Az igazi Jézus – első rész

…oly időket élünk, amikor az embernek létfontosságú lesz az igazság. Természetesen régebben is az volt. Az idő mindig közel van mondta ezt az Úr Jézus. Ez pedig nem ma volt, hanem több mint 2000 éve. A cselekvés elodázása nem biztos, hogy nyereséget hoz. A Mi esetünkben, mármint a magyar népek hatalmas nagy családjában ez mára teljesen megmutatkozik. Ugyanis lassan elfogyunk. Őseink hiába mondták meg mit kell cselekedni. A cselekvés meg nem történésének oka nem másban, mint a gyávaságban keresendő. Valaki emlékeztet is erre és fel is hívja a figyelmet arra, hogy akinek ,,drágább rongy élete, mint a Haza Becsülete”. Mit is mondott még e nemes és láng lelkű költő?
,,A Magyarok Istenére Esküszünk Esküszünk……”

Abban a korban, mikor Jézus urunkat megölték már ott tobzódott mindenkiben a félelem. Egyedül csak Ő nem félt. Jézus Urunk jó sokszor elmondott egy-két dolgot. Nevezetesen azt, hogy: Nem békét kötni jöttem ide a földre, hanem kardot hozok apa és fia közé… Honnan tudom? Hát onnan, hogy mind a mai napig fennmaradt. Valahogy rögzült. Na meg egy másik is. Aki félelemből enged, elveszti a csatát.

Részletek egy könyvből. Érdekes, hogy egy könyv fennmaradt és ezzel szinte egyenes arányban egy Nép elfogyott. És ez a Nép mi vagyunk. Ezt a könyvet sokszor átírták. Mára már elértünk arra a pontra, hogy amit most közölni fogok elképzelhető, hogy közfelháborodást okoz. Hála e könyvnek. Természetesen ez nem baj. Pedig nem így kellene reagálni, hanem úgy, hogy öröm legyen ez minden magyar szívében és lelkében. Amennyiben ez Nálad nem így lenne, akkor rá kell hogy jöjj arra, nem Jézus népéből való vagy. Mivel ez Benned kétséget ébreszt, ülj le, nyugodj meg és fordulj befelé a szívedbe. Nézz bele és merj látni. Ne légy türelmetlen. Jól tudom, hogy az iskolában mást tanultál. Természetesen nem okollak Téged. Egész egyszerűen valakiknek nem volt és nincs is érdekükben az, hogy Te tudj. Gondold csak el, mi van akkor ha ráébredsz arra, hogy Jézus egyenesági leszármazottja vagy. Kérlek ne toldd el ezt a gondolatot magadtól, hanem ízlelgesd, éld meg. Arra kérlek nehogy egy egyház hamis tanítása lebegjen a szemed előtt. Még ha Jézusi dolgokra hivatkozik is. Tudnod kell, hogy őseid is rengeteget szenvedtek ettől az egyháztól.

Én úgymond pogány vagyok izzig-vérig. Ne is keresse ebben a könyvben senki a kereszténység szeretetét, mert azt ebben nem találja. Ellenben mindenki aki hozzám fordul, megtalálja az Igaz Isten szeretetét és az egységbe hívás szavát.

Gondolj csak arra, mi a címe annak amit most olvasol. Az igazi Jézus. Tudod, nem tolakszom bele az életedbe hanem Te kerestél meg. Akkor pedig most légyszíves elégítsd ki kíváncsiságod.

Van egy nép, egy másik fajú, akire rákenték azt, hogy Jézus az Ő népe közül való. Küzd is ellene rendesen, még szent könyvében a Talmudban is így ír Róla. Jesu, azaz Jézus annak az átkozott Nimródnak a fia. Mit is jelent mindez? Nem mást, mint azt, hogy nem az Övé. Egyenes, korrekt dolog. Természetesen az egész könyv korrekt. Semmit sem lehet benne félreérteni. Javaslom feltétlen elolvasásra! Sok mindenre rá fogsz döbbeni. Arra, hogy mi az igazság. Ugyanakkor már kaptunk is egy nagyon jó és pontos információt. Nevezetesen azt, hogy az Úr Jézus Nimród király családjából származik és nem egy szemita nemzetségből. Bizonyára hallottad már ezt a közhelyet. – Nagy vadász az Úr előtt. E kijelentés nem másra, mint a Földkerekség első királyára, Nimródra vonatkozik. Azonban az sem lenne baj ha ismernéd még a másik két nevét is. Az egyik Ménrót, a másik pedig Ninkurság, ki annak az EN-LIL-nek a fia, (Élő-Lélek) kit a sumér testvéreink imádtak. Nem volt Ő más, mint az a lény, akit később az Öreg Istennek neveznek a Magyarok. Na akkor most egy kicsit visszaugrok Nimródhoz, mert azt még nem közöltem, hogy az Ő édesapja nem más, mint Kám, akit más néven, hogy egyszerű legyen a dolog még Kusnak is neveznek. Na tehát most épp ott tartunk, hogy lassan észre kell venni azt, hogy az a Nimród, akit Kám nemzett, lett a földkerekség első királya, kiről a bibliai Mózes azt tanította, hogy: Ő kezdett először hatalmassá lenni a földön.

Ugyanakkor Mózes azt is hitelesen tanítja a szentírásban, hogy Kus magzatja Agyptom őskirályának Kámnak, holott a keleti nyelvek legtöbbjében Kám=király.

Minélfogva a földkerekség mindegyik uralkodó fejedelme hálával adós az emberiség őskirályának, a legelső államalkotónak. Vagy talán tévedek?

A helytelen dolog ebben az, hogy Mózes, mert olyan, nem a pontosat írja az őt érintő kérdésről, hisz nem az általa ismertetett Asszíriát, hanem Sineárt alapította meg. Más néven Sumért.

Azt, hogy ki Nimród, ezt a székely írású Régi Magyar Énekek határozottan így hirdetik: hogy KÁM magva a Hungár. Most pedig szenteljünk egy kis figyelmet nagyhírű krónikásunknak, Kézai Simon mesternek, kinek Ménrótja, egyúttal Thúróczi Némrótja, ki Assyriában, Hevilát földjén telepedett meg, ugyancsak Kámföldről, azaz Agyptomból költözködött ki. Igen, Egyiptom. Érdekes ugye? Jó. Szóval ott tartunk, hogy az assyr irodalom végre fennen hirdeti, hogy assyria minden dicsősége a Kamita vagy Kusita avagy Saka nemzetet illeti. Mindezekből okszerűen meggyőződhetünk, hogy az igazság az, miszerint HUNGÁR az emberiség őskirálya. A helyzet az, hogy nem egyszerű dolog ez az írás. Mármint amit most írok. Miért is? Hát azért, mert szinte minden egyes pillanatban valami idetartozó információ jut eszembe és mind ezt szeretném is rögtön közre adni. Ez viszont egy kicsit nehézzé teszi a dolgot. Persze nem tudom most miért sírok, hisz inkább dicsekednem kellene, hogy nincs szinte egyetlen olyan pont sem a messzi történelmi távlatokban, ahol nem az én, a Mi népünkről szólnának az írások. Az, hogy most mi jutott az eszembe? Nem más, mint hogy a sumer történelmet már akkoriban elkezdték meghamisítani. Sumer másik neve, mármint ahogy a bibliában írják, Sineár. Mivel itt ebben az írásban semmi sincs véletlenül, leírom hát, hogy itt található az a Babilon, amit a zsidó Jehova rettenetesen utál, hisz kiadja az utasítást, hogy ,,nosza zavarjuk össze e nép nyelvét, hisz ennek nyelve egy és így ezek megértik egymást. Ezt mondja, ,,nosza szálljunk le és zavarjuk össze”.

Most pedig már itt megragadom az alkalmat arra, hogy felhívjam a tisztelt olvasó figyelmét, hogy már ennyi információ után is vegye észre azt, hogy mi már akkor egy nyelvet beszéltünk és értettük egymást. Ezt pedig a héberek (zsidók) istene nem tűrte, tűrhette. Vajon miért? – Talán a Talmud megadja a választ. – Össze kellett zavarnia népünk nyelvét. Meg is tette. Egy ilyen cselekedet után azt hiszem és én tudom is hogy hitelt kell adnom a biblia szerkesztőinek, íróinak akik benne hagyták az Úr Jézus szavait a Könyvek Könyvébe, miszerint a Sátán atya és Jehova egy és ugyanaz. Nem rossz ezek szerint hány isten is van a könyvek könyvében? Szerintem egy csomó. Nem én mondom hanem a könyv! Mellesleg megjegyzem, ez az isten nem szeret minket. Mint ahogy Noé sem szeretett, bár ennek ellenére mi magyarok adjuk a földkerekség első királyát. Azt azonban meg nem állom, hogy meg ne jegyezzem. Noé jól megátkoz minket. Mondván: átkozott Kánaán szolgák szolgája… Ezt nem lehet meg nem történtté tenni. Ez átok. Miért? Mert látta Kám, hogy apja részeg? Erre mondják ma. Na ebből nem jössz ki. Na jó, ez most csak egy kis közbevetés volt.

Tehát folytatom. Ugyanis a legmagasabb, tehát az Öreg Isten EN-LIL volt és egy huncut csellel az asszír nép lelökte trónjáról és helyébe Mardukot ültette az első helyre. Az akkori időben a 60-as számrendszert használták és értelemszerűen ez EN-LIL-t illette. Marduk száma pedig a 10-es volt és ezt a kettőt cserélték fel. Szép? Természetesen mindenki tudta, hogy hazudtak és a tényeken ez nem változtatott, ennek ellenére a mai napig fennmaradt. Már akkor is trükköztek. Azonban ez a pár ezer éve történt dolog mégis csak minket gyengített. Tudom, hogy és-sel nem kezdünk mondatot ezért hát arra kérlek mostantól még jobban figyelj. Ezt meg csak azért írtam, mert tényleg azzal akartam kezdeni. Ugye itt vagy még? Akkor jó.

Ezek után ezt is meg kell, hogy tudd! Jézus Urunk, figyeled amit írok? Jézus Urunk tehát nem lehet zsidó, hanem Magyar. Amikor megölték, népét Pártusnak nevezték. Mármint azt a magyar birodalmat, amelyben élt és halt. Tehát a pártusok is a magyar család, faj tagjai. Mivel igazából nem tudom hallottad-e hírét ennek a hatalmas nagy birodalomnak, mely az ókor oly nagy és hatalmas birodalma volt, hogy még a római birodalom sem merte megtámadni.

Már engedtessék meg de ha van szemita faj és azt a nevén lehet nevezni, akkor mi is nevezzük meg fajunkat, amely Magyar.

Most pedig vizsgáljuk meg Jézus Urunk személyiségét. Az Ő személyiségénél alapvetően két dolgot kell megkülönböztetni. Egyik az Ő fajisága, másik pedig az Ő vallása. Akkor most idézzünk egy kicsit abból a könyvből, amely magyarokkal való elfogadtatása sok-sok millió emberéletbe került. Nem csak Magyarországon. Ez egy olyan rész lesz, hogy mindenki rá fog jönni, mi az igazság. Nem az a fő, hogy mit mond egyik-másik öntelt lélek, a maga nevében, hanem az, hogy mit mondanak a régi írások, mit a szent szövegek és mit a kristálytiszta, jéghideg ok-okozati összefüggések láncolata.

Jézus sem nem zsidó, sem nem szkíta vagy árja és nem is magyar. Csak a Pártus Birodalomba születik le, mert minket, magyarokat választott. Most persze gondolom nem lenne baj ha valami információt szolgáltatnék a Pártus Birodalomról. Aztán az sem lenne baj ha elmondanám mettől meddig állott fenn. Jó. Kezdem.

A Pártus Birodalom i.e. 235- i.u 430-ig létezik. Ez a Birodalom az akkori világ egyik leghatalmasabb birodalma az ókori Róma után. Arról, hogy ez valóban létezett, mert akár ez a kérdés is felmerülhet. Erre azonban vannak írásos bizonyítékok is. Lehet, hogy ,,véletlen”. Miért is, mert már megszoktuk, hogy ami minket erősít, azt mindig elpusztították. Na persze azért amúgy általában sem olyan siralmas a helyzetünk de a mi oktatási rendszerünkben nem az a normális, hogy amolyan erőt és hitet adó információkat közöljenek velünk. Mivel azonban más népeknek nem vagyunk olyan ellenségesek, mint az olyan magyarnak, aki csak annak vallja magát, a történelmi események feljegyzései ha ugyan hiányosan is de fenn maradnak.

Ez, amit most közlök, az örmény nemzet krónikáiban maradt meg. Mégpedig azért, mert egy bizonyos Mar Ibas Katina nevű örmény író bebocsátást nyert a nagy Arsak ninivei könyvtárába, hol a nevezett tudós szorgalmas kutatás után egy görög fordítással ellátott chaldeus kódexet talált. Mindezt azért engedte meg a király, mert kíváncsi volt ő is arra, hogy népe miatt szégyenkezzen-e vagy esetleg büszke lehet. Azt hiszem gondolhatni, hogy a király kezébe csak a leghitelesebb adatok kerülhettek. Így született az első örmény történetírás ie. 150-ben. Ezt a könyvet aztán minő érdekesség elvitték az edessai könyvtárba. Agabar király, ki Jézusal egy időben élt, folytatta a történetírást, amit utódai az V. századig vittek tovább. – Egyébként Edesszában arámiul, azaz Jézus nyelvén beszéltek. – Mar Ibas Katina számunkra még azért is rendkívül fontos, mert Ő az első, aki a Chusokról emlékezik és azokat a Parthusokkal azonosnak nevezi és tudja. Létezett azonban ezen tudóson kívül egy másik is, kit Agathangelosnak neveznek, ki számunkra egy kicsit pontosabb adatokkal is szolgál számunkra. Számunkra nagy jelentőségű az a rész, ami az Arsacida királyi család eredetéről szól. Ennek az uralkodó családnak volt első tagja Valarsak. Ugyanis ő ennek a királyi családnak az eredetéről azt mondja hogy a nevezett dynastia alapítója, euthalita hun királyfi, miről az örmény kútfők hallgatnak, jóllehet a parthus Arsacidáknak a Chus-Hunokkali azonosságról és a királyi házak rokonságáról eléggé tanúskodnak az írások.

Strabótól is jelentős feljegyzések maradtak. A párthusok, írják a chus népcsaládnak egy másik csoportja, akik természetesen szkyták, egyazon ajkú és nemzetiségű népfajt képeznek. A párthusok az ariai vagy chus népfajnak egyik ágát képezték és az örményektől hol chusoknak, hol párthusoknak neveztettek. ,,Az ariai vagy chus népfaj pedig az örmény írók tanútétele szerint ugyanaz, mint az V. századig a görög kútfőkben általában scytha, név szerint saka, daha, massagetha-scyta, azután pedig hun, euthalita, cidarita, hunmagyar néven jelenik meg.” (Lukácsi Kristóf) Azért az is jó, ha tudjuk, hogy a párthus népcsoportunk emlékével tele van örményország. A Pártus Birodalomnak, az örményeknek és a perzsáknak közös királyaik voltak. Erről például a világtörténelem az 1800-as évek végéig mit sem tudott. Nevezetesen az Arsaciada-házból voltak a közös királyok. (Lukácsi, A magyarok őselei, II. rész, 233.lap). Mondhatni hát, hogy atyafiság van köztünk és az örmények között. Nézzük csak meg mit mond erről a Byzanti Faust, Örmények története, 3. könyv, 6-7 fejezet. ,,Mert a massagetak és örmények királyai – mondja az író – azon egy Arsacida nemzetségből veszik eredetöket.” És midőn az örmények és hunok közt történt ütközetben elesett Massageta királynak levágott fejét Chosrov örmény király elébe hozzák, felkiálta: ,,Rokonom volt ez és születésre Arsacida, mint én.”

Ugye Istennél, a Legfelsőbb Személynél kizárhatjuk a véletlen leszületés esetét. Ugyanakkor bátran felejtsük el azt, hogy fogantatott a Szent Lélektől. Gondold csak el, milyen isten az, akinek segítségre van szüksége ahhoz, hogy megnyilvánítsa Önmagát. Na meg azért szép dolog ám az is hogy egy magyar testben levő nőnemű élőlényt, történetesen Máriát lezsidózzák. Amikor is nem más Ő, mint az Adiabenei hercegi család tagja. Persze megértem Őket, hisz ki ne szeretné ha Isten ha rövid ideig is, de az ő népe közé születik le.

Az arab apokrif evangélium szerint már Zarathustra megjövendölte, hogy eljön a Messiás. Ezen arab ev. VII. része így írja: Lőn, hogy amikor az Úr Jézus Júdea Betlehemében Heródes király idejében, megszületett, íme mágusok jöttek Jeruzsálembe, amint azt előre megmondta Zarathustra. Az a Zarathustra, ki megalkotta, létrehozta a Zend (Aveszta) jelentése: törvény című, nevű legrégibb Szent Írást. A Zoroasztrianizmus Szent Könyve. Ez a legelső Szent Könyv és ez az emberiség történelmének leggazdagabb Enciklopédia az emberiség történelmében. Ugyanakkor nem más ez, mint a Hun népcsoportunk ősi vallása. Ebben a vallásban a Legfelsőbb Személy neve Ahura Mazda. Régibb, mint az ókori india Védái, a Csing Könyv az ókori Kínában, vagy az ,,Amen Hotep” szentenciái az ókori Egyiptomban. Ez a mienk. Egyik magyar ősvallásunk.

Jézus családfáját olvasva arra a szomorú tényre kell rádöbbennünk, hogy az Ő családfájához semmi köze nevelő apjának, Józsefnek! Bármily tisztelettel is legyek József iránt, ki kell jelentenem, Jézushoz csak Máriának volt köze és senki másnak. Ezt az apostolok is tudták s épp ezért fájó, hogy nem erről az oldalról, hanem a Józsefiről hozták le családfáját. Most pedig meg kellene vizsgálni, hogy Szűz Máriának ki volt az őse, noha anya után nem szoktak. Az egyházi iratok szerint Szűz Mária rokona volt Józsefnek s mint ilyent vette el József feleségül. A József féle családfa tehát igazolja, hogy József ki volt, s így ebből kifolyólag következtethető, hogy rokona, Mária is – az volt, mármint zsidó. Ez pedig egyszerűen nem igaz! Mit mond a Könyv? Mt. I. 16. Jakab pedig nemzé Józsefet, Mária férjét, kitől született Jézus, ki Krisztusnak neveztetik. Azért ez így egy kicsit fura! Na mindegy. Némely ember számára már két negatív dolog bizonyos.
1. Meg tudom érteni némely zsidó író fájdalmát, hogy nem tudja Jézus Urunkat vér szerinti zsidóként bemutatni Nekünk.
2. Jézus Urunk apai származását nem tudjuk emberi módon kimutatni. Ugyanakkor van két pozitív információnk is. 1. Máté ev. Szerint a Szentlélektől származik. 2. János ev. Szerint viszont Ő maga Isten megtestesülése. Jézus Urunk kerek perec megtagadja azt, hogy Ő zsidó, illetve, hogy Őt fajilag mérjék fel Dávid utódjának vagy fiának vagy vérének. Hogy is történik mind ez? ,,Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondák néki: A Dávidé” Mert a zsidók a fajt, a vért látták csak, s a Messiásban a fiát látták Dávidnak, de az Úr finoman oda szól: ,,Miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben urának, mondván: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomra, míg ellenségeid lábad zsámolyává teszem.” Ha tehát Dávid őt Urának szólítja, hogyan lehet a fia? Ekkor szól Jézus: Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, a vérségimádástól mert a ,,szellem az ami megelevenít, a test nem használ semmit”! Mondta Ő, az Úr. (Máté ev.23. r. Lukács ev.20.)

Sok olyan evangélium van, amelyet apokrifnek nyilvánítottak. Az apokrif görög szó, melynek jelentése: rejtett, ,,nem nyilvánosságnak való. Tehát miről is van szó? Nem másról, mint arról, hogy az ami a 325-ös niceai zsinaton nem került be a Bibliába, azt mind apokrifnak tekintették és tekintik is. Ugyanakkor megjegyezném, hogy erről a zsinatról érdekes módon nem maradt fenn semmi eredeti dokumentum. Most kérdezhetném és kérdezem is vajon miért? Trehányság, gondatlanság? Ki tudja? Egyáltalán miért kell nekem, nekünk elhinni még azt is, hogy volt? Ezeknek az apokrifoknak, ahogy magának a Bibliának is két csoportja van. Az egyik az ó-szövetségi, a másik az újszövetségi apokrif. Ó-szövetségi híresebbek: Salamon levelei, Szibilla könyvek, Mózes mennybevitele, a szír Baruk apokalipszis stb. Újszövetségi híresebbek: Arab evangélium, Ál-Máté evangélium, Nikodémus evangélium, Héber evangélium, Péter evangélium, Tamás evangélium. Amíg a kanonizált evangéliumok hívése kötelező, addig ezeké nem.

Akkor most nézzük, mit ír a Tamás evangélium. Ez nekem evangélium, igazi örömhír. A Bibliai azonban nekem nem. Annak én nem tudok örülni. Tehát Tamás értekezése a következőket írja.

,,XI. Jézus nyolc esztendős lett. József ekét és jármot készítő ács volt. Egy gazdag ember mondá Józsefnek, hogy csináljon neki egy szép és díszes ágyat. József készen lévő fája, ehhez a munkához rövid volt, amiért is némi zavarban volt József. De Jézus azt mondta neki, hogy:
,,Ne búsulj, fogd meg ezt a fát egyik végén, én pedig a másikon és kinyújtjuk”.
Ez meg is történt s a fa olyan lett, mint kellett.
,,XII. Látván, József minő kegyelem birtokában van, továbbá hogy testileg is növekedik, elhatározta, hogy a betűk tanulására adja. Át is adta az egyik tanítónak, aki azt mondta Józsefnek:
– Miféle betűkre kívánod a gyermeket tanítani?
– Előbb a hazai, azután a zsidó betűkre, felelé József”.

Hazai? Hova sorozza, hova értelmezi magát József, ha a hazai és a zsidó között különbséget tesz? Egy biztos, zsidónak nem nevezi, nem számítja magát.

Nikodémus evangélium II. fejezete szerint mikor az Úr Pilátus előtt állt, Annás és Kajafás ezeket mondá Pilátusnak:

,,Mi azt mondjuk az egész néppel együtt és nem hiszünk neki, mert paráznaságból származott. Ezek különben prozeliták és az ő tanítványai.
Pilátus magához hívta Annást és Kajafást és azt kérdezte:
– Kik azok a prozeliták?
– Akik görögöknek születtek, de aztán zsidókká lettek.”

Abban az időben a görögöt és a szkytát egynek vették. Tehát megint egy fontos információ. Nem zsidó, hanem szkíta. Nem én mondom, hanem Ők.

Az arab evangélium 46. r. szerint midőn a gyermek Jézus sarat készítve játszott, ,,Odament a zsidó Hanán fia” stb. és szétrontá azt. Miért emeli ki, hogy a zsidó?… A többi gyermek nem volt zsidó?

Az arab evangélium 40. fejezete szerint ezt mondta a gyermek Jézus, hogy ,,Izrael fiai a népek között olyanok, mint a szerecsenek.

Az is köztudomású, hogy Jézus arameus nyelven beszélt. – Megjegyzem, az akkori szamariaiak lakosság egy részének szent könyve a tóra is arameus nyelven van írva nem pedig zsidóul. – Már pedig ha zsidó lett volna, akkor nem arameus nyelven beszélt volna. Az evangéliumokban sem egy cáfolata volt arra vonatkozólag, hogy nem volt zsidó. Tehát nem lehet átzsidósítani, mint ahogy a zsidók a Babilóniában tanult bölcs dolgokat átzsidósították és úgy írták be könyveikbe, mintha azok zsidó szellemi termékek lettek volna és nem Babilonból, a suméroktól plagizált idegen dolgok. Akkor most lássunk egy párat a hivatalos evangéliumok sorai közül.

Szt. János ev. VIII.

,,47. Aki Istentől van, Isten igéit hallgatja. Ti azért nem hallgatjátok, mert nem az Istentől vagytok.
48. Felelének azért a zsidók és mondák neki:
Nemde jól mondjuk mi, hogy szamaritánus vagy te és ördögöd van?
49. Felelé Jézus: Énnékem ördögöm nincsen, hanem tisztelem Atyámat és ti tiszteletlenséggel illettek engem.”

Ezekben a sorokban benne van Jézus urunk nem zsidó léte, lévén Ő szamáriai. Nem tudom tudjátok-e, hogy szamária a rómaiakkal való háború során került a zsidókhoz. Ezt úgy kell érteni, hogy amiért Trianonban elcsatolták, elvették tőlünk a felvidéket és Erdélyt, az ott lakók nem lettek szlovákká és románná. A zsidók tudják is, hisz mondják. Jézus nem is tiltakozik ellene. Miért is tenné, hisz ebben a kérdésben igazuk volt. Ő csak az ördöggel való kapcsolat ellen tiltakozik.

Szt. János ev. VIII. 17. ,,A ti törvényeitekben pedig az van írva, hogy két ember bizonysága igaz”.
A ti törvényetekben…Ti? Kiket kell ez alatt értenünk? A zsidókat vagy a farizeusokat? De mivel a törvény vagy tóra nem farizeusi, hanem zsidó törvény, tehát a zsidó értendő alatta. Ti és nem mi. Miért? Mert semmiképp sem vállal velük közösséget. Azt hiszem elég egyértelmű.

Szt. János XIII. 33. ,,Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak mondottam, hogy: Ahová én megyek, ti oda nem jöhettek, úgy mondom nektek is.”

Ha zsidó lett volna, vagy ha tanítványai zsidók lettek volna, akkor azt mondta volna, hogy mondtam nektek. Miért választja ketté a tanítványokat és a zsidókat? Nagyon egyszerű. A tanítványok ugyanis nem zsidók, hanem galileaiak. Még Szent Péter apostolt is megismerték beszédéről. Máté XXVI. 73. szerint galileai tájszólásáról. A színzsidónak ugyanúgy nem volt tájszólása, mint a szín szamariainak a saját nyelvén.
Szt. János ev. XVIII. 36. szerint pedig így szól Pilátusnál az Úr: ,,Felelé Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, szolgáim bizonyára harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek” mit is mondd? Megint elkülöníti magát. Ezt mondja – a zsidók kezébe ne kerüljek. Magyarán goj volt. A mienk, és mi az övéi vagyunk.

Nem semmi információ a következő sem. Nézzük csak meg mit is hagytak benne a Biblia Szent János ev. VIII. 41. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek…
42. Monda azért nekik Jézus: Ha Isten volna a ti Atyátok.
44. Ti az ördög atyától valók vagytok és az ő kívánságait akarjátok cselekedni. (Másik fordítás szerint: A ti atyátok az ördög és atyátok kívánságait akarjátok cselekedni.) Az gyilkos volt kezdettől fogva és nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság.

Nem tudom, tudod-e, hogy a zsidónak mindene volt a szombat. Ezt többszörösen megtörte. Emiatt is üldözték halálra. Másik fontos dolog volt a véráldozat. Ezt nem csak lekicsinyelte Jézus Urunk, hanem később törölték is. A harmadik nagy zsidó specialitás volt a szentély. Kimondja, hogy Istent szellemben és igazságban való imádása az igazi áldozat és ima, nem pedig a jeruzsálemi szentély vagy véráldozat… Forradalmi újítás, mintegy megtagadása a zsidó szellemnek! Bezárult vele a templom szentélye örökre. Negyedik a körülmetélkedés, a zsidók elengedhetetlen jele. Ezt is lekicsinyli és elveti. Ötödik a kézmosás. Elhagyják, mint értéktelen formaságot. Hatodik a kóserkoszt. Elveti, mondván: ,,nem az fertőzi meg az embert, ami a száján bemegy – hanem ami kijön…” Hetedik a fajszeretet, amit – mint a gojjal szemben való zsidó önimádásnak morálját elveti s helyette az egyetemes emberszeretetet állítja be. S így van ez végig. Azt hiszem ennyi már elegendő ahhoz, hogy aki nem tudta, hogy nem zsidó, meggyőződhessen róla. Az, aki a zsidó vallás szinte minden fő pontját elveti vagy átnemesíti azt nem mondhatjuk zsidónak. Vegyük hát tudomásul, hogy a zsidó emberek egymást mindig felismerték és ne akarjuk a nyakába akasztani azt a Jézust, aki nem az, hanem fogadjuk vissza magunk közé. ÉRTÉKELJÜK AZ Ő SZERETETÉT ÉS CSELEKEDJÜNK ÚGY, AHOGY AZ IGAZI JÉZUS ELVÁRJA TŐLÜNK. Emlékezz arra, szerintem azt még tanultad, hogy őseink a hegytetőkön a Nap felé fordulva imádkoztak Istenhez és nem sötét templomokban. Szerintem nem lenne baj ismét így cselekednünk.

Arra kérlek, ne higyj azon egyház tanításának, amely Jézus saját nemzetségét, népét pusztítja folyamatosan. Jézus Urunk egy rendkívüli lény volt. Nem volt Ő más, mint Isten részleges inkarnációja. Ugye most megint egy újabb információ. Most pedig rögtön jöhetnének a kérdések de sajnos nem tudnak, mert most csak olvasol. Ha érted a szót, hogy inkarnáció, akkor tudod, hogy az egy testetöltési folyamat. Azt viszont nem biztos, hogy tudod kinek az inkarnációja. Megmondom. Nem másé, mint magáé az Öreg Istené, akit más néven így nevezünk. A Magyarok Istene. Azt hiszem ez egy kicsit érdekes. Több szempontból is. Ugyanakkor több is, mert rávilágít arra, hogy a keresztény bibliában nem ez áll. Mellesleg megjegyzem, hogy a keresztény vallás,-ok, mind térítő vallások és természetesen egyházai is. Mire alapozom? Egyszerű. Mióta csak léteznek, egyik kezükbe kard, a másikba Biblia. Abban az esetben ha nem térsz meg, mármint hozzájuk, biztos lehetsz abban, hogy megölnek. Mindig meg is tették. Van egy szó, ami igazából minket illet, mifelénk kellene végrehajtani azt, amit jelent. Ki nem fogod találni mi ez. A szó pedig nem más, mint Holocaust. Ugye hallottad már? Azt is tudod mit jelent vagy annyira azért nem érdekelt. Na jó, nem csigázlak. A szó jelentése: engesztelő áldozat. Tehát nekünk magyaroknak, mindenki felé de két irányba biztos gyakorolnunk kell. Ugyanis hallottam már róla. Két népnek biztos. Az egyik a cigány, a másik a zsidó. Jó. Rendben de akkor minekünk tessék már mondani miért nem jár? Az én véleményem az, hogy nekünk jár csak igazán az engesztelő áldozat. Nincs még egy ilyen ,,szerencsétlen” népe a világnak, akit már a Biblia ószövetségi fejezete óta állandóan pusztítanak. Minket már Noé is megátkozott, Jehova folytatta, amikor eljött hozzánk az Úr Jézus, én úgy hívom Apu, azt elvették Tőlünk, a mi nemzetünktől, aztán kaptunk egy István nevű szentet, aki folytatta a folyamatos gyilkolásunkat. – Véleményem szerint nem más Ő, mint Jehova újbóli megtestesülése… – Tessék mondani, nekünk miért nem jár?

Országunk ugyanakkor mégis, állítólag (statisztikai adat) egy bizonyos judeo-krisztianista egyházhoz tartozónak vallja magát. Nekünk Magyaroknak észre kell vennünk, hogy amit a Könyvek Könyvének neveznek, abban az Ő tanításaik szerint 2 db Isten van. Mit gondoltok, melyik a mienk? Persze akad abban több is de ahhoz nagyon kell, hogy figyelj. – Én viszont azt mondom hagyd békén és olvasd helyette inkább a Káldeus Bibliát. Az a Mienk.

Az egyik Isten az Ószövetségben néven neveztetik, nevezetesen a héberek Istene. Kinek neve Jehova. Az Új szövetségben pedig valaki más, akire azt mondják, hogy azért ölték meg, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Vagy pedig egyszerűen átjött Jehova. Tehát kinek a fiának tudják be a mi Szerető Jézus Urunkat? A zsidó Jehováénak. Jézus ezt már elég korán i.u. 25-30 táján visszautasította, amikor is így fogalmaz, a Ti atyátok a… Ugyanakkor folyamatosan olyan cselekedeteket hajt végre, amit a zsidók nem szeretnek, pl. a szombaton való munkavégzést. De ez most a mi szempontunkból teljesen mindegy.

Nekünk az kell, hogy erőt kapjunk, amit mindig elloptak tőlünk. Mit is? Nevezetesen azt, hogy az Úr Jézus népe a választott nép és nem más! Azt szokták mondani, merj nagyot álmodni és abból valami megvalósul. Neked viszont nem álmodni kell, hanem el kell fogadnod, hogy Te, igen, Te vagy Isten választottja. A választott nép, aki a messzi északról jön, mint amit még az ószövetség is említ. Ezt egy kicsit később majd kifejtem. Meg fogsz lepődni. Sok mindent kell még megtudnod, például azt, hogy az Úr Jézus a szkíta nemzettségből, közülük is a kutai szkíták családjából származik. A múlt században még nem volt kérdés az, hogy a szkíta népesség a magyart takarja.

Most, hogy megemlítettem ezt a Népet, tudnod kell, hogy a mi Népünk, akiket ma 2006-ban Magyaroknak hívnak, nincs egyedül széles e nagy világban. Sok testvérünk van. Direkt nem rokonokat mondok, mert az más. Amikor Magyarországról beszélek nem veszem figyelembe a Trianoni határokat. Azok számomra nem létező határok.

Rokonoknak nevezzük azokat, akik két külön család egyesülése által kapcsolódnak össze és szaporodni kezdenek. A ma itt élő szkíta, hun, turk, jász, székely, sumer és mindezekkel egytestvér magyar nép csak része (mikrokozmosz!) annak a hatalmas népegységnek, amelynek zöme ie. 6000-től folyamatosan lakja a Kínától a történelmi Magyarország határait. A szkytaságot ie. 2500-tól ismeri az Indiai történelem, amikor is ők lettek India újabbkori kultur-őstelepülői. Az erről az időszakról levő információkról az indiai ,,Puránák”- szent könyvek – adatai szerint a szkytaság ősei az indiai özönvíz előtt 35 000 éve, a Kaspi-tó keleti vidékeiről kiindulva szerte szóródtak India, Kína területére, a Tigris és Eufrátesz folyók közé és Közép-Amerika partvidékeire. A Puránák, az ősi szent könyvek adatai az indiai ,,nagy özönvíz” idejéig nyúlnak vissza. A mai tudomány ezt a geológiai eseményt 50-30000 évre teszik. Ekkoriban a Kárpát-medencét még tenger borította. 12 000 évvel ezelőtt az ősi szkyták a Kaspi-tenger túloldalán, az Aral tó körül építenek hatalmas városokat. Az 1900-as év elején napvilágot látott a sok épület maradványa. Az 5000 éves indiai Mohensodaro és Harappa városok kultúrája, ugyanúgy, mint a sumir és ó-egyiptomi kultúra ezekhez képest már egy közeli korszak eseménye. A nagynevű angol W. W Hunter: Az indiai birodalom c. munkájában a skytha kérdésre vonatkozóan a következő fontos adatokat közli. ,,A turániak legősibb vándorlásai kétségtelenül még a történelemelőtti időkben történtek, az induktív történelem még távolról sem vizsgálta meg a turáni őskort ahhoz hasonló sikerrel, mint amilyent végzett az árja népek eredetére vonatkozólag. Mostanra már bizonyos tény, hogy még az árják (mitanni-, méd-, ős-perzsa települők) előtt, India őstelepülői a turáni skythák, ie. 2500-tól kezdve a mai magyar honterületéről Indiába került skythák voltak azok a népek, akik megalkották India tulajdonképpeni ősi kultúráját, nagyszerű építészetét és India hatalmas vallásos megmozdulásait. Buddha, Zarathustra és Krsna, a maguk faja szerint ezekhez a turániakhoz tartozóak. Turáni volt az elgondolás alapeszméje, – építészetének, művészetének, irodalmának és filozófiájának gazdag megjelenítési formája, – s ugyanúgy vallásos elmélyüléséhez szükséges lelkisége is a magyarral rokon-fajták bensőséges lényének a kitermelődése. A mai napok történetírói a Hunok 4 csoportját ismerik. Ezek pedig 1. az Atila-féle Hunok, 2. a fehér Hunok, 3. a magyarokat, akiket a fehér Hunokkal és 4. az indiai Hunokkal akiket a fehér Hunokkal, így a magyar fajtával azonosítanak. E népcsoport kaukázusi-ágának vezetőjévé választják ,,Magyart” fejedelemül. – Ők India 40 állama felett uralkodtak, utódul hagyva többek között India ma is jelentős szerepet vivő ,,rádzsaput” népcsoportját. A magyarokat a skytha, illetve hun ephtalita (fehér-hun) alapfajból eredeztetik az ősi magyar krónikák is.

Miért is mondom mindezt? Nevezetesen azért, mert állandóan azzal a hazug információval fertőznek minket, hogy kis Nép vagyunk. Ezt én személy szerint kategorikusan visszautasítom. Természetesen bizonyítani is tudom állításomat. Az, hogy ezt a Magyar Tudományos Akadémia nem fogadja el, az számomra semmit sem jelent. Mégpedig azért, de ez csak egy a sok közül, mert országunk népességét lefertőzte a finn-ugor elmélettel, ami hatalmas csapást okozott a Magyar Nép, a Magyar Nemzetcsalád számára. Ez az alakulat szinte egyenes ágon folytatja azt a ,,szent Istvános” irányvonalat, mely számunkra hatalmas tragédiát okozott és okoz mind a mai napig. A mai Magyarságban már nincs meg az ősök tisztelete és szeretete. Nincs meg az önbecsülése sem. Ugyanakkor nem veszi észre ez a nép, hogy a gyökér, és az identitás tudat nélkül nem létezhet.

Az, hogy néha egy-egy gondolat erejéig a Bibliából idézek, az nem azért van, mert számomra oly szeretetre méltóak, hanem azért, mert az azt írók és vazallusaik pusztították és pusztítják el ma is kincseinket és bizony van egy-két olyan dolog benne, ami számunkra használható. A Bibliáról azt mondják szent könyv. Kérdem én, miért? Mitől szent egy olyan könyv, amit emberek írtak, szerkesztettek? Istent ebbe nem kellene belekeverni. Neki még egy pici kis evangéliumot sem hagytak. Nem tudom hány ember van ma itthon, Magyarországon, aki tényleg elolvasta ezt a könyvet. Biztos vagyok benne, hogy nem sok. Volt egy időszak az életemben, amikor teológira jártam és ott hallottam a következőt. Azt hittem, megüt a guta, amikor a tanár úr azt mondta Jézus urunk születésével kapcsolatban, sőt bizonygatta, hogy Jézus spermából lett. Nesze neked szeplőtelen fogantatás. Na mindegy…. Mellesleg nagy tisztelettel megjegyezném azt az érdekességet is, hogy Jézus Urunk tanítványai mind szkyták voltak. Természetesen Péter is. Egyetlen egy zsidó volt közöttük, ez pedig az az iskarióti Júdás, aki el is árulta. Ezzel azonban ennek még nincs vége, mert idő közben kiderült az is, hogy az a bizonyos Pál apostol ennek a Júdásnak az édestestvére. Tudnotok kell azt is ha már ennyire benne vagyunk a témában, hogy a Római Katolikus Egyházat nem Péter, hanem Pál alapította. Szerintem Pál apostol nem szorul védelmemre de azt azért el kell mondanom, hogy ez a mai judeo-krisztianista kereszténység sem az, amit Ő megálmodott. – Még pedig azon egyszerű okból kifolyólag, hogy Pétert, mint szkytát megölték volna a római birodalomban na meg aztán a nyelvüket sem beszélte. E helyett Jézus halála után ellenkező irányba indult, mégpedig Indiába a testvéreink közé.

Természetesen igyekeztek mindent, ami a mienk elpusztítani – Hogy mit pusztítottak el? Ilyen például az írásunkkal – a rovásírással – feljegyzett krónikáink és szent könyveink, mágusaink és táltosaink feljegyzései királyaink elpusztításának kódexei. Elpusztították nemzetségtábláinkat, ami a Bibliában szereplő Noé ideéig visz vissza. Azonban minő pech még is megvan. Úgy látszik nem tudtak ,,rendes” munkát végezni. Pedig nagyon akartak. Az inkvizíciós peranyagokat, azt, hogy hogy szereztek vagyonokat tőlünk, stb. Erre szokták mondani megér egy misét.

Nekünk, magyaroknak tudomásul kell vennünk, hogy nincs okunk lehajtott fejjel kullognunk és sóváran nézni a többi népet. Gondolj csak bele, hol az a nép, aki mindig képes önmagából megújulni. Az 1925-ben J. J. Módi a Bombay Parszi Egyetem professzora a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásain a következőket mondotta. ,,Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a Hunok a Magyarok testvérei, s így a magyarság az ősi-skytha-hun népek leszármazottja, mely magyarságának a történelme a ma élő ősi népek, legősibb történelme.”

Most pedig tekintsük meg azt, amiért mindig gyilkoltak minket. Ennek eltüntetéséért gyilkoltak, pusztítottak. Ám mint látni, minden hiába.

A nemzettségtáblát, amit szerettek volna elpusztítani, ezennel most közreadom

1. Noé 2. Ham 3. Chus 4. Nimroth 5. Hunor 6. Bor 7. Dama 8. Keleed 9. Keure 10. Kear 11. Beller 12. Radar 13. Othmar 14. Farkas 15. Bondofard 16. Buken 17. Csanad 18. Rudli 19. Bejtur 20. Mike 21. Miske 22. Ompud 23.Kulcje 24. Leuente 25.Leel 26. Zamur 27. Zambur 28. Bolug 29. Bocju 30. Zoltan 31. Berend 32. Kadicja 33 Opos 34. Ethei 35. Sjemein 36. Turda 37. Bendeguz 38. Atila 39. Chaba 40. Ed 41. Vgec 42. Eleud 43. Almos 44. Arpad 45. Zoltan 46. Toxus 47. Geijz.

A többit pedig már tanultátok. Igaz sok-sok félrevezetéssel.

Tudnunk kellene néhány olyan dologról is, mint hogy pl. Attila a nagy HUN (magyar) király önmagát Jézusházi királynak nevezte és tudta is, hogy az. Ugyanakkor nem egyszerű király, hanem papkirály volt. Horkai minőségben. Olyan, mint a későbbi papkirályunk, Árpád. Szakrális!

Árpádról pedig azért nem árt tudni, hogy hol születik. Figyelem! Kievben. Mégpedig Álmos fiaként 840-ben. Ezek szerint, akkor meddig is értek határaink? És akkor most pedig nézzük meg, hogy István korában, illetve utána folyamatosan hogy zsugorodunk. Hála a katolikus egyháznak! Úgy látszik, valami olyan fertőzési folyamat indult el akkoriban, aminek egyszerre két tünete biztos van. Az egyik az ország területi fogyása, valamint az ország lélekszámáé is. Találós kérdés? Na miért? Most pedig még azt is meg kell említenem ha már őseinkről van szó, akikre minden körülmények között büszkék vagyunk én legalább is az, hogy ez a név, mármint az Attila szó eredetileg nem mást jelent sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – nap-ember – vagyis a Nap-Isten fia. Szép? Nem tudom tudod-e, hogy a Sumér nép nekünk nem rokonunk hanem Testvérünk! Óriási különbség. Na meg aztán, épp most jut eszembe, hogy szerintem nagyon sokan azt sem tudják, hogy ki volt Attila édesapja. Ugye? Na akkor most épp itt az ideje, hogy megmondjam. Nem más Ő mint Bendegúz. Nem ismerős ez a név? Na ugye, azért valami rémlik, feldereng. Hogy is van ez? …Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére! Csak azért teszek felkiáltó jelet, mert szerintem megint felbukkant egy ősünk, akit a mai magyarnak nevezett történelemoktatás egyszerűen lesöpör az asztalról. – Természetesen nem Ő az egyetlen.- Helyesebben szólva agyonhallgat és ezzel megint gyengít minket. Pedig ezek nélkül az ősök nélkül mi nem léteznénk és a szép még az egészben az, hogy talán európa sem. Az ő uniójával együtt. Ja, még adós vagyok a születési évszámmal és hellyel. Tehát 391-ben. Testvére Buda, pedig 389-ben.

Tessék már nekem megmagyarázni, miért van az, hogy mi mindent eltűrünk!? Minket nyugodtan szembe lehet köpni. Meg is teszi mindenki. Hogy miért? Azért, mert biztos lehet abban, hogy büntetlenül megteheti. Azzal a néppel, fajjal szemben, akinek mindig mindent csak köszönhet. Visszaéltek a szeretetünkkel és szép lassan, ahogy belénk nevelték azt az idióta dolgot, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltetethess, meg azt a másik förmedvényt, hogy ha megütnek, ha arcul csapnak, fordítsd oda a másik orcád is. Vajon hol tanulták a kihasználóink ezt? Személy szerint én arra gondolok, hogy magától az ördögtől! Na, hogy tetszik? Ezzel pedig azt merem állítani, hogy ellenfeleink a negatív cselekedetek uralkodójának iskoláját járják és ott kapják azt a képesítést, tanítást, hogy Jézus Népét hogy lehet tönkretenni. Jómagam nem szeretem a Krisztus nevet használni, mert ez azt jelentené, hogy Jézus Urunk kereszthalála valami olyan dolog, ami azt a felfogást éltetheti, hogy ha Jézus fel is támadt és elment, akkor helyette a még mindig itt élő népét kell pusztítani, s avval ugyan azt lehet elérni, mint Jézussal. Akiből Krisztust csináltak. Most pedig lassan már azt nem értem, hogy ha Jézus elvitte az Ő meggyilkolásával az emberiség bűnét, szemetét, akkor hogy lehet, hogy mégis ennyi utálatosság van szerte a világban? Tartok tőle, valahol valami nem gömbölyű. Amennyiben elvitte a bűnt, akkor hogy lehet, hogy még mindig itt van és egyre burjánzik? Ügyetlen volt? Mármint Jézus. Nem. Az történt, hogy mindenkit átvertek. Szerinted ki ezért a felelős? Alapjáraton azt kell mondanom, hogy nem más, mint a mindenkori politikai ,,elit”. Azok, akik sosem engedték meg a magyarnak, hogy erőt merítsen, hogy megújuljon. Egyszerűen nem értem, miért, mi módon lehetett a magyarságot lefolytatni? Nálunk mindig valahogy az alja került felülre. Ha pedig nem, akkor azt egész biztos megölték. Azonban szerintem ez még mindig nem ok arra, hogy valaki gyáva legyen. Már pedig a magyar azzá vált. Ennek a gyávaságnak a kezdete pedig arra a bizonyos szentistvános időtől indul. Egész biztos vagyok benne ha Koppány lett volna a király, akkor ma itt nem idegenek uralkodnak és nincs ebben a hazában egy gyilkos egyház úgymondd piedesztára emelve. Nem tudom tudod-e, hogy ahhoz, hogy István király legyen, többszöri gyilkosságot kellet elkövetnie. Először megölte, megölette apja testvérét Gyulát, majd pedig a királyságra jogosult Koppányt. Szerinted milyen királyság az, amely vérben születik, a testvérek vérében? Hát ilyen, mint amilyen. Látod és érzed. Nem? Később pedig majd elmondom azt is, hogy az akkori magyarok az országot gyepűrendszerrel lakták. Ez egyúttal védelem is volt. Ide nem lehetett csak úgy bejönni. Ehhez egy valami kellett. Áruló. Ennek az árulónak pedig nem más a neve, mint a római katolikus István király. Az ügy pikantériája pedig még az is, hogy akkoriban egy olyan nemzetbeli pápa volt uralmon, mint akinek TRIANON-t köszönhetjük. Neve Gerbert. Igaz XII. Pius néven.

Mi, pedig ebben a mára már szétrablott, kifosztott hazában élünk, gyökértelenül tengődünk és máról holnapra élünk, mint apátlan és anyátlan árva. Mindezt miért? Megmondom. Azért, mert mára a magyar egy önbecsülés nélküli, a fizikai életét féltő valamivé lett. Kapott egy vallást, amit félelméből felvett és közben teljesen tudatlanná vált.

Őseink nem félték a halált. Jézus sem. És mi van ma? Hát szégyen. Jó lenne ha visszatérne szívedbe az igazi Jézus szeretete és merd Őt Apádnak nevezni. Ne higy Elohimnak, ne higy Adonáinak és a többieknek. Nem azért, mert ilyen vagy olyan, egyszerűen azért, mert nekünk idegenek. Ugyanakkor ne említsd úgy se, mint Krisztust, aki elvette a Te bűnöd. Szemenszedett hazugság. Szeresd úgy és kövesd néped erkölcsiségét és ne engedj az idegeneknek. Ne hidd, hogy Jézus Népe kapta a 10 parancsolatot! Ahhoz Nekünk, magyaroknak semmi közünk. Nekünk ez a szívünkbe volt és van írva, ha néhányunknál ez kissé meg is kopott. A vér azonban nem válik vízzé.

Biztosan tudod, hogy Jézus Urunk-Apánk, a Legfelsőbb Személy kiterjedése, (inkarnációja) sem csak úgy a semmiből került elő. Már csak azért sem, mert olyan egyszerűen nincs is. Ne higyj azoknak, akik az ellenkezőjét bizonygatják. Hagyd őket békén. Ne győzködj. Aki éretlen valamire azt nem tudod meggyőzni. Aki pedig nem az, annak pedig csak elég az is ha az információt át adod. Neki nem fog idegennek tűnni. Pusztán csak olyannak, hogy mily érdekes, hogy ez eddig nem jutott az eszembe.

Nos nézzük csak mi az, ami biztosan nem jut az emberek esszébe. Nevezetesen az, hogy nincs véletlen. Ez olyan fogalom, mint mikor valaki azt mondja, hogy ok nélküli okozat. Ezt még egy materialista ember sem képes elfogadni. Na jó, hát akkor innen folytatom. Tehát ki gondolná, hogy létezik egy olyan valami, hogy Isten, mint a Legfelsőbb Személy eleve egy meghatározott helyre, egy meghatározott nemzet közé születik meg? Pedig ez így van. És mit gondolsz neki tényleg teljesen mindegy, hogy ki az édesanyja? Elárulom, hogy nem. Azonban elárulom azt is, hogy az embereknek fogalmuk sincs Istenről. Sajnos nem érzik és nem is látják. Azok pedig akik tényleg találkoztak Vele sosem írnak olyan fura könyveket, hogy mit keresett Isten a fürdőszobámban? – Na jó. Menjünk tovább. Tehát ott tartunk, hogy Jézus Urunk, miután pontosan tudta, hogy hová születik le, a dolog megtörtént. Most pedig vizsgáljuk meg ezt a bizonyos szentlelkes fogantatást. Mi ez egyáltalán? Érdekes, hogy pont most megyek bele egy ilyen dologba, ami enyhén szólva is magas, nehezen érthető, de ez van. Nem mindig én nyomkodom a billentyűket.

Azért közlöm, közöljük ezeket a tényeket, hogy értéken tudd magad és nemzeted kezelni. No meg azért, hogy milyen kincs birtokába kerülsz most, miközben olvasod e sorokat Most már úgymond teljesen idő van. Csöngettek! Tehát vagy felébred Jézus Népe vagy lassan teljesen eltűnik a Föld nevű bolygóról, ami egyébként egy hozzád hasonló lény, csak Ő sokkal tudatosabb és türelmesebb, mint Mi emberek vagyunk. A lényeg azonban az, hogy az Igazi Jézus a Mi Nemzetünk testébe született le. Mégpedig azért, mert mi, a Tudás Őrzői ,,érdemeltük ki” azt a kegyet, hogy akkor és ott Nekünk szülessen le. Pontosabban az akkori világ második legnagyobb birodalmába, a Pártus Birodalomba. – Mellesleg nem is tudom miért teszem a másodikra. Lehet, hogy az első. – Édesanyja is természetesen hasonló volt hozzá. Mármint az, aki képes volt méhében hordozni a Legfelsőbb Személyt. Gondolj csak bele milyen tiszta lelkű, őszinte, szerető lény volt Mária. Remélem azért tudod, hogy Ő sem ahhoz a másfajú néphez tartozik, akihez Jézus Urunkat szerették volna bizonyos egyházak besorolni. Tehát nincs semmiféle Mirjam! Mária van. Mária, akit akkor így neveztek akkor nem más, mint a pár ezer évvel azelőtt testet öltött Anahyta Istenanya. Nagyon kérlek figyelj mindenre amit ide írok. A Talmud róla is megemlékezik, mármint Máriáról ha nem is a szeretet hangján. Ne is csodálkozzunk ezen. Máriát, az Istent szíve alatt hordó asszonyt egyszerűen ganajnak nevezi. Ez van. Ezzel most nem kell foglalkozni. Az Ő szempontjukból ez teljesen normális, hisz nekik ott van Jehova, akivel ők szövetséget kötöttek egy fitymadarabkával megszentelve, megpecsételve. Mi ezt nem így szoktuk. Mi a szívünkkel, szeretetünkkel pecsételünk meg valamit és oda örökre bezárunk és ha hibázik is szerettünk ismerjük a megbocsátást. Ez viszont Istenre természetesen nem vonatkozik, hisz Benne nincs sosem változás. Lehet, Neked úgy tűnik, hogy egy kissé elkalandozunk de nem. Mivel az Úr Jézus nem más, mint az Öreg Isten nem is tudunk elkalandozni Tőle.

Azt hiszem az utóbbi időben valahogy előtérbe kerül, legalább is nálam Petőfi Sándor, aki ezt kiáltotta a Magyar Nemzet nevében, a Szabadságharc idején, hogy A Magyarok Istenére Esküszünk! Most ebben a pillanatban ötlött fel bennem valami. Nem lehet, hogy a Te nevedben is? Ha úgy érzed nem, gondold át és tedd le most az esküt. Jó? Most meglepődtél? Gondolom, most már lassan látod miért akarják elvenni tőlünk Jézust. Féltékenyek és irigyek Ránk. Ehhez viszont Te kellesz, mármint ahhoz, hogy elvehessék. Nélküled ez nem megy. Írva is vagyon, hogy amíg csak egy is van népe közül, addig nekünk sosem lehet nyugodalmunk. Amennyiben nem adod, akkor mi, az igazi Jézust szeretők – most rondát mondok – fogjuk uralni a világot. Magyarán szólva a mi szavunk lesz az, ami érték. Ne törődj a politikusok hazugságaival, ígérgetéseivel.

Te csak egyszerűen fogd meg testvéred kezét és haladj az igaz Jézusi Szeretet útján. Neked, mint Magyarnak, feltétlenül tudnod kell, hogy Jézus sosem volt zsidó! A zsidók tudják! Ne higyj a földi egyházaknak. Azt azonban jó ha tudod, hogy Nekünk Az Öreg Istent kell legjobban szeretnünk, A Magyarok Istenét Azt az Öreg Istent, aki eredeti formájában még sosem jelent meg egyetlen anyagi világban sem.

Ezért mondják azt, hogy Jézus a Fiú. Az emberek ma képtelenek felfogni Isten hatalmát és szeretetét. Azt azonban elárulom, elmondom Neked, hogy Isten úgymond 6 fenséggel teljes. És most szép sorjában elmondom, leírom, hogy tudd. Tehát mivel is teljes? Azt azért elmondom már meg ne haragudj, hogy a teljesség az, amihez már nem lehet hozzátenni. No, akkor kezdem. A sorrend természetesen mindegy. Hírnévvel, erővel, gazdagsággal, szépséggel, szeretettel, lemondással. Azt hiszem most már elmondhatod, hogy tudod, hogy ismerd fel Istent. Ezek után el tudod dönteni legalább azt, hogy ki nem lehet az.

Ezek után mit gondolsz tudsz Neki valamit adni? Annak, akinek mindene megvan? Igen. Tudsz. Tudod mit? A SZERETETEDET. Ennyi? Kérdezhetnéd. Igen, ennyi. Azonban ne gondold, hogy mindenkinek egyszerű lesz, hisz mostantól kezdve Ő kell legyen életedben a legelső. Nem a szüleid nem a kedvesed nem a gyermeked, hanem Ő. Apánk. Most pedig, hogy egy kicsit megkönnyítsem a helyzeted, adok Neked egy formulát. Direkt nem mondok imát és mantrát sem. Ennek a formulának, hangvibrációnak hihetetlen ereje van. Általa közvetlen kapcsolatba kerülsz Vele, Apáddal.

Tehát így szól a szöveg, a formula:
Én az Öreg Isten gyermeke vagyok és Szeretettel fordulok Hozzád, mert Te vagy az Apám. Mikor ezt a szöveget mondod magadban esetleg barátaiddal közösen, akkor jelenítsd meg csukott szemed mögött Jézust, az Öreg Istent és egymás után folyamatosan mondjátok.

Folytatasa az irasnak, Az igazi Jézus 2. menupontban olvashato.

Forras: http://www.azigazijezus.hu/

Reklámok

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. https://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: Jézusról
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s