Hogyan lássuk és olvassuk az AURÁT 1.

Dr. Tom J. Chalko MSc, Ph.D. munkája

Bevezetés

Nincs semmi paranormális az Univerzumban, kivéve a mi korlátozott megértésünket a Természetrõl. Amirõl úgy hisszük, hogy tudjuk most itt a Földön, az mindössze egy aprócska csepp a Tudás Óceánjából.

A távoli múltban istenítették a megmagyarázhatatlan dolgokat, és csodáknak nevezték õket. Régen az emberek rendelkeztek az Aura látásának képességével. A spirituálisan nagyon fejlett egyéneket, mint Buddhát, Jézust és közeli tanítványaikat mind aranyszínû glóriával festettek le a fejük körül, mert néhány mûvész rendelkezett az Auralátás képességével. Ausztráliaban West Kimberley félreesõ területén történelem elõtti barlangrajzokat találhatunk (ld. jobbra), melyek többezer évesek és embereket ábrázolnak arany glóriával a fejük körül. (a fénykép G. L. Walsh tulajdona)

A Természet MINDENT megadott számunkra ami az Aura látásához kell. Mindössze arra van szükség, hogy tudatos erõfeszítéssel összehangoljuk érzékszerveinket. Ha meg se próbálod, SOHA sem fogod látni az Aurát. Viszont ha egyszer vmit saját magad is LÁTSZ, nem kell többé senki másba vetett hitedre sem támaszkodnod. Egyszerûen TUDNI fogod. És a tudásodat még több tanulásra fordíthatod.

Sok nagy ember mondta a múltban, hogy “van szemünk, de minek, ha egyszer úgy sem látunk velük”. Ezen dokumentum késõbbi részeiben rájösz majd, hogy mirõl beszéltek.

MINDENKI képés látni az aurát egy bizonyos fokig. Ahelyett hogy újabb rejtélyt csinálnánk az újonnan megszerzett képességembõl, a célom az, hogy mindenkinek megmutassam mire is képes a saját szemeivel. Ha egyszer majdnem mindenki (beleértve a gyerekeket is) ugyanazt a dolgot látja, akkor úgy gondolom, hogy ez a képesség része saját Természetünknek és kitüntetett figyelmet érdemel.

Ez az oldal összefoglalja azon elõadások tartalmát, amelyeket Dr. Tom J. Chalko szokott tartani az Aura látásáról és olvasásáról. Ez egy RÖVID és VÁZLATOS írás. A legjobb eredmények elérése érdekében bele kell nézned idõrõl idõre. Ha egy csoport vagytok és szeretnétek megszervezni egy szemináriumot, vegyétek fel a kapcsolatot a szerzõvel vagy írjatok a “PO Box 1135, Nth Caulfield, Vic, 3161, Melbourne, Australia” címre. Ezen kívül megvásárolhatóak Dr Tom J. Chalko jegyzetei, amiket a szemináriumokhoz készített (egy részletesebb változata ennek az írásnak – Angolul a ford.) Más Dr. T. Chalko által vezetett szemináriumok itt.

Mi is az, az AURA?

Világegyetemûnkben minden rezgésekbõl áll.

Minden atom annak összes részével együtt, minden elektronnal és elemi részecskével, még a tulajdon gondolataink és tudatunk is rezgésekbõl épül föl.

Úgy határozhatjuk meg az Aurát, mint rezgést amely minden anyagi tárgyat körülölel.

Ez már elég az Aura érzékeléséhez, feltéve ha képezhetjük magunkat a Aura rezgéseinek látására.

Az élõ (tudattal rendelkezõ) dolgok (emberk, növények stb.) körül lévõ Aura idõvel változik, néha meglehetõsen gyorsan.

Az élettelen tárgyak (kövek, kristályok, víz) körül lévõ Aura alapjában véve állandõ.

A fentebbi állításokat megkérdõjelezhetetlenül bizonyították orosz tudósok, akik a Kirlian effektust használva már több mint 50 éve tanulmányozzák az Aurát.

Az emberek körüli Aurát részben elektromágneses sugárzás alkotja, ami a mikrohullámútól az infravörösön át egészen az ultraviola fényig mozog.

Az alacsony frekvenciájú mikrohullámú és infravörös része a színképnek (testhõmérséklet) úgy tûnik, hogy a testünk alacsonyabb funkciójival van összefüggésben (DNS szerkezet, anyagcsere, keringése rendszer stb.)

Míg a magas frekvenciájú (ultraviola) hullámok inkább a tudatos tevékenységeinkel kapcsolatosak, mint a gondolkodás, kreativitás, szándékaink, humorérzék és érzelmeink.

Az orosz tudósok, akik 3 évtizeddel tartanak mindenki elõtt az Aura kutatás területén, felfedezték, hogy DNS-ünk megváltoztatható a mikrohullámú Aura befolyásolásával. A magas frekvenciájú ultraviola rész nagyon fontos és egyben a legérdekesebb, de mindközül a legkevésbé ismert is. Ugyanakkor ez az a rész, ami puszta szemmel is látható.

Miért van szükségünk az Aura látására?

Az Aura színei és intenzitása, különösen a fej körüli és fölötti rész, NAGYON speciális jelentéstartalommal bírnak.

Valakinek az Auráját nézve láthatod a gondolatait, még mielõtt verbálisan is kifejezné õket.

Ha nem ért egyet azzal amit mond, a hazugsága ténylegesen is látszik.

Senki sem hazudhat elõtted leplezetlenül. Nem hamisíthatjuk meg saját Auránkat.

Mindenki számára láthatóan mutatja a Igazi Természetünket és szándékainkat.

Ezenkívül Auránk egyfajta sprituális kézjegy.

Ha olyan embert látsz, akinek világos és tiszta Aurája van, BIZTOS lehetsz benne, hogy jószándékú és spirituálisan fejlett, még akkor is ha szerény és nincs tudatában.

Ugyanakkor ha egy embernek szürke vagy sötét az Aurája, BIZTOSRA veheted, hogy tisztáttalan szándékai vannak, mindegy, hogy mennyire impresszívnek, ékesszólónak, mûveltnek, jókiállásúnak vagy jólöltözöttnek is tünik az illetõ.

 

ALAPVETÕ FONTOSSÁGÚ, hogy ellenõrizzük az Auráját bármely vallási vezetõnek, spirituális tanárnak, mesternek vagy gurunak.

Ezeknek az embereknek egy tisztán kivehetõ aranysárga glória kell, hogy legyen a fejük körül. Ha nincs nekik, SOKKAL TÖBBRE mész egyedül, mint velük.

 

Csatlakozni egy szektához vagy valláshoz, amit nem odavaló emberek vezetnek megfelelõ Aura nélkül, nagyon veszélyes a tudatosságod számára. De hol a veszély? Amikor eljön az ideje, hogy ténylegesen használd az információt, amit a tudatod errõl az életedrõl tárol, elõfordulhat, hogy közel semmi hasznosat nem találsz, ha az életed rituálék és más emberek csordájának a követésére fokúszálod. Ilyen esetekben szükséges, hogy mindent újratanulj az elejétõl kezdve.

A legtöbb szektának, vallásnak, és politikai vezetõnek mindössze két dolog jár a fejében: a pénz és a hatalom, hogy irányíthassák az embereket. És ezt magadnak is LÁTHATOD az Aurájukban.

Képzeld csak el, hogy milyen változások lennének a Földön, ha sok ember lenne rá képés, hogy lássa vezetõinek az Auráját és ez alapján választaná ki õket.

Az Aura olvasásával felfedezheted a test rendellenességeit (a betegségeket) jóval a fizikai tünetek megjelenése elõtt. Az Aura tudatos irányításával képes vagy önmagad meggyógyítására.

Ámbár, a fizikai test gyógyításaSEMMI ahhoz képest, amit az Aura látása és olvasása jelenthet tudatod és spirituális fejlõdésed számára.

Mindenkinek van Aurája. De a legtöb embernek a Földön NAGYON GYENGE és zilált. Ez közvetlen következménye annak a materialista életszemléletnek, ami gátolja és elnyomja a tudat fejlõdését, félelmet, irigységet, féltékenységet és hasonló érzelmeket nevelve az emberekben. Az ilyesfajta szemléletmód elnyomja az Igaz Természetüket, és ez az elfojtás az Aurájukban is megjelenik.

Ha megtanulod az Aura látását, gyakran szembekerülhetsz egy KÜLÖNÖSEN NEHÉZ kérdéssel: Meg tudod mondani, hogy milyen az Aurám? – ez az a helyzet, amikor egyáltalán nem látsz semmiféle Aurát vagy amit látsz, arról inkább nem szeretnél beszélni.

Az egyik legjobb válasz, ami szerintem ilyenkor adható: miért nem tanulod meg látni magadnak te is? És ez egyike az alapvetõ okoknak amiért az embereket az Aura látására tanítom.

 

Amikor az emberek felismerik, hogy az Aurájuk mindenki más számára is látható és igen sokan látják, ügyelni fognak a gondolataikra. És megpróbálják majd látni és fejleszteni saját Aurájukat. A folyamat során jobbak és bölcsebbek lesznek, képesek arra, hogy felismerjék más emberek szándékait. Ennélfogva, az egész világ sokkal jobb lesz, ha mindenki megtanulja az Aura látását és megértését.

 

Gyerekek és az Aura

A nagyon fiatal gyerekek (5 éves korig) természetes módon látják az Aurát.

A csecsemõk gyakran néznek az elõttük lévõ ember FÖLÉ. Ha nem tetszik nekik a fej feletti Aura színe, vagy ha ez a szín nagyon különbözik szüleik Aurájának színétõl, sírni kezdenek, mindegy, hogy mennyire is mosolyog az illetõ.

A gyerekeknek sokkal tisztább és erõsebb az Aurája, mint a legtöbb felnõttnek, akiknek Természetét általában elnyomja a materialista világ felületes példák követését elõidézve. Amikor a 12 éves fiamat megtanítottam saját Aurájának látására, azt mondta, hogy kiskorában legtöbbször képes volt az Aurák érzékelésére. De mivel senki sem törõdött vele igazán, úgy gondolta, hogy lényegtelen dolog és talán valami baj van a látásával. Ez egy tipikus helyzet. Szerintem a gyerekeknek meg kéne tanulni az Aura látását és olvasását még általános iskolában, így soha nem veszítenék el a természetes képességüket.

 

A Szemeink

Tulajdon szemeinkkel mindössze egy nagyon vékony frekvenciatartományba esõ ElektroMágneses (EM) rezgések érzékelésére vagyunk képesek, melyek a 0.3 microméteres hullámhossztól a 0.7 microméteresig terjednek – lilától a pirosig. Az említett frekvenciatartományban esõ rezgéseknek egyfajta keveréke a szín, amit a szemünkkel képesek vagyunk látni. Ezt a keveréket pontosan mérhetjük ha rögzítjük a fény spektrumát (színképét), de mindez csak speciaális eszközök, ún. színképfénymérõk (spektrofotométerek) segítségével oldható meg.

A színek amiket a szemünk észlel mindössze részleges érzékelése a SOKKAL bonyolultabb valóságnak, ami a fénynek összetett rezgéseibõl áll (és ezzel együtt más rezgésekbõl is). Hogy megmagyarázzuk a fenti állítást, meg kell határoznunk a színkép (spektrum) fogalmát és a módot, ahogy szemeink érzékelik a színeket.

Hogyan lássuk az Aurát: az aurikus látás kifejlesztése

Az Aura látásához szükség van

-a szemeink érzékenységének növelésére ÉS

-az érzékelt rezgéstartomány kiterjesztésére a látható fény mögé.

 

A fentieket elérhetjük

-a periferikus látásunk használatával és fejlesztésével

-az expozíció fokozásával

-és azzal, ha erõsítjük a látásérzékelés feldolgozását az agyban – növelve a kapcsolatot a bal és a jobb agyfélteke között.

 

Periferikus látás

Miért is kéne használnunk a periferikus látásunkat?

A retinánk (a szem fókuszsíkja, ami a fényérzékeny sejteket tartalmazza) kevésbé sérült ott, mint a középsõ részen.

A retina középsõ része folyamatosan használatban van, és az évek során halmozottan károsodik a túlzott és/vagy mesterséges megvilágítástól (TV, számítógép, mesterséges fény stb.)

Ezenkívül a központi látómezõt arra tanítottuk az évek során, hogy csak bizonyos módokon lásson.

Vedd figyelembe, hogy a fiatal gyerekek sokkal könnyebben látják az Aurákat, mert a középsõ látómezejük még nem sérült meg.

Aztán amikor iskolába mennek, megmondják nekik, hogyan használják látásukat egy bizonyos módon, és fokozatosan elveszítik a természetes aurikus látásukat.

Az expozíció növelése

Amikor egy sötét beállításról szeretnénk fényképet készíteni, növelnünk kell a film expozíciójának idejét.

A szemünk szemszögébõl nézve ezt úgy érhetjük el, ha pontosan EGY pontra koncentrálunk hoszabb ideig (30-60 másodpercig).

Amikor szemeink mozognak vagy a kép mozog a szemünk elõtt, látószervünk átlagolja a képeket. (másodpercenként 25 képkockát a TV-ben egy gördülékeny mozgásnak látunk)

Amikor egy pontra koncentrálunk, növeljük az érzékenységünket, mert átlagoljuk a bejövõ fényt, fokozva annak hatását.

A fényérzékeny sejtjeink (Piros, Zöld és Kék) rezgésérzékelõként mûködnek akárcsak 3 rádióvevõ készülék, amit 3 különbözõ színre hangoltak.

Amikor egy nagy kilengésû rezgést szeretnél létrehozni, mondjuk egy hinta esetében, megteheted nagyon gyenge de folyamatos erõt használva a meghajtásra.

Azzal, ha szemeiddel egy pontra koncentrálsz nagyon hasonló hatást érsz el: minimális ingerléssel képes vagy fokozatosan nagyobb rezgésbe hozni a fényérzékelõ receptorokat, és ez az agyban vizuális érzékelést idéz elõ.

1. Koncentrációs gyakorlat

Helyezd az 1. ábrán látható képet körülbelül 1,5 méterre magad elé. Nézd pontosan a fekete pöttyöt legalább 30 másodpercig vagy tovább, és figyeld meg a színes pontokat a periferikus látásoddal. Ne engedj a kisértésnek, csak a fekete pöttyöt nézd.

aura_kep

1. ábra Kép a koncentrációs gyakorlatokhoz

 

Figyeld meg, hogy a színes területeket úgy tûnik, mintha egy másik szín Aurája ölelné körül.

Amikor a periferikus receptorainkat stimuláljuk egy ideig, színérzeteink vannak, amik teljesen mások, mintha a központi látásunkat használnánk.

Minél többet koncentrálsz, annál világosabb az Aura a színes területek körül, mivel az érzékenységed nõ.

Korábban képes lettél volna ezt a képet nézni órákán át anélkül, hogy bármit is láttál volna.

A gyakorlat kulcsa az, hogy EGYETLEN pontra koncentrálsz elég hosszú ideig.

Ez a gyakorlat azt a módot szemlélteti, ahogyan nézni kell az emberi Aurák látásához, tudatosítva magunkban látószervünk és érzékelésünk bizonyos képességeit.

2. Koncentrációs gyakorlat

Ennek a gyakorlatnak a célja az, hogy élénkítse a kommunikációt mindkét agyfélteke között, ezáltal a “feldolgozási hatásfokot” növeli, ami szükséges az Aura látásához.

Helyezd a 2. ábrán látható képet kb. 1 méterrel magad elé.

Nyújtsd elõre a kezed, így ujjaid egyike a körök között és alatt van.

Fókuszálj az ujjad végére és ne törõdj a körökkel, nézz át rajtuk.

Most 4 kört kellene látnod.

Ha ez sikerült próbáld meg a két középsõt EGYESÍTENI (hogy átfedjék egymást) és EGY kört látni EGY FEHÉR KERESZTEL az ujjad tetején, középen a kettõ között.

Ha látod a keresztet az annak a bizonyítéka, hogy bal agyfélteked (ami a jobb szemmel van kapcsolatban) a jobbal kommunikál (ami a bal szemedhez tartozik).

aurakep2n

2. ábra

Ez a gyakorlat nagyon hasznos: mindössze 5 perc megduplázza a bioenergiád és elõsegíti az öngyógyulást.

 

A kereszt elõször lebegni fog és bizonytalannak tûnik majd.

Kísérletezz a szemed és az ujjad közti távolság változtatásával, hogy elérd a tökéletes keresztet.

Jelentõs haszonra tehetsz szert 3-5 perc után, lehetõleg pislogás nélkül, de a bûvös idõtartam úgy tûnik, hogy 45 perc folyamatos koncentráció, ami IGAZI változást idéz elõ a szellemi (mentális) és aurikus képességeidben.

Tapasztalataim szerint a legjobb 1 vagy 2 perccel kezdeni és fokozatosan növelni az idõtartamot hétrõl hétre.

A rövid és intenzív koncentráció jobbnak tûnik mint egy hosszabb, amit a gyakorlás hiánya félbeszakít.

 

Fokozatos gyakorlással el kellene érned, hogy az ujjad nélkül is meglásd és fönntarsd a keresztet.

Miközben a kereszt megtartásával foglalkozol próbálj meg tudatába kerülni a másik 2 körnek is és minden más körüllévõ dolognak a periferikus látásod használatával.

A periferikus látásod használatával aurikus színeket kellene lássál a fenti körök körül.

Amikor képessé válsz arra, hogy elemezd a környezõ dolgokat a periferikus látásoddal, a kereszt (és a koncentráció) elvesztése nélkül, készen állsz az Aurák látására és olvasására.

A koncentráció magasabb szinjei:

Az egyik átmérõ a keresztben rendszerint a másik “elõtt” látszik.

Ez azt jelenti, hogy az egyik agyféltekéd dominál a másik felett.

A férfiak általában a vízszintes átmérõt látják fölül (bal agyfélteke dominál), míg a nõk többnyire a függõlegeset (jobb agyfélteke dominál).

Próbáld meg a “rejtett” átmérõt elõtérbe hozni annyira amennyire csak lehet, tudatos koncentrációval.

A koncentráció legmagasabb szintje a tökéletesen egyensúlyban lévõ kereszt elérése és megtartása, aminek mind a négy karja ugyanolyan intenzitású, ilyenkor tökéletes az egyensúly a két agyfélteke között.

Nagyon sok ember tapasztal bámulatos hátásokat ezen a ponton.

Elõször, a koncentráció mélyebb lesz.

Másodszor, 2-3 perc után úgy tûnik mintha elvesztenéd a látványt, a világos háttér sötét lilává vagy rózsaszínné válik.

Az érzékenységed és tudatosságod nagyban fokozódik.

Minden érzés megszûnik létezni.

Sok ember beszámolt róla, hogy a Csakrapóló viselése jelentõsen javítja az effejta koncentrációt, és az én tapasztalataim is ezt támasztják alá.

Egyéb Koncentrációs Gyakorlatok:

Színek és Aurikus Párok

Az 1. és 2. koncentrációs gyakorlatban már fölfigyeltünk rá, hogy a valódi színeket eltérõ színû Aura veszi körül.

Ezek az aurikus színek nem véletlenszerûek.

Lentebb egy listát találsz a szivárvány (monokromatikus) színeirõl és a hozzájuk tartozó Aurikus Párjukról.

 

a vöröstürkizkék, a türkizkékvörös színû aurát ad
a narancssárga kék, a kék narancssárga aurát ad
a citromsárga ibolyaszínût, az ibolyaszín citromsárga aurát ad
a zöld rózsaszín, a rózsaszín zöld aurát ad

 

A fenti táblázat a köztes színekre is érvényes, pl. a zöldessárga színnek lilásrózsaszínû aurája van.

Megjegyezzük, hogy a fenti Aurikus párok KÜLÖNBÖZNEK a komplementer (kiegészítõ) színpároktól, “színköröktõl???” és “színátmenetektõl???”, amiket a földi tudomány hírdet.

Bármelyik gyerek megerõsítheti, hogy a fent említett Aurikus Párok léteznek.

 

Ha jól körülnézünk, láthatjuk, hogy a Természet is gyakran alkalmazza az Aurikus Párokat.

Vegyél csak egy piros madarat, és biztos lehetsz benne, hogy lesznek türkizszínû testrészei is.

Ugyanez vonatkozik a kékes-narancssárga, sárgás-ibolya és zöldes-rózsaszínû színkombinációkra is, nemcsak madarakon, hanem halakon, lepkéken és virágokon is – mindenen, ami a Természet élénk színeit viseli.

Alkalmanként elõfordulhat, hogy a második legmegfelelõbb színt láthatod a tökéletes Aurikus Pár helyett.

Feltûnt már, hogy a LEGTÖBB földi fának a virágai, amiket ZÖLD levelek vesznek körül, ibolyák, rózsaszínûek (lilák) vagy vörösek?

Az Aurikus Színek a Természetben nagyon élénkítõen hatnak, gyakran a szépség és a boldogság érzésével árasztanak el.

Fontos, hogy jól megjegyezd a fenti Aurikus Párokat és emlékezz is rájuk.

Hogy miért?

Mert ha egy rózsaszínû Aurát látsz egy vil

Reklámok

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. https://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: Lássuk az Aurát
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. AriesTrade.com szerint:

    Just dropping by to say Hi and Welcome to Aries Network Hungary. I look forward to developing a friendship and networking with you.
    Take a lokk at http://www.ariestrade.com/ –> Right Time, Right Place, Right Choices!

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s