Ez a magyar mobilos játék nagyon jól sikerült!

Trendek jönnek és mennek, nem csak a film- vagy zeneiparban van ez így, hanem a játékos bizniszben is. Nagyjából három évtizede például a legmenőbbnek a körökre osztott belső nézetes RPG-k számítottak. Az olyan szoftverek, mint a Dungeon Master, az Eye Of The Beholder, a Wizardry taroltak, a fejlesztők folyamatosan egymásra licitáltak grafikában, a játékmenetben és a sztoriban is! Iszonyú termékeny éra volt ez, rengeteg új ötlettel, egyfajta aranykor, azonban a hardverek fejlesztésével mindennek vége szakadt.
Tovább>>> https://www.origo.hu/techbazis/20200312-moonshades-magyar-jatek.html

English language:
Moonshades is a dungeon crawler role-playing game for Android and iOS in order to restore the immersive atmosphere and experience of the old-school RPGs.
https://moonshadesgame.com/landing/index.html
https://www.origo.hu/techbazis/20200312-moonshades-magyar-jatek.html

Kategória: Gondolkodj | Címke: , , , , , , ,

Reviews about us, about Hungarians!

What the Hungarians have given to the world in spiritual values is far beyond the performances of many great nations. It is enough to refer only to the achievements in science and sport. Here are some quotes on how the world’s most prominent minds in the past centuries have been.

Click on the picture and read it!Nagy-Magyarorszag (1)

Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is.

Elég ha csak a tudományban és sportban elért eredményekre utalunk.

Itt olvasható néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt századok­ban a világ kiemelkedő szellemiségei.

LÉGY büszke arra, hogy MAGyarnak születtél!!!

 

Kategória: Minden Magyarnak, trianon | Címke: , , , , ,

Koppány a Fény táltosa!

 

Wass Albert: Ébredj magyar!
http://domonyi.aries.hu/rabok-legyunk-vagy-szabadok.html
 

nagy_lajos-hunyadi-matyas-birodalom

Kategória: Uncategorized | Címke: , , , , , ,

Atilla-Sword of God

Atilla

An ancient Scythian legend tells of the Sword of God. Those in possession of this sword are invincible and are destined to rule the world. This is also the sword of Hungarian mythology (Isten Kardja).
Atilla, the great leader of the Huns, acquires this sword. This is a sign from God that he is to be the most powerful ruler on Earth. Atilla then succeeds to defeat the Germanic tribes and the Roman Empire, uniting the Huns into the most powerful empire in the world.

He is seen as the scourge of God, sent to punish and destroy evil.

Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”.

Móra Ferenc: Az Isten kardja

Atilla_King1Attila már az új hazában volt, mikor egyszer különöset álmodott. Azt álmodta, hogy meghasadt az ég, leszállt belőle egy ősz öregember, s egy kardot kötött a király oldalára. De nagyon különös kard volt az. Arany a markolata, s az volt a legkülönösebb, hogy amint a kardot kezébe vette, egyszerre maga előtt látta az egész világot, rengeteg erdőket, végtelen tengereket, fényes városokat, rettentő hadseregeket. S ahogy megsuhogtatta a kardot a világ négy tája felé, hát az erdők meghajoltak, a tengerek meghasadtak, a városok lánggal égtek, a hadseregek földre hulltak.

– No, ez különös álom volt. Ugyan mit jelenthet? – tűnődött a király, s magához parancsolta tanácsadó papjait, a táltosokat, hogy fejtsék meg álmát.

– Nem nehéz ezt megfejteni, nagyúr – mondja a legöregebb táltos. – Azt jelenti ez, hogy Isten a maga kardjának mását adja neked, s te azzal hatalmad alá hajtod az egész világot.

Abban a szempillantásban suhog az ajtófüggöny, s az őrt álló vitézek egy pásztorfiút vezetnek a király elébe. Különös kard volt a fiú kezében, aranymarkolatú. Odanyújtotta a királynak.

– Hol vetted ezt, te fiú? – kérdi ámulva Attila.

Leborul a pásztorgyerek a földre, szava akadozik.

– Ahogy ma hajnalban nyájamat terelgettem, uram királyom, észreveszem, hogy sántít a fehér üsző, és véres nyomot hagy a lába. Körülnézek, mi szúrhatta meg ezen a selyemfüvön? Hát ennek a kardnak a hegye állt ki a földből. Odamegyek, ki akarom húzni, láng csap ki belőle. Ijedtemben elszaladtam, és csak messziről néztem, hogy lobog lánggal a kard. Egyszerre aztán ellobbant a láng, s mire odaértem, már kint volt a földből az egész kard, ott feküdt a füvön. Fölemeltem, és elhoztam neked, nagyúr, mert téged illet!

– Ez az Isten kardja! – kiáltották a táltosok.

Attila pedig felnézett az égre, suhintott a karddal keletre, nyugatra, észak felé, délnek, és ezt mondta hozzá:

attila_kiraly_hCsillag esik, föld reng: jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én, pőrölyje világnak!
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom:
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam!

(Idézet Arany János Buda halála című elbeszélő költeményéből.)

Forrás: http://mek.oszk.hu/00900/00973/00973.htm#3

IsTen Ostora (Regös Sziránszki József)

HUNGARIAN TRIBAL MUSICattila-szkitahun-com

Volt vala világnak, hatalmas hazája,
íjfeszítő népek dicső nagy királya,
Hadúr kardot küldött Attila Királynak,
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.
Királya volt ő minden Szkíta népnek,
napnyugótiaknak, napkeletieknek,
Hunok nagy királya üzent a világnak,
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.

Fejet hajtott Róma, a nagy hadvezérnek,terkep-atilla-fejedelem
Arany adót küldött, a hatalmas hun népnek,
égnek kardja ennek a világnak
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.

Attila, Attila, Hunok nagy királya,
Mundzuk sarjadéka, híres maradvája
Gepidák, és Gótok, katonának álltak,
nevezték őt félve: IsTen Ostorának.

Napatyánknak fénye, holdanyánknak éke,attila_kardja2
földi életének, halál vetett véget.
dicsőséget hozott ennek a világnak,
nevezték őt sírva: IsTen Ostorának.

https://szkitahun.wordpress.com/2014/04/28/a-szkita-nep-nem-rokon-hanem-a-magyar-nep-ose/
HUNgary

Kategória: Atilla King of the Huns, King of the Huns

HTML5 games for mobile, tablets and desktops

BaldrickSoft

moonshades

http://www.moonshadesgame.com/
http://baldricksoft.com/

Kategória: Uncategorized