THE SCYTHIANS

szkitahunmagyar
Scythian – Hun – Hungarian truths. The Hungarians of the Ancient Language!

GO TOO – Scythian Empire  and Click to HOME PAGE!

SUMER

01

3200 BCE
Beginning of the Bronze Age: Height of the Sumerian civilization; development of numerous cultural and technological inventions (writing, the wheel). First Sumerian Empire extends from the Eastern Mediterranean to Western Iran, including all of Mesopotamia.

SUMERIAN KING URNAMMU, 3rd MILLENNIUM BCESUMERIAN SHRINE FIGURINES, 3rd MILLENNIUM BCESUMERIAN TABLET, 3rd MILLENNIUM BCESUMERIAN GODDESS INANNA

3000 BCE – 2000 BCE
Sumerian colonies are established from the Atlantic Ocean through the Mediterranean and Danubian basins to India and Central Asia (Turan), and from the Caucasus to Northeast Africa. The vast belt of Eurasian grasslands stretching from the Carpathian mountains to the Altay range, bordered in the North by the Eurasian forest belt and in the the South by the Caucasus and the Iranian plateau, is gradually settled by Sumerians and Sumerian-related peoples from Mesopotamia, Transcaucasia and Iran. These Near Eastern settlers of the Eurasian grasslands became the peoples which were later referred to as the Scythians, Huns, Avars and Magyars among others, and collectively known as the Turanians. The Turanians were therefore the descendents of the Sumerian-Mesopotamian peoples, and the inheritors of this ancient Near Eastern culture. The Turanian peoples had a profound cultural impact on their Celtic, Germanic, Slavic, Finnic, Siberian and East Asian neighbours, which have preserved numerous Turanian ethno-linguistic and cultural elements.

3000 BCE – 2455 BCE
First appearance of nomadic Semitic tribes in Sumerian Mesopotamia. Semitic peoples begin to settle in increasing numbers in Mesopotamia. The Sumerian civilization exerts a dominant influence upon the development of later Semitic cultures.

2455 BCE – 2356 BCE
The Semitic Accadians impose their hegemony upon the Sumerian city-states. Mesopotamia is devastated by wars, the population is decimated, oppressed and enslaved by the Accadians. Many Sumerians flee to their colonies.

2356 BCE – 1900 BCE
The Sumerian city-states and their allies overthrow the Semitic Accadian hegemony, liberating themselves from foreign oppression.

1900 BCE – 1733 BCE
The Semitic Babylonians impose their hegemony upon Mesopotamia.

1733 BCE – 1163 BCE
The Kassites, one of the Sumerian-related peoples inhabiting Western Iran, overthrow the Semitic Babylonian hegemony and establish their rule over Northern Mesopotamia. A Sumerian dynasty rules over Southern Mesopotamia from 1860 BC to 1492 BC.

1115 BCE – 612 BCE
The Semitic Assyrians impose their hegemony over the Near East after centuries of warfare. The ensuing devastation, decimation, deportations and oppression alter the ethnic composition of the Near East, including Mesopotamia, as the Semitic element increases and the Sumerians decrease.

THE SCYTHIANS

szkita_arany_turul_

21612 BCE

The Sumerian-related Chaldeans, Medes and Scythians annihilate the Assyrian Empire.

The Scythians dominate the vast Eurasian grasslands from the Carpathian Basin to the Altay during centuries.

THE AVARS

15

562
The Avar-Huns establish their empire in Central and Eastern Europe, with the Carpathian Basin as the centre of power. The Avars continue their centuries-long struggle against the encroaching German and Byzantine empires.

AVAR WARRIORSAVAR GOLD TREASURE OF NAGYSZENTMIKLÓS, HUNGARYAVAR BRONZE BELT BUCKLE, HUNGARY, 8th C.

THE MAGYARS

40

9th c.
Following the settlement of Jewish refugees from the Near East in the Khazar Empire, the ruling dynasty of the Khazars, another Turanian people, is converted to Judaism and seeks to impose this religion upon all its subjects. This precipitates a civil war which leads to the collapse of the Khazar Empire. Several rebel Khazar tribes join the Hungarian tribal federation which was led by the Magyar tribe. At that time the Hungarians were established in their own independent state of Dentumagyaria, between the Avar and Khazar empires.

Hasznos linkek a fenti témában:
Rácz Péter: VILÁGOSSÁG
SUMÉR Mitológia

Hírdetés

4 hozzászólás a(z) THE SCYTHIANS bejegyzéshez

 1. Charles Sucsan szerint:

  Én úgy tudom francia írásokból, hogy a Sumérok elődjeik északról jöttek feketehaju és kis méretü emberek voltak, ezekből lett a Sumér társadalom tehát Scythák voltak. Úgyn így a Scytha lovasok akik később északról jöttek és megalakitották a Perzsa birodalmat Persépolis akkor még üres területen a Zarausztra egy isten hittel és erkölcsel ami mint a futó tűz végisöpörte és lerombolta a kegyetlen szemita Aszyr birodalmat
  A hatodik században a mágusi egyház és aristokrácia Perzsiából és a Pártus birodalomból északra menekülve Türkméisztánon keresztül a szétszórt Scytha -Hun népeségekből megalapitották az új Mag-i-ar nemzetséget= MAGYAR , aki 300 év alatt megerősődve a mágusi egy isten hittel visszatért a Kárpátmedencében, ahonnan őseik évezredeken keresztül kelet felé vándoroltak és kifejlődött a Scytha kultúra egész Ázsiába. Nefertiti is Scytha szépség volt éa Akena-ten farót rávette a napisten imádásra, amit a mesopotamiai Sumérok is fő istenüknek véltek.

 2. Istvan Manchester szerint:

  A csatolt térképekkel mindössze annyi baj van, hogy immár valószínűsíthető, hogy a Frank Birodalom mint olyan soha nem is létezett. Se építészete, se pénze, se kultúrája, se államapparátusa, egyszerűen semmije nem volt.

  Nagy Károly – Charlemagne – neve is a magyar király szóból ered: charle-király (-károly). Élete, dicsősége, és nemzeteket összekapcsoló alakja mind Atilláról lett mintázva. Szorgos francia krónikahamisító szerzetesek bele szőtték még a bátor és félelmetes ‘gót’ Alarich alakját a történelembe, aki véletlenül ugyanott nyert csatákat ahol Attila, ugyanolyan legendák övezték, sőt még ugyanúgy is temették el: három koporsóba zárva, egy folyó medre alá.

  Ideje lenne elfelejteni a germán – semita semmirekellő söpredék írta hazug történelmet, hogy ellenségeink hazugságai többé ne határozhassák meg múltunkat és jelenünket sem.

 3. Levente szerint:

  Nemhiába mondta Elek apó is, hogy “múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő”. Tudták ezt az ellenünk dolgozó, minket körülőlelő irígy népek is. Szerencsére ébredünk. Sok mindent kell még tenni, viszont jó úton haladunk, kedves testvéreim.

 4. Andras Szabó szerint:

  Az Gozeli vallási nyelv! – I Szkíták – Magyarok
  Ceglédi Katalin előadása az tudományosnál tudományosabb, az ő általa tanulmányozott nyelvek az jelenlegi tudományos szempontok szerint történek, ez a mai tudomány álláspontja, és ez a tudományos osztályozás cáfolhatatlan, ez az igazság. Ahány nép annyi nyelv saját nyelvük nyelvtanával együtt! Ezek cáfolhatatlan tények. Tudományos kutatások alapjaira támaszkodik. Na most az ma beszélt nyelvek eredete. Bármennyire furcsának hangzik az Gozeli kultúra írásjelei az egyetlenegy kiinduló pont! Egy vallási világnézetet kifejező jelrendszer! Ezek az vadásznépek terjesztették szét az világban vallási nézeteiteket, amelyeket más népek is átvettek.
  Mivelhogy máshol nem találtak hasonló korabeli írásjeleket, nyugodtan feltételezhetjük, hagy az ma beszélt nyelvekben sok az Gozeli hagyaték. Ami nem azt jelenti hogy nem voltak más kultúrák, más nyelvek, mert az ember mindig is egymással kommunikált, az ami érdekes hogy szettrajzáskor sok nép fogadta be ennek az kultúrának az vallási felfogását, amelyet saját beszélt nyelvükön is megpróbálták elmagyarázni. Ennek az népnek leszármazottjai, vagy az velük kapcsolatba kerülő népek leszármazottjai terjesztették szét az világban az Gozeli vallást, még az Beringi szoroson is át az Amerikai kontinensre. Azért van az a sok félreértés mert márt léteztek beszélt nyelvek, és más emberi fajok, akik elfogadták ennek az vallásnak az alapjait. Eljutott Közel – Keletre Indiába Afrikába, lehet Ausztráliába is, független az emberi fajoktól. Észlelhető az a tendencia, hogy egyes emberi civilizációk, Sumer, Egyiptomi, ógörög egy bizonyos kulturális színvonal elérése után, jogosan és érdekeiknek megfelelően változtattak ezen az ősi valláson, amelyet csak úgy tehettek meg hogy fel kellett használniuk az régi vallást is, és ez az a nagy szerencse mert fogalmat alkothattunk arról hogy milyen is lehetett az ősi vallás. Az székely ábécének az a legnagyobb szerencséje, hogy majdnem hogy megőrizte egészében annak az Gozeli vallásnak és akkor beszélt nyelvezetének, jelekben jelrendszerben megőrzött hangértékét, mint egy genetikai dekódoló és nyelveket megfejtő rendszerként lehet használni ha ismerjük az hangzás és jel vallási tartalmát.
  Tehát az világ első vallása is Európai, ennek az vallásnak az nyomai találhatók meg az Péceli barlangban kiásott csontlemezkéken is! Az is természetes hogy először az vadászó és állattenyésztő népek vették át, így az altáji és uráli népek, megtörténtek az Európában alakult népek nyelvezetének és vallásának az Európából kirajzása, visszarajzása, újabb kirajzásai, miközben megtörténtek azok az ütközések és egyeztetések amelyeken az eredeti vallási értelmezések átestek, az Kárpát medencébe visszavándorolt, Észak Mezopotámia, Anatóliai földmívesek, valószínű hogy ismerték, de az Kárpát medencében, és Európában újból szembe kellet nézniük az bekövetkező változásokkal, utána újból kirajzottak, egészen Észak Mezopotámiáig, miközben megalakult az Sintastha Andrónóvoi, kulturák, utána az Margiana Baktria kulturák, miközben már kezdetek kialakulni az letelepedett és már nem vándorló nagy birodalmak is, India Kína, az Sumer és Perzsa birodalom, megannyi már letelepedett népek államai egészen Egyiptomig, olyan népek akik még használták az Gozeli típusú vallást, de az kialakult hatalmak csakis az érdekeiknek megfelelő vallást fogadhatták már el független mennyire ismerték az Gozeli alapot mindig is léteztek más nyelveken beszélő embercsoportok, így alakulhatott ki az Yamniai kurgán kultúra amely ismét és újból Euróbába vándorolt vissza,
  Most térjünk vissza Ceglédi Katalin észleléseihez – SZÁGÁRI miért kétélű? Csakis az Gozeli alappal magyarázható, INDOBASE módszer alapján az egyik élét az I – magánhangzó adja. ( Az teljes megfejtést még nem merem közzétenni) Az Gozeli vallás fénnyel és világosával kapcsolatos vallási felfogás majdnem hogy egyezik az Kereszténység fénnyel való Kereszteléshez, az fény és a világosság égi és földi vallási szerepének az magyarázatán alapszik! Az I állapot általi fényesség az kard egyik éle, nehezen de elárulom csakis az N – INDOBASE állapoton keresztül lehetséges.. amely által ez az fényesség egészen más tulajdonságú mint az R – G – INDOBASE állapoton keresztüli fényessége! Bármilyen furcsának hangzik nem emberi hanem égi tulajdonságú fényességről van szó. Földi tárgyihoz hasonló égi, na most hogy kerül ide az TABUR, TABR – Iráni eredet, mely már nem tárgyi hanem égi adottságokkal rendelkező ember részvét általi égi és földi égi adottság, az uralkodót az hatalmat képviselő érdek szerint tudatosan átalakított Gozeli vallásban! Az T – mássalhangzó földi és égi tulajdonság tulajdonban levő – látható – T mássalhangzó égi szerepét használja, az B általi, már emberi célokat használó fényesség az egyik éle, míg az R – csupán csak földi tulajdonságai által képviselt ugyancsak égi fényesség az másik éle. Ez egy vallási világról alkotott vallási nézet leírása amely valaminek az két élére ad magyarázatot! Ebben az esetben az égi adottságokkal rendelkező ember szerepét olvashatjuk aki adottságai által képes beleavatkozni az földi tárgyi világ égi
  tulajdonságainak a létrehozásában! Akár (BASILEUS) aki ugyancsak emberi de mégis égi! Képes befolyásolni az égi jelenségeket! Egy földi tárgy két éle két különböző szerepű égi fényesség! Tehát mind az SAGAR mind az TABUR az Gozeli alapokkal magyarázható ( összevont írásjeleket is használtak, tehát írni is tudtak)

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.