Az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába

.”Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába (mivel e pergameneken a 100 % szerepel). A maradék részt pedig sok helyen átírták. És ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember.”

-“A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi.”
– (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.)
-“… Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg.”
-“Ez az én testem … Ez az én vérem …”

“Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik,
ha e 2 szót összerakjuk (test-vér) : a MAGYAR.” (Szántai Lajos, művelődés-történész)

Így teszi Jézus egy mágiával a “TestVéreivé” a tanítványait (szimbolikusan) , így “adja át beléjük” az ő lelkületét.

Jezus-Partus-herceg-“A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA.
Héberül viszont nem jelent Semmit,
tehát nem héber név, tehát Jézus Nem héber származású !”

-“A 3 király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban)
a PÁRTUS birodalom küldöttei: SZKÍTA mágusok !

Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában a királynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus !

EZT jelzi a tömjén, mirha és arany küldése a küldöttekkel. Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs, sőt a tömjén még törvénysértő is.”

– Jézus az ács fia
“A héberben ugyan az a szó jelenti az ácsot, ami az arámiban a HELYTARTÓT.

A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták* éltek), és az Ő fia volt Jézus !”

* : Kik voltak a kánaániták:
“Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat.

kerecsen-solyomA megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki.
A kánaániták ABC-je 24 betűből állt, amiből 18 a székely rovásírásban is szerepel!

Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött !”
[Turul = Kerecsen-sólyom]

“Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogy egyen a tudás fájáról.”

(Egyébként … miért lenne bűn enni a Tudás fájáról ? Bűn a Tudás ?? 🙂

* : Ki volt Jáhve:
-“Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát.
Jáhve mondta: Abba belehalnál (!)
Mózes erősködött, hogy látni akarja.
Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta.” (Mózes 2. könyve)

-“Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel.

Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki a harag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten.

Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében).

Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos.”

-A Rítus című (2011-es) filmben egy Vörös Szemű Szamárban ölt testet egy démon.

-Alaje pedig ezt írta: “Jehovah egy földönkívüli volt a Földön több ezer évvel ezelőtt, aki azt akarta, hogy istenként tiszteljék.”

Ne haragudjunk a zsidó népre!

– 1.) Mert csak a tudatlanságuk miatt követték egy náluk “nagyobb” lény parancsát !

– 2.) A holokausztkor visszakapták amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat !

Atilla-Kiralyunk– 3.) A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció első népe (Hérodotosz és Pompejusz írásai szerint)

a SZKÍTA nép: a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt!

Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén ! Mutassunk példát ezekből !

– (Rockefeller végeztetett egy kutatást, hogy melyik nép DNS-e a legdominánsabb (bízva abban, hogy az övé),
de a MAGYAR jött ki eredményül !)

– 4.) Nincs rossz nép, rossz ember, rossz sejt, … , csak Eltévelyedett !

– 5.) “Ne ítélkezzetek, nehogy fölöttetek is ítélkezzenek.” !

Hogy is volt akkor:

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából !
A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja ! (ők Isszának nevezik).

2.) “Halála” után 300-400 évvel különböző zsinatokon:
– Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait,
és … hogy “Isten országa Bennetek van !” , “Ugyanaz a Fény van Benned … ”

Ezek “helyébe” írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész:
Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers:
“Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan.” Illetve:
“Én vagyok a világ világossága” – mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: “Ti vagytok a világ világossága.”
– Tehát nem azt mondja, hogy .. én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyan azok vagyunk !

-Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol, és ördög.

Míg Jézus azt tanította:
“Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani !
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg !”

Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld) :
Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek,
Jézus származását átírták zsidóra, és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve.

[Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki az egyházban!
Miért?
Jáhve Egyiptomban csecsemőket ölt (Kivonulás 11.1), Kánaánban pedig népirtást végeztetett.

Jézus tetteiből és szavaiból pedig mindig a SZERETET áradt.
Még keresztre feszítése közben is:
Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
> Ugye, nem mindegy hogy ki az apja ? 🙂 ]

napkereszt– “A női princípium kitörlése:
– Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták Atya, Fiú, Szentlélek -re.
– Jézus mindig azt mondta: “… az Isten és az Istennő …”

Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő.
– A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát – Jézus legközelebbi Tanítványát – a 12 tanítvány közül ” , … de Leonardo Da Vinci odafestette az “Utolsó vacsora” című művére Jézus mellé.

– Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem ! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki !

– Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt), “bűnös nővé” írták át, … amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

Visszatérve és összefoglalva: az írások szerint Jézus:

– A SÓLYMOT tisztelő kánaániták PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörököse !
– Akit SZKÍTA névre kereszteltek! Aminek a jelentése: a FÉNY fia !
– Tudott HUNUL !
– A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.)

Mondjuk ki:
Jézus az ősi MAGYAR népbe született le.
Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította,
félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül,
adta át az embereknek a Fényt.
Tegyük mi is ezt.

SZERETET Mindenkinek!
Justin Mátyás összefoglalása a videóról

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. https://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: Magyar Biblia
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

111 hozzászólás a(z) Az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába bejegyzéshez

 1. Az egész Biblia,az Ó és Újszövetség is szép mese.Lehet,hogy a nép sakkban tartására,megregulázására agyalták ki a próféták.

  • Perei Jánosné szerint:

   Nem a próféták agyalták ki, hanem Níceában, amikor megalakították azt a vallást. Saját érdekből állították ÍGY össze, és a szidóüldözés végett, amely a jövőben be is következett.

  • imre szerint:

   A vallás nem 324 – ben keletkezett, akkor már a vallás államivá tételéről lehetett szó, mivel a kereszténységnek 313 – ig volt egy nagy tiszteletet parancsoló, alapvetően meghatározó vértanúi időszaka.

  • miki varro szerint:

   2 dolog osztja meg az embereket.Vallás,politika.Mind a kettőt zsidók csinálják.Ez nem csak Magyarellenes.Emberiségellenes.

  • Marianna Jauch szerint:

   Aki Istent keresi, sok sikert! De az nem is fogja megtalálni! Ha csak nem néz a tükörbe. Az Isten soha nem fog helyettünk ,cselekedni!!! Hisz itt hagyta a tökéletes gyermekét.a tudással együtt! Csak a tudás, van elfedve! Mert akkor nem lehetne rángatni ,nem lehetne az orrunknál fogva vezetni. Kérdezd meg magadtól, szerinted a világ uralom ,mit tennének ha a tudás felszínre kerülne?Kinek lennének törvények, szabályok ,kit lehetne programozni ,hogy dolgozz egyél haljál! Minden ember képes arra mint Jézus .MERT MINDANNYIAN ISTENEK VAGYUNK .Sokan vagyunk már akik ébredeznek akik rájöttek .Nem az az élet rendje hogy dolgozol alszol eszel. Mert akkor minek? Mindannyian egyek vagyunk egy helyről származunk.Mindenkit ugyan az az energia éltet.Lehet benne hinni vagy nem ez akkor is így van. De hitetlenek mindig is lesznek.Ettől bátrabb az ember.

 2. felemelkedes szerint:

  Jézus valódi neve Jmannuell, vagy Imánuell. Nem halt meg a kereszten, hanem keletre ment tanulni és tanítani. Azért volt képes úgynevezett “csodákra”, mert a DNS-ének 97%-a NEM szemét volt, ahogy a miénket nevezi annak a mai hivatalos “tudomány”, továbbá az agyának sem csupán 10%-át tudta használni. Az ősi sumér-reptilián/héber hibridek (zsidók) azért hozták létre a földönkívüli bosszúálló férfi istenképet, hogy a félelem által (amely a legerősebb elmeprogramozási eszköz) sakkban tarthassák a jövő nemzedékeit. A véráldozat, gyermekáldozat, továbbá vérivás is azért volt fontos a háttérhatalmi illuminátusoknak, hogy beletegyék a Bibliába, hiszen az ősrégi misztérium vallásokban a csecsemőáldozás, a vérivás és emberáldozat napi ceremónia volt az alsó asztrális lények felé szolgáltatott áldozatul. Ahogy a vízzel megszentelés is, ami ókori egyiptomi rítus, méghozzá a beavatási rituálék egyik rítusa volt, szintén átmentették a kereszténységbe. A körülmetélés szintén ősi egyiptomi rítus, amit a zsidó vallásba inkorporáltak.

  • Perei Jánosné szerint:

   Igen, erről olvastam én is a Daniken régész író könyvében. A sírja valahol Indiában van, ott tanított haláláig. Az a nép elfogadta a tanításait, mert EGYEZETT Isten Ősi Igaz tanításaival.

  • Perei Jánosné szerint:

   Egy kicsit félreérti! A Reptiliánok INUAKIK az INUA bolygóról, Isten szeretetlényei közé tartoznak, NEM veszekedős fajta, hanem tiszta lények.. Az Anunnakikkal keveri, akik EREDENDŐEN GONOSZAK voltak és az EURÁTESZNÉL jöttek a Földre, az istenük ANU a BOSSZÚÁLLÓ isten volt!!! Ezek a szavak mind megtalálhatók a níceai bibliában. Az Anunnakik a mezopotámiai ékírásos agyagtáblák szerint a Drákó Csillagképből egy bolygóról jöttek a Földre. Már ők uralják a Földet, az emberek ösztöneit a félkész és készételekkel, a reklámokkal, az elromlott erkölcsökkel, az élelmiszerek mérgezésével /konyhasó káliumozása, az étolaj hidrogénezése, a margarinok pakurából gyártása, a nátriumbenzoáttal, a káliumszorbáttal, a fluoridozott ivóvízzel, a krémek szilika-tartalmával, amit SILK néven tüntetnek fel, az uszítással, gyűlölködéssel, a félretanításokkal, bankcsalással, vagyis EREDENDŐEN GONOSZ HAZUGSÁGOKKAL -és, hogy az ember majomtól származik, hogy egy életünk van, anyagi lények vagyunk, az ewgészségtelen ételekre szoktatással, az üdítők és más élelmiszerek kémiailag előállított szerek – az aszpartam – édesítésével stb,

  • repcsi szerint:

   minden egyes gondolatával teljesen egyetértek,és nagyon örülök hogy megosztja velünk.köszönet érte Önnek !jó egészséget kivánok.!!!

  • kalaposinas szerint:

   “a DNS-ének 97%-a NEM szemét volt”

   Az én DNS-em SEM tartalmaz 97% szemetet! Legfeljebb még nem tudom mire való!

  • Sándor Czobor szerint:

   Így igaz! Az, hogy feltérképezték az emberi géneket, az nem egyenlő a DNS megfejtésével! A maradékot jó esetben is génen kívüli állománynak hívják, amellyel a 2006-ban (Budapesten) alapított posztgenetika tudománya foglalkozik. A gének a teljes DNS mindössze 2-3 %-át alkotják, ezért is erős fenntartással kell fogadni a génmanipulációs eredményeket!

 3. Azért meghallgatnék több idevágó véleményt is amit tudósok által képviselt tanokkal valamit bizonyítékokkal támasztanak alá,mert a leírtak alapján ezt is nevezhetnénk kitalációnak!

  • Sápadt Bőrű szerint:

   kedves Violetta!:) te magad légy a tudós ! az igazság bennünk van csak rá kell találni! a tudósok akik számodra hiteles válaszokat tudnak adni mind agymosott félrevezetett bábok! semmilyen bizonyíték nem kell és még információkra sincs szükség! csak a saját tudatodra és az elvisz Istenhez! mert Isten bennetek van! mondta Jézus !

 4. Ko Bé szerint:

  ”A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA.
  Héberül viszont nem jelent Semmit,
  tehát Nem héber név, tehát Jézus Nem héber származású !”

  Tévedés. A Jézus név a Jehsua görög változata, jelentése ‘JHVH megment’. Ennyit a cikk állításainak valóságtartalmáról, és “alaposságáról”…

  “.”Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába (mivel e pergameneken a 100 % szerepel). A maradék részt pedig sok helyen átírták.”

  Fő a pontosság. Hol, milyen pergamenekről, újszövetség, ószövetségről van e szó? (valószínűleg a qumráni írásokra gondol, akkor viszont téved, mert az nem csak a Bibliát tartalmazta, hanem a szekta írásait, szabályzatát is, aminek köze nincs a Bibliához) Milyen alapon szűrte le ezt a 2% ? Felsorolás? alátámasztás? Mert ha nincs így nagy humbug az egész…

  ”A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi.” – Forrásmegjelölés??? alátámasztás??

  “Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat.”

  Szokásos ószövetség és Isten ellenes maszlag. A Kánaánitákat nem véletlen ítélte meg az Isten, mint ahogy Sodomát és Gomorát sem, vétkeik beteléséről ír a Biblia. Történelmi forrásokból meg lehet tudni, hogy a legdurvább emberáldozós kultúra volt, hasonló az aztékokhoz, majákhoz…

  “(Egyébként … miért lenne bűn enni a Tudás fájáról ? Bűn a Tudás ??:) ” – Egyrészt azért mert az Isten azt mondta és ez elég kellene lennie az ember számára, ha szereti és bízik Teremtőjében, másrészt a szokásos tévedés, nem a Tudás, hanem a JÓ és GONOSZ tudásának fájáról nem volt szabad enni…

  * : Ki volt Jáhve:
  -”Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát.
  Jáhve mondta: Abba belehalnál (!)
  Mózes erősködött, hogy látni akarja.
  Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta.” (Mózes 2. könyve)

  Nem véletlen nem ad pontosabb forrást, mint Mózes 2. könyve, ugyanis semmi ilyesmi nincs a Bibliában, mármint hogy Mózes bármiféle bárányt dobna Jahve elé és azt felfalta volna. Ez egy nagy humbug… Ha nem volna vicces, azt mondanám szándékos hazugság, aminek célja befeketíteni és valami gonosszal rágalmazni Istent.

  -”Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel.”

  Hol? Mikor? Kik? Alátámasztás nuku. Amúgy az antiszemita görögöknek és a rómaiaknak volt ilyen rágalmuk, hogy a zsidók valójában egy szamár istent imádnak, és templomukban is az van, lehet, hogy az író is innen táplálkozik?

  “Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében).” – Hasraüti. Ilyet én is tudnék kitalálni…

  “-2.) A holokausztkor visszakapták amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat !” Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén ! Mutassunk példát ezekből !

  New Age-s hantázás… Karma és reinkarnáció csak a hinduizmusban és a buddhizmusban van. Magyarul távolkeleti tanokat tetszik képviselni a zsidók ellen? Érdekes… Az aranykor is, ami szintúgy New Age vallás tana, amit a háttérhatalom propagál. (tessék utána nézni a Teozófiának) Szóval innen fúj a szél.
  http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.291768110910270&type=1

  “Mondjuk ki: Jézus az ősi MAGYAR népbe született le.” – Mantrázhatja, akkor se lesz igaz. Az egész újszövetség (tudod, a fekete könyv, amiben apostolok Pál, Máté, Márk, Lukács, Péter stb. leveleit, írásait tartalmazza) arról ír, hogy Jézus Dávid leszármazottja, Dávid magja. (még a Jelenések is tényként említi, hogy Dávidnak ama gyökere, a fényes hajnalcsillag) Ennyit erről…. Nézzünk mindennek utána, mielőtt bevesszük a magyarkodó New Age maszlagot.

  • Dávid Kitti szerint:

   Nagyon érdekes eszmefuttatásokat lehet itt olvasni….
   Én, mint keresztény “módon” nevelt ember, gyermeki aggyal is megkérdőjeleztem ezt az egész maszlagot! Nagyon szép mese, mítosz, amit csak szeretnénk, mindenféle legendába illő történéssel, lényekkel.
   Ugyan nagyon érdekelne a való igazság Jézusról, mert már annyit olvastam róla, hogy két kezemen sem tudnám megszámolni. Egy dolog, amit valószínűnek tartok, hogy akárhogy is hívták, nevezzük most is Jézusnak valóban élhetett és akárhányan is írták át a tanításait, mögöttes jelentésük tartalmaz reláció, “útmutatás” az élethez!
   De ha már szóba lett hozva annyiszor, ki az az Isten? Látta valaki? Beszélt vele valaki? Hol van?
   …és még egy, ha valóban létezik, mint ahogy azt a sok megetetett ember állítja, akkor hol van, miért hagyja, hogy az ő “báránykái” sorra elpusztuljanak, miért hagyja ezt a kegyetlenséget, igazságtalanságot a világon???!!!
   “mert az Isten azt mondta és ez elég kellene lennie az ember számára” -ki hallotta, hogy mondta??? van róla hangfelvétel? 🙂 Na ez a legnagyobb “humbug”!
   … mert ha én lennék az Isten, akkor nem hagynám, hogy az emberek bántsák egymást, hogy lemészároljanak egész ártatlan népeket és hogy éhen haljanak és még sorolhatnám tovább!!!
   Ennyit a nem létező, nagy hatalmú és kegyes Istenről!

  • Miran szerint:

   Dávid Kitti!

   És ha te lennél az a jóságos Isten, aki nem lehetsz, mit tennél? Hogyan tennél helyre dolgokat? Emberként akarod felül bírálni Isten tetteit, indítékait? Kíváncsian várom a válaszodat! De te biztosan a darwini elméleteket vallod, és a majomtól származol!

  • János Gál szerint:

   Kitti! Van egy rossz? hírem: Létezik! 🙂

  • Wolf Károly szerint:

   Ehhez a megjegyzéshez kívánkozik az alábbi történet:
   „Az ateista filozófia-professzor arról beszél a tanítványainak, mi a problémája a tudománynak Istennel, a Mindenhatóval. – Megkéri az egyik új diákját, hogy álljon fel és a következő párbeszéd alakul ki:
   Prof: – Hiszel Istenben?
   Diák: – Teljes mértékben, uram.
   Prof: – Jó-e Isten?
   Diák: – Természetesen.
   Prof: – Mindenható-e Isten?
   Diák: – Igen.
   Prof: – A bátyám rákban halt meg, annak ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne arra, hogy segítsen másokon, akik betegek. De Isten nem tette ezt meg. Hogyan lehetne akkor jó Isten? Hmm? – A diák hallgat.
   Prof: – Erre nem tudsz választ adni, ugye? Kezdjük elölről, fiatalember. Jó-e Isten?
   Diák: – Igen.
   Prof: – Jó-e Sátán?
   Diák: – Nem.
   Prof: – Honnan származik Sátán?
   Diák: – Istentől?
   Prof: – Így van. Mondd meg nekem, fiam, van-e bűn ebben a világban?
   Diák: – Igen.
   Prof: – A bűn mindenhol jelen van, nemde?
   Diák: – Igen.
   Prof: – És Isten teremtett mindent. Így van?
   Diák: – Igen.
   Prof: – Tehát ki teremtette a bűnt? – A diák nem válaszol.
   Prof: – Vannak-e betegségek? Erkölcstelenség? Gyűlölet? Csúfság? Mindezen szörnyű dolgok léteznek ebben a világban, ugye?
   Diák: – Igen, uram.
   Prof: – Tehát, ki teremtette mindezeket? – A diák nem felel.
   Prof: – A tudomány állítása szerint öt érzékünk van, melyekkel felfogjuk és megfigyeljük a dolgokat magunk körül. Mondd meg nekem, fiam! Láttad-e már valaha Istent?
   Diák: – Nem, uram.
   Prof: – Mondd meg nekünk, hallottad-e már valaha a te Istenedet?
   Diák: – Nem, uram.
   Prof: – Érezted-e már valaha a te Istenedet, megízlelted-e a te Istenedet, vagy érezted-e már a te Istened illatát? Különben is, volt-e már valamilyen kézzelfogható tapasztalatod Istenről?
   Diák: – Nem uram, attól tartok nem.
   Prof: – És mégis hiszel benne?
   Diák: – Igen.
   Prof: – A tapasztalati, igazolható, bemutatható bizonyítékok alapján a tudomány kijelenti, hogy a te ISTENED nem létezik. Na erre mit mondasz, fiam?

   Diák: – Semmit. Nekem „csak” HITEM van.

   Prof: – Igen. A hit. Pontosan ezzel van problémája a tudománynak.

   – A professzor ezzel befejezettnek tekintette volna a szemléltetést, de a diák nem mozdul.

   Diák: – Professzor úr, kérdezhetek valamit?
   Prof: – Persze, kérdezz csak.
   Diák: – Professzor úr, létezik-e a hő?
   Prof: – Igen.
   Diák: – És létezik-e a hideg?
   Prof: – Igen.
   Diák: – Nem, uram, téved! Nem létezik!

   – Az események ezen fordulatára az előadóterem elcsendesedik.

   Diák: – Uram, lehet sok hőnk, még több hőnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még annál is jobban felhevíthetjük, lehet kevés hőnk, vagy semennyi hőnk. De nem lesz semmink, amit hidegnek hívnak. -273 fokkal tudunk nulla alá menni, ami a hő nélküli állapotot jelenti, de annál lejjebb nem mehetünk. A hideg nem létezik. A hideg szót a hő nélküli állapot jellemzésére használjuk. A hideget nem tudjuk lemérni. A hő: energia. A hideg nem az ELLENTÉTE a hőnek uram, hanem a HIÁNYA.

   – Az előadóteremben ekkor már egy gombostű leejtését is meg lehetne hallani.

   Diák: – És mi van a sötétséggel, Professzor? Létezik-e a sötétség?
   Prof: – Igen. Hogyan beszélhetnénk Az éjszakáról, ha nem lenne sötétség?
   Diák: – Ismét téved, uram. A sötétség valaminek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk, normális fényünk, nagy erejű fényünk, villanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, akkor nincs semmi. S azt hívjuk sötétségnek, így van? De a valóságban a sötétség nem létezik. Ha létezne, még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget, nemde?

   Prof: – Tehát, mire akarsz utalni mindezzel, fiatalember?
   Diák: – Uram, azt akarom ezzel mondani, hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás.
   Prof: – Hibás? Meg tudod magyarázni, miért?
   Diák: – Uram, ön a kettősségek talaján mozog. Azzal érvel, hogy van az élet, utána pedig a halál, van egy jó Isten és egy rossz Isten. Az Istenről alkotott felfogást végesnek tekinti, mérhető dolognak. Uram, a tudomány még egy gondolatot sem tud megmagyarázni.
   Elektromosságot és mágnesességet használ, de sohasem látta egyiket sem, arról nem is szólva, hogy bármelyiket is megértette volna. Ha a HALÁLT az ÉLET ellentéteként vizsgáljuk, akkor tudatlanok vagyunk arról a tényről, hogy a halál nem létezhet különálló dologként. A halál nem az élet ellentéte, hanem annak hiánya! És most mondja meg nekem, professzor: Ön azt tanítja a diákjainak, hogy a majmoktól származnak, így van?
   Prof: – Ha a természetes evolúciós folyamatra célzol, akkor természetesen igen.
   Diák: – Látta-e már valaha az evolúciót a saját szemével, uram?
   – A professzor megrázza a fejét.
   Diák: – Mivel eddig még senki sem látta az evolúciós-folyamatot végbemenni, sőt azt sem tudja bizonyítani, hogy ez egy folyamatos történés, azt jelentené mindez, hogy Ön a saját véleményét tanítja, professzor? Akkor ön nem is tudós, hanem prédikátor?

   – Nagy zajongás támad az osztályban.

   Diák: – És csak egy utolsó kérdést engedjen meg, professzor úr. Van-e valaki az osztályban, aki látta már valaha az Ön agyát?
   – Az osztály nevetésben tör ki.
   Diák: – Van-e itt valaki, aki hallotta már a Professzor agyát, érezte, megérintette azt, vagy érezte az illatát? – Mivel nem érkezik válasz, a diák folytatja: – Úgy tűnik, senki sem tette. Tehát, a tapasztalati, állandó, kimutatható bizonyítékok megalapozott szabályai szerint a tudomány kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. Ne vegye tiszteletlenségnek, uram, de hogyan adhatnunk így bármilyen hitelt az előadásainak?

   – A teremben síri csend. A professzor a diákot nézi, arca kifürkészhetetlen.
   Prof: – Azt hiszem, a hit alapján kell elfogadnod, fiam.
   Diák: – Erről van szó, uram! Ember és Isten között is a HIT a kapcsolat. És ez mindennek a mozgatója és éltetője!

   A diák neve Albert Einstein volt.”

  • kazuki szerint:

   Az írás tele van hülyeségekkel, de jahve valóban nem egyenlő Istennel. És nem is épp az emberiség jóakarója (finoman fogalmazva). Az antiszemitázást meg hagyjuk inkább, nevetséges jelző.

   Dávid Kitti: ha Isten megoldaná a problémáinkat nem lenne értelme az életnek. Azt szoktam mondani, hogy nem úgy kell elképzelni, mint egy szakállas öreg fazont aki a felhőkön ül és rajtunk szórakozik.

  • Dávid Kitti szerint:

   Hogy mint tennék, azt már leírtam! De ha Isten jóságos, akkor a földön miért van kegyetlenség is? Lehet, hogy nem is annyira jóságos? Sokkal inkább emberi! A nagy jósága közepette létrehozta az embert, de vegyük a már említett majákat, aztékokat… Olyan embereket akart volna a földön látni, mint például ők? Akik elég sűrűen hoztak emberáldozatot? Ilyen “bárányokat” teremtett volna unalmába?
   Emberként nem csak hogy felülbírálom tetteit és indítékait, de megkérdőjelezném az eddig olvasottak (biblia) alapján azt is, hogy hasra üt és létrehozza az embert egy nap?
   Azt viszont hiszem, hogy nem a mi civilizációnk az első, már a sokadik…
   Nem vallok én semmit, de úgy gondolom a darwini elmélet még mindig hihetőbb, mint egy nem létező istent tisztelni!
   Szeretném tudni hogyan lett az ember, mint legnagyobb faj, de nem hiszek abban, hogy isten teremtett volna minket nagy unatkozása közepette.
   Isten egy kitalált valami, hogy az ember ne keressen különösebb magyarázatot dolgokra, mert ha valakinek jó a sorsa, azt neki köszönheti (ez vicc!), de ha rosszul megy a szekér, akkor bünteti (ez megint vicc!)! Az ember saját sorsának kovácsa.
   Isten a jókat magához veszi?! Akkor a rosszakat ki teremtette egy rossz isten? azt hiszem felesleges tovább ragozni…..
   Tehát mindenki megbotránkoztatására nem hiszek isten létezésében!!! Mi rá a bizonyíték, hogy még is van? Igazából semmi a világon!
   Az én vallásom: Nincs isten, csak ember!

  • János Gál szerint:

   A szeplőtelen fogantatás szerint (Máriát megszállta a Szentlélek) milyen Dávid házáról beszél itt bárki?!?! A Szentlélek már tavaly sem volt Dávid házából való!! 🙂
   Összefüggés> Emese, Turulmadár!! 😀

  • Tóth Ferenc szerint:

   A szeplőtelen fogantatás nem egyenlő azzal, hogy Máriát megszállta a Szentlélek. Egészen pontosan Máriának a bűn nélkül való fogantatását jelenti. Tehát Mária bűn nélkül született.
   Azzal viszont tökéletesen egyetértek, hogy ez a Dávid házából való származás csak egy utólagos ferdítés.

  • kandro szerint:

   Agyatlan

  • Toruk Makto szerint:

   ko be 4 ahogy látom nagyon szük az ismereted. amit tartalmaz a lap 98 % jogos. Pl lásd traktatus tripartitus jézus titkos beszéde. nag hamadi kodex néven futott be. járj utána..

  • Kiss Ferenc szerint:

   Pont az újszövtségre (direkt kicsivel) hivatkozol végső igazolásként? Miből gondolod hogy az, ami abban van írva Igaz és hiteles? Inkább te vagy az, aki nem figyel a Lényegre. A zsidók, vagyis akik annak mondják vagy hiszik magukat mit képviselnek a Világban a mai nap is ugyanúgy? Mit mond a Talmud? Olvastad? S mit mond Jézus? Nem hiszem hogy figyeltél. Megosztani, elválasztani, állandóan kétséget támasztani az Emberek számára. Ez megy. Ha Jézus zsidó lenne akkor ma nem itt tartanánk. Nem mindegy ám hogy Szeretet vagy gyűlölet! Ezt nem fogjátok fel soha. Pedig Egyszerű.
   Igenis fontos hogy “magyarkodjunk”, ahogy írod. Ez nem valami hiúsági kérdés. Hanem Egy Sorsvállalás. Érdekes én nem tudok gyűlölni, és élvezetből bántani senkit sem. Őseink sem irtottak ki népeket, hódítottak meg másokat. Segítettek azért hogy más is felemelkedjen, s nem mint szolga, önmaga boldoguljon és Éljen. Azért van ilyen szar helyzetben a Nemzet, mert jó szívűnek, jóhiszeműnek születtünk.Befogadunk, elfogadunk bárkit, aki rászorul és nem kérünk érte semmit. Miért van az hogy mégis elhazudják a történelmünket, mocskolnak bennünket, tipornak rajtunk. S milyen meglepő, pont azok, akiket befogadtunk. Jézus a büdös életben sem volt zsidó! Ezek a gyűlölködő népirtó, hazudozó és Emberiség ellen legtöbbet, tudatosan vétkező parazita férgek nem méltóak arra hogy még csak gondolatban is zsidónak tartsák őt, aki éppen miattuk született le a Földre hogy észhez térítse őket. Nekünk is össze kell kapnunk magunkat hogy végre méltóak legyünk nevünkhöz. Áldás, s békesség!

  • Ko Be Ka szerint:

   Egyet ertek.
   Ez a Ko Be nevu egyen egy igazi barom.
   Remelhetoleg nem fog tobbet hozzaszolni itt semmihez!

  • Ko Bé szerint:

   Ugye, könnyebbe lebaromozni, mint megválaszolni az ellenvetéseket, ami ennek az irománynak a gyenge pontjait állítja pellengérre?

  • vizinyul szerint:

  • Balint szerint:

   o szovetszeg allitolagos tortenelme egy nembizonyos osi nepnek,az Uj szovetseg az a Szeretetrol szol ugy megkopasztott formajaban is ahogy most beadjak nekunk….tehat mikor elfogadjak a mi Igaz Ostortenelmunket, akkor majd elgondolkodom az ok hazudozasain…

  • Rédainé Zsoldi Ibolya szerint:

   Nagy részével egyetértek amit írt, viszont a Szűzanya szülei Joakhim és Anna. Ő a Szentlélektől fogant, tehát származásilag köze nincs Dávidhoz.

  • KSM szerint:

   Jézus nem lehetett zsidó: direkt azért olvastam Flavius: A zsidók történetét, hogy megtaláljam benne: mit írnak Jézusról. Egy habókos prófétának említik, pár sorban. – Megkérdeztem egy református lelkészt, miért említi Dávid leszármazottjának Jézust csakis az egyik evangélista, – talán azért-e, hogy könnyebben fogadtassa el a zsidókkal a tanítását? – hiszen Jézus és tanítványai zsidókat “térítettek”. Mosolyogva azt válaszolta: az meglehet. Tehát “nem az egész” újszövetség ír erről… (Ne felejtsük: a zsidókat nem apjuk után, hanem anyjuk szerint számítják zsidónak!) – Egyébként azon is elgondolkodtam, hogy a test és a vér szavak összetétele (jelképük a kenyér és a bor) a többi keresztény nép nyelvén is testvért jelent-e, – de csak magyarul az! Jézus testvéreinek (nem fi-véreinek és nő-véreinek!) nevezte tanítványait, akikkel együtt itta a bort, és ette a kenyeret. – Dr. Baráth Tibor magyar őstörténetében érdekes rávilágításokat olvastam: Egyiptomban a zsidók egyáltalán NEM VOLTAK rabszolgák, hanem önállóan, letelepedve, földművelésből és főleg állattenyésztésből élhettek azon a földrészen, amely közel lehetett a mai szuezi csatornához. (Ettől még nagyon szép zene a Nabucco-ban a rabszolgák kórusa…) Mózest az asszírok vehették rá, hogy csalogassa el népét a Kánaán földjére, hogy ott velük mészároltassák le az ott békésen, jólétben élő népet, a magyarok őseit. Ha a zsidók Egyiptomban rabszolgák lettek volna, nem kellett volna őket a tejjel-mézzel folyó Kánaán ígéretével elcsalogatni. (A szuezi csatornát nem kellett volna megépíteni, ha nem lett volna legalább talán mocsaras, de SZÁRAZFÖLDI összekötés Afrika és Ázsia között! Tehát egyáltalán nem lehetett arra szükség, hogy a Vörös tenger VIZE VÁLJON SZÉT a zsidók átkelésekor!) – Az Ószövetségben három helyen olvasható az, hogy Mózes, “Isten parancsát továbbítva” ezt parancsolta a zsidóknak: foglaljátok el Básán földét, Edréig és Szalkáig. (…És koncoljátok fel, akiket ott találtok…) Szalka az én családnevem is. Varga Csabánál olvastam, hogy ez a név is a Bibliában szereplő, ősi magyar nevek egyike, ezért az internetes Bibilában megkerestem, – és meg is találtam. – Én mostanában attól félek, hogy ugyanazok most is elfoglalják a földünket, hiszen most is van három Szalka nevű településünk: Ipolyszalka, Tiszaszalka, Mátészalka. – Dr. Barát Tibor (könyve az interneten is olvasható!) szerint Mózes a terjeszkedni akaró asszírok megbízott ügynöke volt, aki megbízóit nevezte Istennek, talán, hogy komolyan vegyék a parancsait (az “isteni sugallatait”!), és az asszírok terjeszkedéséhez szükséges “piszkos munkát” végeztette el a zsidókkal. – Én persze, tudatlanként nem bírálhatom fölül a kutatások eredményeit, csak felkelthetem az olvasók kíváncsiságát, hogy szintén olvassák el ezeket a könyveket, amelyek rávilágtanak összefüggésekre, képpé állítják össze a korábban már megismert mozaik-kockákat. – A világ, amelyben mi, emberek is csak teremtett lények vagyunk, nagyon színes és érdekes, és egy életünk kevés MINDEN megismerésére. Ha csak a virágokra és a madarakra gondolok, együttérzőn gyönyörködöm bennük, és megállapítom: DE JÓT SZÓRAKOZHATOTT ISTEN, AMÍG EZT A VILÁGOT KITALÁLTA! – Amíg élünk, mi is “jót szórakozhatunk” azzal, hogy ami az életünkbe belefér, a világból mindazt megpróbáljuk megismerni! És nem mellesleg: családunk, nemzetünk, tisztességünk folytatását KELL elősegítenünk, különben értelmetlen lenne a mi “szórakozásunk”!

  • Somogyi Zsolt szerint:

   Kedves Ko Bé(?)! Számos felvetésével – Magyar hitűként is – egyetértek, viszont az Ön felvetéseiből meg én hiányolom a források megjelölését – valamint a szemezgetése nem utal alapos, elfogadható cáfolatra!

 5. szerint:

  Egy dolog zavar, a népek és a kultúrák összemosása mellett, a nemzetek mai értelmű értékelése, annak kivetítése olyan korokra, amikor azok még nem is léteztek. A magyar, mint nép, a vérszerződéssel jött létre. Előtte is lehetett ilyen nevű nemzetség, törzs,aminek ősi szellemiségét a megyer törzs honfoglaló töredéke képviselte. Az akkori vezető szerepük, és jelentőség teljes tetteik hatására lettünk magyarok. A nyugati szemlélet, és végleges letelepedésünk folytán ez lett az utolsó nevünk. Mert voltunk előtte türkök, bolgárok, avarok, onogurok és a legismertebb, és legdicsőbb hunok is. Az eurázsiai népek életkörülményeik miatt mind hasonló kultúrát képviseltek, amíg rá nem települtek a peremvidékek eltérő kultúráira. A parthusok harcoltak a szkítákkal és a hunokkal is. Akkor melyik volt a magyar? Mind, vagy egyik sem? Értelmetlen az egész szemlélet, egy mai állapotból vizsgálva. A sztyeppei népek értéke éppen abban volt, hogy sosem ragaszkodtak helyhez, területhez, uralkodóhoz. A tágas térségekben családok, rokonságok fogtak össze amennyire tudtak. Az erőnek vagy behódoltak, vagy elmenekültek, lehetőleg egy gyengébb felé. A nehéz pusztai élet íratlan szabályai szerint éltek több ezer éven keresztül, aminek értékrendjét nem lehet a maival összevetni.

  • János Gál szerint:

   A magyar a rokon törzsek összefoglaló neve, annyit tesz: EMBER!! 🙂

  • kalaposinas szerint:

   “A magyar, mint nép, a vérszerződéssel jött létre.”

   Ezt csak szeretnék elhitetni velünk azok, akiknek fontos, hogy a magyarság elveszítse gyökereit, ősi múltját, kultúráját és nyelvét. Abban igazad van, hogy a mai viszonyokat nem szabad – mérlegelés nélkül! – visszavetíteni a múltba. Ha azt mondod, hogy a magyar nép csak a vérszerződéssel jött létre, akkor ezzel te is a mai fogalmakat vetíted vissza a múltba és nem veszel tudomást arról, hogy a nép nem csupán (ön-)elnevezés kérdése, hanem kultúra, hagyomány és gondolkodás teszi. Tehát nem attól magyar a magyar, hogy annak tartja magát, hanem attól, hogy magyarként érez, viselkedik és cselekszik.

   Grandpierre Atilla az Atilla és a hunok című könyvében a királyi szkíták tanító népének, a MÁGUSOK-nak (angolul MAGI) utódait látja és bizonyítja, a magyarságban. A tanító szerepet sok kutató, köztük Pap Gábor is felismerte. Mind az ismert, mind pedig az eltitkolt történelmünk felfedezése sok tekintetben alátámasztja ezt. A MAGYAR népnév származtatása sokféle, és kevés ellentmondást tartalmaz. Az egyik a MAG-ar változat, ami a MAG és a sumerul népet jelentő ar szó összetételéből keletkezett. A másik változat szerint a MAG tag nem csupán az élet hordozóját jelenti, hanem a közepet is, ebben az értelemben pedig a Kárpát-medencei nép központi szerepét jelöli. A Megyer törzs nevéből való származtatás ebbe az értelmezési keretbe nem illeszkedik, viszont az első három egy értelmezési körbe tartozik, köztük csak a MAG tő értelmezése tesz csekély különbséget.

   Az viszont érdekes, hogy a türk, bolgár, ugor, onogur, szabír és számtalan egyéb népnév a közgondolkodás(unk) része, amint a megyer törzsből való származtatás is, viszont a tényleges szerepre és küldetésre utaló magyarázat csak keresők számára mutatkozik meg.

   A tanító szerepre a régészet szolgáltat bizonyítékokat, amennyiben a vonaldíszes kultúra, a bronzkor, a nagyállattartás elterjedésének központjául a Kárpát-medencét jelöli ki. Az viszont biztos (lehet), hogy az akkori népek még nem magyarként határozták meg magukat. Ebben a korban a külső névadás, a szomszéd népek által MAG- (mágus korai változata)- ként való említés jöhet szóba. Ha a MAG szó jelentéseit megvizsgáljuk, akkor nem nehéz belátni, hogy a MAG és a varázslat (amikor kihajt a növény), valamint a MAG központi szerepe a gyümölcsben, mindhárom esetben értelmezhetővé teszi népnevünket.

   Az, hogy testvérnépek harcolnak egymással, nem csak az általad felsorolt esetekben igaz, hiszen Szent László királyunk is harcolt a kunok ellen, ahogy harcoltunk a mongolok és a törökök ellen is. Más kultúrában ezt a kultúrkörön kívüliekkel végeztetik el, amit aztán felhasználnak az összetartozás tudatának erősítésére. Ez a gondolkodás szintén a jelen nemzetállami viszonyok visszavetítése a múltba, és nem vesz tudomást arról, hogy a nemzetállamok kialakulásának az őstársadalmak felbomlása volt az előzménye, amikor megjelentek a rabló-, rabszolgatartó, alárendelő gondolkodású birodalmak. Az átmeneti időszak, melyben a törzsi keretek őrizték az őstársadalmak mellérendelő gondolkodását, a törzsek közti villongásokat is általánossá tették a központi hatalom hiányában. Sajnos azt is be kell látnunk, hogy a történelem szálai velük is összekapcsolják múltunkat, még ha ezt mostani gondolkodásunkkal nehéz is elfogadni.

  • kalaposinas szerint:

   A magyar népnév egyik származtatása helyesen: MAH-GAR, amely hatalmas népet jelent a sumer nyelvből levezetve. Ez a származtatás viszont kakukkfiókává teszi a MAG-ra épülő magyarázatok közt. Bocs!

  • Létai Balázs szerint:

   szia…milyen forrásból veszed hogy a Pártusok a hunok ellen harcoltak?

 6. Kozma Janos szerint:

  Latom a test es ver osszefuggessel nincs gond , ez mar jo kezdet …

 7. Ottó Nándori szerint:

  Jézus apai ága helyett fölsorolásra kerül nevelőapja, József családfája.. .Ez nyilvánvaló csúsztatása a tényeknek! Valakiknek nagyon érdekük volt, hogy zsidó vérvonalat biztosítson Jézusnak!

 8. laszlo szerint:

  Kitti ,van egy jo hirem …Letezik Isten es nagyon szeret teged<…

  • Kállai András szerint:

   Sok értelmes dolgot olvastam, melyek jó része a valóság, nem az amivel etetnek a kiszámított elferdítők, csak egyről szeretnék szólni, melyet senki nem említett meg… azt, hogy maga Isten, a Világ Mindenség irányítója nem emberi, vagy hasonló lény… hanem egy erő, mely mindenkibe és mindenbe létezik… ez egészen más, mint a megszemélyesítés, amint a pénz- és hatalom-sóvár papok teszik az agymosott hívek kizsebelésére… bár az egyházat is fel kell tartani valamiből, de lagalább tudná az ember a való igazságot, a sok cspűrágott szektás szövegeken kívül… (?).

 9. ksmmimi szerint:

  “Nincs isten, csak ember!” – ez Dávid Kitti “vallása”. Mintha egy számítógépet “hallanék” arról, hogy “ember nincs, csak számítógép!”
  Istent – szerintem – ember nem fogja fel, legfeljebb körülírhatja, ha már rájött, hogy TEREMTŐJE létezik. Isten az, aki létrehozta a világot, benne az embert is, egy olyan, állandóan változó rendszer részeként, amelyben az isteni, a teremtő, az alkotó szellem: állandó, és a szerves életet önmagukban nem élő szervetlen anyagok “felhasználásával” új és új “élőlényekben” mutatkozik meg a többi éppen élő lény előtt. Az Isten gondoskodik az élő világ működéséről, tehát ő a Gondviselő is. Ahol ember messze földön NINCS, ott is kinyílnak a virágok, ott is kikelnek a fiókák, ott is van természetes élet a Földön. Még olyan tengermélységekben is van földi élet, ahová ember képtelen személyesen eljutni. Mindezt csak Isten művének lehet nevezni, és ezt még Isten tagadóinak is el kell ismernie. Isten műve az ember is, amely egyre inkább szennyezi és pusztítja az élő természetet, jobb esetben csak tudatlanságból.
  Miért van ROSSZ is a Földön, ha Isten JÓ, GONDVISELŐ, stb. ?
  A világ állandóan változik. Lecsupaszítva, a fizikai tudományban is tanultunk az akció-reakció törvényéről. Ennek megnyilvánulását az élő világban jó és rossz harcának lehet nevezni. Jó az, ami az életet szolgálja, rossz az, ami pusztítja. És ez már emberi, erkölcsi összehasonlítás.
  Az embert Isten erkölcsös lénynek teremtette: ER-KUL-SU (sumer szó) jelentése: önként vállalt belső teher, – más szóval: lelki gát a rossz gondolatok, cselekedetek ellen, – és ma is ezt jelenti a magyar ERKÖLCS szó. (Recsenyédi Fekete Miklós szófejtése.) Aki gátlástalan, az erkölcstelen. NINCS “jó erkölcs” és “rossz erkölcs”. Aki erkölcsös, az JÓ, mert az ember, a család, a nemzet, az emberiség, a mi létünket is lehetővé tevő természet életét és életének folytonosságát védi.
  A gondolkodó ember úgy látja élete értelmét, ha ennek a JÓ-nak a szolgálatában él. De nem élhet nyugodtan, mert MINDIG küzdenie kell a ROSSZAL, a Gonosszal, a Sátánnal stb. Isten tehát ahhoz ad nekünk szellemi és lelki erőt, hogy JÓK LEHESSÜNK, az életet szeressük és szolgáljuk, és ehhez jó példákat ad elénk. Világra szóló jó példája Jézus, aki 2000 évvel később is követendő példa az emberiség jelentős része előtt – a szeretet, a jó tanításával. A Jézustól már megismert tanítások olvashatók a kumrani tekercsekben is, amelyeket Jézus előtt másfél száz évvel írtak le, és csak a XX. sz. közepén jutottak el a modern-kori emberhez. (A tekercsek pontos fordításáról könyvet adtak ki, amelyet a budapesti Unitárius Könyvesboltban láttam.)
  Az csak részletkérdés, hogy Jézus mit csinált 18 évig, és hogy kitől származott, volt-e családja, stb. (A négy evangélista közül csak az egyik hivatkozik Jézusnak Dávidtól való származására, – talán azért, hogy tanításait könnyebben tudja elfogadtatni a zsidókkal. Mint tudjuk, ez csak kevesekkel sikerült… Én fából vaskarikának tekintem azt a kifejezést, hogy “zsidó-keresztény vallás”, vagy kultúra.)
  Sok tényt nem ismerünk, kíváncsiak lehetünk rájuk, és ha már bebizonyosodtak, nem vitatkozhatunk velük. Tény például, hogy egyetlen más kereszténnyé lett nép nyelvében sem jelent testvért a test és a vér szavak összetétele, – ezt magam is ellenőriztem. Tény, hogy Jézus neve azért válhatott világszerte ismertté, mert olyan világban hirdette – a kumrani tekercsekben már másfél száz évvel korábban is leírt – szeretet-tanítást, ahol az őslakos pártusok nyakára már rátelepedtek a zsidók, és az ő nyakukra is ráültek a rómaiak. Zavaros világ lehetett az, talán még zavarosabb, mint amilyen most vergődik – ugyanazon a területen. Mindenki félthette az életét: a leigázottak az elnyomóktól, az elnyomók a leigázottak lázadásai miatt.
  Jézus tanításaival Isten egyetlen KIUTAT mutatott az életveszélyes, zavaros helyzetből: A SZERETETET! Minden felebarátunk iránt, mindenkinek! És ez az, ami ma is pontosan ugyanúgy érvényes!
  A XX. sz. végén olvastam ezt a “jövendölést”: “A XXI. század vagy keresztény lesz, – vagy NEM LESZ!”

  Egyébként, akik a részletek, az önmagukban akár mellékesnek is tekinthető, mégis, az IGAZSÁG EGÉSZÉT alkotó, apró tények után kutatnak, szerintem érdemes elolvasniuk dr. Baráth Tibor magyar őstörténet-kutatási eredményeit, amelyek kiterjednek az egyiptomi és a mezopotámiai területekre is, – és a történelem már megismert mozaik-kockáit igazán izgalmas, összefüggő képpé rendezik.
  Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete című munkája olvasható az interneten, a beszkennelt oldalait lapozgatva, és a könyv kb. 80 oldalas összefoglalását tartalmazza a Magyarok Világszövetsége által kiadott Magyarságtudományi Füzetek 17. száma. (Beszerezhető: mtf.szervez@gmail.com)
  Üdv: KSM

  • Huszka Antal szerint:

   Tisztelt Ksmmimi
   “A XXI. század vagy keresztény lesz, – vagy NEM LESZ!” Ezt az idézetet úgy értelmezem, hogy vagy behódolsz buta rabszolgának, vagy elpusztítunk. Én magam inkább abban reménykedem, hogy a keresztény vallás nem lesz a század végére!

 10. spartakusz szerint:

  “…darwini elmélet még mindig hihetőbb, mint egy nem létező istent tisztelni!…”

  a TŐLED VALÓ IDÉZETTEL EGYETÉRTEK – DE TUDD AZ CSAK A TESTRE VONATKOZIK – A LÉLEKRE NEM – HIT ÉS TUDÁS NÉLKÜL ÉLNI NEM LEHET – A TEREMTŐ LÉTEZÉSÉT NEM HINNI HA NEM TUDNI KELL – HAMAROSAN ELFOGSZ JUTNI ARRA A SZINTRE AMIKOR MEGTAPASZTALOD – MERT RÁ DÖBBENSZ, HOGY AMIT NEM TUDSZ MEGFOGNI – MINT PÉLDÁUL A KÉPZELET TEREMTŐ ERŐ – darwinisták úgy mondják gondba vannak és gondolkodnak… a kettő nem ugyan az!
  id. kiss laszlo

 11. Kovács Judit! szerint:

  Akinek volt már halálközeli élménye, az nem kérdőjelezi meg ISTEN LÉTEZÉSÉT!

 12. Damin szerint:

  ekkora badarságot hogy jézus tudott hunul vagyis magyarul meg hogy ő hun vagyis magyar ez hazugság ő igen is zsidó volt és a saját anyanyelvét használta vagy amit ott akkoriban használtak az arámit ja és a drága rockefeller úr meg egy sátáni titkos csoportnak volt a tagja ami ma is létezik akik a sátánt szolgálják a szabadkőművesek ez a cikk is az ő művük

  • Mariann szerint:

   Így van!

  • Létai Balázs szerint:

   zsidó volt????ezt honnan veszed neharagudj…..az hogy magyar volt az így természetesen nem igaz…viszont sokkal több köze volt a Pártusokhoz,szkítákhoz mint a zsidókhoz….ha ismernéd a történetét nem mondanál ilyet…a mai napig is szinte minden zsidó tud a másikról….abban az időben ez létfontosságú kérdés volt…akkor szerinted miért kérdezték tőle hogy vajon szkítai e?

 13. Kitti szerint:

  Wolf Károly éppen ma olvastam ezt a történetet illetve a magyarázatát is. Ez lemaradt belőle!

  Einstein tényleg így túljárt a professzor eszén?

  A történet nagy valószínűséggel csak kitalált sztori, de semmiképpen sem Einsteinnel esett meg. Einstein ugyan mélységesen vallásos volt 12 éves koráig, de a tudományos könyvek hatására rájött, hogy sok bibliai történet nem lehet igaz. Később ezt írta: “Én Spinoza Istenében hiszek, aki minden létező harmóniában megnyilvánul, és nem abban az Istenben, aki az emberek cselekedeteivel és végzetével törődik.”, valamint “Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, és az etikát kizárólag emberi ügynek tartom, ami fölött nem áll emberfeletti hatalom.”. Mint azt sok más idézet is tanúsíthatja, ha beszélt is Einstein vallásról vagy Istenről, azon teljesen mást értett, mint ami a történetben szerepel.

  Az az agyas hasonlat mindenesetre lehengerlő volt.

  A hasonlat a lényegét tekintve hibás. Bár elképzelhető, hogy senki sem látta még a professzor agyát, nagyon sokan láttak más agyakat, és a kutatások alapján rengeteg dolgot tudunk az agy működéséről, kialakulásáról és az agyi betegségekről. Tudjuk, hogy agyak léteznek, és tudjuk, hogy ahhoz, hogy a professzor előadást tartson, szükséges, hogy legyen agya. Ha valaki kételkedne abban, hogy ez így van, több különböző, a röntgenhez hasonló képalkotó eljárás és kísérleti lehetőség létezik, amivel megbizonyosodhat erről a tényről. A fentieket Istenről nem lehet elmondani. Az agy esetén szó sincs semmiféle hitkérdésről.

  Hát jó, agyat lehet, hogy láttunk már, de evolúciót biztosan nem.

  Az evolúció nemcsak megfigyelhető, de egyes esetekben kézzelfogható problémát is jelenthetnek a tapasztalható változások, például az antibiotikumoknak ellenálló baktériumtörzsek kifejlődésével. Bár nem volt itt egyetlen időtlen megfigyelő sem, aki szó szerint véve végignézte volna az emberi faj kialakulását, más állatok, például a madarak evolúciós változásait, sőt, új fajok keletkezését is megfigyelték már kutatók a természetben. Az evolúciónak számtalan, egymástól független bizonyítéka van, egészen különböző tudományterületekről, és az egész modern biológiának csak az evolúció összefüggéseiben van értelme. Ha valaha megcáfolná valaki az evolúcióelméletet, azt is tudományos adatok alapján, nem pedig hitre támaszkodva tehetné meg. Az a rész, amikor a diák arról beszél, hogy “a majmoktól származunk” jó példa arra, mennyire nem érti az elmélet alapjait sem. Az evolúcióelmélet nem azt mondja, hogy a majmoktól származunk, hanem azt, hogy a majmokkal közös őseink voltak. Itt tehát ismét tudományról, és nem pedig hitről van szó.

  És a hőmérséklet vagy a sötétség? Abban sincs igaza?

  A hő fizikai szempontból a részecskék rendezetlen mozgása. A hideg – a diák érvelésével szemben – nem a hő hiánya, mivel a részecskék sosem állnak meg teljesen. A “hideg” kifejezésnek az adja az alapját, hogy a testünk másképp reagál a hőre annak mennyiségétől függően. Van, amit hidegnek érzünk, van, amit melegnek. Ez egy biológiai jelenség, amit objektív módon leírhatunk a fizika nyelvén is, ha megadjuk, hogy milyen hőmérséklet-tartományban érzünk valamit hidegnek vagy melegnek. Az teljesen helyénvaló kijelentés, hogy pusztán a fizika alapján nem tudjuk objektíven definiálni, mi számítson “hidegnek” vagy “melegnek”, mivel ehhez kell valami (például az emberi érzék), ami alapján meghatározhatjuk. De ez csak játék a szavakkal. Ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy hő sem létezik, hiszen az nem valamilyen alapvető fizikai jelenség, csak sok egymástól független részecske viselkedését nevezzük így. Ugyanezt lehet elmondani a fényről és a sötétségről. Ami megkülönbözteti ezeket a jelenségeket Istentől, az az, hogy mind a hő, mind a fény természetét ismerjük, pontos fizikai előrejelzéseket tudunk adni a “viselkedésükre”, és számtalan bizonyíték támasztja alá, hogy ismereteink helyénvalóak – függetlenül attól, hogy milyen szavakkal írjuk le őket a hétköznapok során.

  Nem azt akarta ezzel a diák mondani, hogy a hideghez hasonlóan nincs gonoszság sem, az csak a jóság hiánya?

  A jóság és a gonoszság nem fizikai, hanem biológiai fogalmak, hasonlóan a hideg- és melegérzethez. Vannak bizonyos dolgok, amik evolúciós értelemben hasznosak, és vannak, amik károsak számunkra. Nagyon leegyszerűsítve a dolgokat mondhatjuk, hogy ez alapján nevezzük jónak vagy rossznak őket. A dolog természetesen sok esetben ennél jóval komplikáltabb, de azt mondani, hogy a rossz csak a jó hiánya, nem több merő szójátéknál. Ha a diák szerint szenvedni és meghalni jó, csak nem annyira jó, mint bulizni, akkor teljesen átdefiniálta a jóság fogalmát, ennyi az egész.

  Akkor a professzornak van igaza?

  Mivel semmilyen tudományosan értékelhető bizonyíték nincs arra, hogy Isten létezne, sem pedig arra, hogy ha létezik, akkor jóságos, ezért a rossz létezésének kérdése csak abból a szempontból érdekes, hogy önellentmondásossá teszi-e az istenhitet. Biztos vagyok benne, hogy kitalálható olyan hasraütés-szerű történet, ami alapján megmagyarázható, hogy miért létezhet a rossz, ha Isten jóságos. Nem csak valós filozófiai érvek, de filozófiai ellenérvek sem léteznek Isten létezésével kapcsolatban, mivel a filozófia nem hivatott eldönteni ezt a kérdést. Innen nézve tehát egyiküknek sem volt igaza. Isten léte vagy nem léte tudományos kérdés. A jelenlegi tudományos ismereteink alapján bizonyos fajta istenképek egyértelműen kizárhatóak, más istenképekről pedig kimutatható, hogy feltételezésük nem szükséges a jelenségek magyarázatához. A történetben a diák erre mondta azt, hogy Isten léte hit kérdése. A hasonlatai azonban kifejezetten olyan dolgokat mutattak be, amik nem hit kérdései. Ebben állt a fő tévedése.

  • kalaposinas szerint:

   “A jóság és a gonoszság nem fizikai, hanem biológiai fogalmak”

   Ezek szerint erkölcsről, etikáról nem hallottál még. Ráadásul a biológiát sem tanultad meg. Ehhez képest bőbeszédű vagy.

  • Kitti szerint:

   Mert nem hisz Istenben, a Bibliába, nem azt jelenti, hogy nem olvastam, hogy nem tudom mi van benne, illetve, mert sok, nem valósnak tűnő elemet tartalmaz, nem gondolom úgy, hogy a benne lévő,- ugyan mögöttes jelentéssel bíró “mesék”-, tanítások, nem lennének jelentősek az ember viselkedésére nézve!
   Ráadásul szívesen bemennék, és végighallgatnám azt az órát, ahol a jóságról és gonoszságról, mint biológiai fogalomról tanítanak. Nem kifejezetten tartom biológiai tananyag részének. Az emberekben ez a környezet (rá)hatására alakul ki.

  • Sápadt Bőrű szerint:

   nem igazán értetted meg a diákot!:) van sötétség? ha lenne tudnád fokozni a mértékét de ezt csak fénnyel teheted akkor viszont annak a mértékét kell változtatnod!szóval a sötétség nem más mint a fény hiánya, ahogy a gonoszság sem más mint a szeretet hiánya! a sötétség nem a fényből származik ahogy a gonoszság sem a szeretetből! Isten a szeretet és ez egyértelművé teszi hogy semmi rossz nincs benne! tehát a gonoszt nem Isten hozta létre hanem az ember! mivel nem tudod hogy néz ki Isten ezért nem is tudod mit kell nézz ahhoz hogy lásd! ez azért jogos ugye?:)) akkor hogy akarod érzékelni? 🙂 az első lépés ahhoz hogy megértsd Istent az hogy minden vallásos gondolkodást ki törölsz az agyadból és megpróbálsz elvonatkoztatni tőle még ha nem is hiszel benne! Isten ésszerű és logikus mint a teremtésműve! próbálj meg logikusan gondolkodni és ne abból indulj ki amit a keresztény vallás vagy egyéb vallások tanítanak Istenről! a vallások céllja hogy az ember ne ismerje meg az Istent! és ez a rendszer műve mert a rendszer Istentelen és gonosz mert a hatalom a gonosz emberek kezében van!ha nem így lenne nem ien lenne a világ ugye?ez logikus!:) mint ahogy az is hogy Isten tudja mit hogyan kell csinálni és nem fog egy olyan gépezetet létrehozni ami nem tud alkalmazkodni a változásokhoz mikor a változás az állandó! tehát az evolúció bizonyos szintig alá is támasztja Isten bölcsességét!:)szóval nagyon is érzékelhető és látható csak tudnod kell mit keresel!és hogy hol keresd!;)jaa és igen az ember az ember és nem egy állatfaj!soha nem voltak közös őseink a majmokkal mert az ember az egyedüli lény aki képes az Isteni szeretet kimutatására!

 14. Én Vagyok szerint:

  … nem értitek a lényeget. … majd.

 15. Tamarilla szerint:

  Most olvastam a cikket és a hozzászólásokat. Az én véleményem az, hogy Isten nem egyszerűen létezik, de lennie kell! Most komolyan: szerintetek véletlenül pont itt, pont jókor jelent meg az élet a Földön? Ha igen, akkor miért nem tudjuk rekonstruálni az eseményeket? Ha már olyan okosak vagyunk, hogy kijelentjük, hogy nincs az életünket befolyásoló (esetleg irányító) felsőbb hatalom, és csak mi magunk vagyunk, akkor hogyan lehet, hogy nem vagyunk képesek “elvégezni” a “nem létező” Isten dolgát?
  Én abban hiszek, hogy az emberiség nem lehet annyira pökhendi és buta, hogy egyszerűen elvesse annak lehetőségét, hogy igenis itt nem egy gigantikus véletlen történt, hanem valaki szánt szándékkal “küldte” ide az életet miután annak feltételeit is megteremtette.
  Persze ez csak az én szerény véleményem…

 16. Barta János szerint:

  Hogy honnan jött Jézus….?
  Nem érdekes….
  Meghalt-e a kereszten?
  Nem számít….
  Mit tanított?
  Ez a lényeg….Két mondatban benne van.
  Szeresd felebarátodat mint önmagad.
  Úgy szeressétek egymást ahogy én szerettelek titeket.
  A szeretet a lényeg,ez erősebb a tízparancsolatnál.
  Minden más púder,….

  • imre szerint:

   Bizony ez az esszencia, a tanítás kikezdhetetelen !

  • Eva szerint:

   Bingóóóó !!! 🙂 Ez a lényeg, a többi csupán csak emberi okoskodás, versengés, azaz valóban púder. Felesleges annyit bizonyítani úgy történelmileg mint vallástanilag hogy Jézus honnan jött, meghalt a kereszten vagy nem, vagy hogy meg sem halt. A lényeg a lényeg, az pedig az, amit te megfogalmaztál. Köszönöm. 🙂

  • Eva szerint:

   ….Hogy honnan jött Jézus….?
   Nem érdekes….
   Meghalt-e a kereszten?
   Nem számít….
   Mit tanított?
   Ez a lényeg….Két mondatban benne van.
   Szeresd felebarátodat mint önmagad.
   Úgy szeressétek egymást ahogy én szerettelek titeket.
   A szeretet a lényeg,ez erősebb a tízparancsolatnál.
   Minden más púder,….

 17. Bogdan janos szerint:

  Mindenki hisz a katalicizmusban mikor az egèsz hit kardal vèrel let hatalomra vive a papok utåna azokat irtoták ki akik ezt meg tetèk enyi aki nem engedelmeskedik az egyhàznak az bünös gondolkoz el ezen aztàn higy a te valàsodban az egèsz egy vicc itt az ideje hogy ez a valàs is megbukjon mind sokminden màs valàs

 18. Hssy szerint:

  A mai bejegyzés alatt jelent meg Paksi Zoltán írása. Ebből egy részletet kimásoltam, mert úgy gondolom, hogy aki itt hozzászólt az Isten létezéséhez vagy nem létezéséhez, mind egy utat láthat az Paksi Zoltán által. Persze vannak sokan, akik ugyanígy vagy hasonlóan gondolkodnak. És még egy megjegyzés. Jézusról olvasta itt, de Krisztusról nem. Jézus történelmi szerepét lehet kutatni, de sohasem jutunk el Krisztusig.

  És akkor a részlet: Milyen a világ, amiben élünk?
  A titkos tanítások azt mondják, hogy mi magunk választjuk ki, építjük fel még a születésünk előtt a sorsunkat. A születés után kezdődő evilági élet aztán hozza az élményeket, a tapasztalatokat, melyekből tanulhatunk, s fejlődhetünk. A külső környezet adja a legoptimálisabb keretet az élményeink megéléséhez, és a tudatosodáshoz.
  Milyen a világ, amiben élünk?
  Pont olyan, amilyenre szükségünk van. Különben nem most, és nem itt élnénk. Pont ezekért az élményekért, az örömeinkért, és csalódásainkért jöttünk ide, mert csak ezek által tudunk fejlődni! Persze mindig könnyebb a problémák okát másokban, és kint keresni, ebben jó partnerek a politikusok, a panaszkodók, és a „jó” öreg materializmus.

  Képzeljünk el egy tökéletes világot! Amiben nincs bűn, nincs erőszak, béke, és szeretet vezérli az embereket. Egy ilyen világba nincs értelme leszületni, hiszen ilyen világ már létezik! Egy ilyen világban hogyan tanulnánk meg a legfontosabbakat: a feltételek nélküliséget, a megbocsátást, az önzetlenséget, stb? A földi élet minőségével soha nem voltak elégedettek a filozófusok, a gondolkodók.
  A földi élet mindig ugyanilyen volt! Mert ilyen kell, hogy legyen! Volt, hogy kicsit ilyenebb volt, de úgy is volt, hogy egy kicsit olyanabb volt… A forma, a jelmez, és a díszlet változgatott, de a tartalom soha.

  Azonban ebben az ugyanilyen földi életben is megváltódik a világ, amikor egyvalaki felismeri, hogy minden belül dől el. Kívülről hazudhatnak, ahogyan számtalanszor hazudták is már nekünk az istent, vagy a mindenható demokráciát, kívülről soha nem kaptunk még jólétet, és boldogságot, ám akik boldogok, ők mindig belülről azok! Akármelyik aktuális látható, vagy láthatatlan csoportosulás vezeti is látszólag a külső világ dolgait, a fény, és a boldogság csak belül tud megszületni. A világ dolgai belül dőlnek el. Az Ön világa is csak az Ön szívével, lelkével, és gondolataival tud megváltozni. Csak annyit kell megjegyezni, hogy a fókuszt jó felé irányítsuk.

  • Sápadt Bőrű szerint:

   “”””A születés után kezdődő evilági élet aztán hozza az élményeket, a tapasztalatokat, melyekből tanulhatunk, s fejlődhetünk. “”” kiváncsi lennék hogy egy párnaposan elhunyt csecsemő mien élményekkel és tapasztalatokkal lett gazdagabb!:) vagy egy szellemileg sérült ember,vagy egy éhezők közé született ember stb.! eléggé logikátlannak és ésszerűtlennek tűnik ez a gondolatmenet szal hagyjuk is!:))

 19. Hebők János szerint:

  Én egy keresztény, Isten hivö, Jézust követő ember vagyok! Jézus születését,munkásságát,szenvedését,halálát már születése elött…700-évvel megjósolták (Ézsaiás..53,5).Ezért én minden olyan feljegyzést,cikket,iratot Istenkáromlásnak,eretnekségnek tartok ami megpróbálja ezt megcáfolni,és óva intek mindenkit attól,hogy Ístent szamárfejü,vörös zsemü,kecskezabáló szörnyetegnek tartsák.Hisz megjövendölték azt is hogy amikor a sátán már , a világának a végét érzi,körbejárja a világot a lelkek vesztére,hogy Isten ellen forditsa őket.Soha nem tudtam elképzelni,hogy mi értelme, és kinek az érdeke lett volna ezeket a szentírásból kihagyni,de ha mégis kihagyták ,akkor biztos azért mert már akkor is,hülyeségnek tartották.Mert valljuk be…elég örültség!

  Ézsaiás próféta

  [bevezető szerkesztése]
  A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
  Ez a szócikk a prófétáról szól. Hasonló címmel lásd még: Ézsaiás (egyértelműsítő lap).

  Ézsaiás ajkait tűzzel keni fel, Benjamin West festménye (1782, Bob Jones University Museum and Gallery).
  Ézsaiás vagy Isaiás vagy Izajás vagy Jesajá(héber יְשַׁעְיָהוּ sztenderd: Yəšaʿyáhu, tiberiasi Yəšaʿăyāhû; görög: Ἠσαΐας, Észaiasz ; arab اشعیاء, Asíja) az i. e. 8. században élt judeai próféta, a bibliai Ézsaiás könyve fő alakja, akit hagyományosan a könyv szerzőjének gondolnak.
  Több, mint négy évtizeden keresztül hirdette az igét és az utódokra rendkívül nagy hatást gyakorolt. Azt hirdette, hogy a világ Istené és Isten el fogja pusztítani, ezért az embereknek vissza kell fordulniuk Isten felé. Megjövendölte a megváltást és a végítéletet is. Jézus a názáreti zsinagógában Izaiás tekercséből olvasott fel és az Újszövetségben gyakran idézik.[1] Az 1947-ben megtalált, Krisztus előtt keletkezett holt-tengeri tekercsek közt megtalálták a teljes Izaiás-könyvet is, amely nem mutatott lényeges eltéréseket a későbbi másolatokban fennmaradt szöveghez képest.[2]
  Bővebben: Izajás könyve

  • Sápadt Bőrű szerint:

   a biblia már rég megbukott mint hibátlan Istentől ihletett szent könyv!:)való igaz bölcs és tartalmaz igazságokat Istenről és a próféciákról de sajnos Isten bölcsessége a keresztény vallás áldozata lett! tele hibákkal és egyértelmű ellentmondásokkal!ami nem azt jelenti hogy isten nem is létezik és Jézus sem létezett!:)) csak annyit jelent hogy sem Isten sem Jézus nem volt vallásos!:)

 20. nyik-nyak szerint:

  Mondhat bárki bármit …….ISTEN létezéséről !!!! Rosszra ,és gonoszságra ,NEM buzdít senkit sem !!! Visszatérve arra ,hogy kik ,és hol ,tettek vagy loptak az írás mellé ” , NEM számít !! Külsőleg senki nem fog találni semmit !!! A kutatást belül magadban kell keresni !! Egyszer már elítélte az emberiség jó cselekedetei miatt !! Most azt veszem észre az embereken ” ITT VAN EGY TISZTA FEHÉR PAPÍR ” ez így nem jó !! Sározzuk össze !!,mossuk ki !!,aztán NAHÁT !!, mégsem olyan TISZTA mint ahogyan mondták ……. ( nyik-nyak)

 21. Kovács Sándor szerint:

  Sajnos nincs írásos leletünk arról hogy Jézus magyar volt. Érdekes viszont az a párhuzam amit fentebb már valaki említett/Emese és a TURUL/ Mária és a SZENTLÉLEK: Arról viszont van régészeti leletünk, hogy a honfoglaló MAGYAROK keresztel a nyakukban érkeztek a Kárpát- medencébe. Nem a korpuszt viselték, egy áldást osztó élő embert ábrázolt e kicsiny szelence.
  A szelencében természetesen az ősök földjét, a szülőföldet, a szent anyaföldet őrizték. Természetesen Magyarországi ásatások során magyarázatok sokaságával találkozhatunk, érdekes az ukrán régész hölgy ahogy meglátta ezt a keresztet rögtön nevén nevezte: “Ez egy Magyar élő kereszt”

 22. sulyok gábor szerint:

  Az igazi kérdés az, hogy mit keresünk a bibliában. Önmagunk, rendkívüli képességeink, vagy származásunk igazolását, vagy egy olyan életvitelt (Jézus), amely alkalmas arra, hogy egymás javát szolgáljuk! SZOLGÁLJUK, vagy az okokat keressük, hogy uralkodhassunk, és mindenki veregesse a vállunkat!!!
  Ez az igazi kérdés, nem az, hogy mi az eredeti és mi a nem eredeti.
  Önmagában a bibliai eredetisége értelmetlen probléma, olyan útra vezet, amely sehová nem vezet, csak értelmetlen és tartalom nélküli kritikára. Jézus nem volt hős, nem volt király, nem volt uralkodó! Csak azok akarják mindenáron azzá tenni, akik maguk akarnak uralkodni, és rühellik a szolgálatot! Ez az igazi bibliai hamisítás!!!!!

 23. Somogyi Zsolt szerint:

  Kedves Kitti! Ön rettentően sok materiális ismerettel rendelkezik – ezért egyetlen kérdésre kérek csupán választ Öntől! Ön szerint létezik – e gondolat? Ha igen, mikor látod egyet is? Ami pedig a kiemelt Einstein idézeteit illeti – nos, szívesen megosztok Önnel ettől eltérőeket is……

 24. Venus szerint:

  Ko Bé dezinformátor, a háttérhatalom embere…a többiék pedig megtévesztett, agymosott rabszzolgák, sőt halálraítéltek mind, akik hisztek a JHVH-ban.
  A Biblia a legnagyobb zsidó-reptilián mutatvány a Földön, a legerősebb mágia.
  Felemelkedésnek igaza van…

  Ajánlom olvasni a következőt:

  http://afoldlapos.blogspot.hu/2012/09/erdekes-rovat-idezetek-forumos.html

 25. Venus szerint:

  Perei Jánosné, rettenetesen el tetszett tévedni!!!

  “talán a reptiliánok / reptilián-hibridek forgatták össze a vallásainkat és rontották meg az életet a Föld-bolygón

  mindig megdöbbent a kegyetlen szadizmus, amiről a szentkönyvek tanúskodnak

  lehet, hogy előtte aranykor volt a Földön ?

  a reptiliánok értelmet adtak a hibrid-utódoknak és kegyetlen, rossz ösztönt

  értelem és rossz ösztön: ez a kettő együtt erre figyeljetek, mert ez a kettő a jel

  ezen a bolygón egy nagyon gyilkos játszma folyik

  a reptiliánok / hibridek mindig mindent átvesznek !

  nem ők találják ki, hanem átveszik és ellentétükre formálják az emberi ideológiákat
  és trükkösen egy bizonyos népcsoportot maguk előtt tolva

  ők vannak az összes uralkodó ideológia csúcsain és ők határozzák meg mindegyiket…”

  Tessék olvasni még többet a reptiliánokról, mielőtt megint olyan őrültséget tetszik kinyilatkoztatni, mint hogy azok a mocskos, vérszívó, húsevő, energiarabló gyilkosok szeretetlények volnának…

 26. Visszajelzés: Az utolsó táltos | Atilla the king of the huns – ISTEN OSTORA

 27. tótágas szerint:

  MIndenki bizonygatja itt az igazát, pedig az odaát van. meg odaáttól is odaátabb, és így tovább.Itt csak az árnyék árnyéka, és így tovább. Én meg amondó vagyok,, hogy éljünk lelkiismeretünk szerint, egymás és magunk örömére., a bántást jósággal viszonozzuk, mert csak így tudunk véget vetni a földi szenvedéseknek. Így egyszer csak elfogy a gonoszság, mert jóvá lett szeretve. Akkor már semmi dolgunk nem lesz itt a Földön, mehetünk egy függönnyel tovább.

 28. tótágas szerint:

  Vizinyúl ajánlotta videót nem néztam végig. Nem tetszett az előadó fekete ruhája.
  Ő a régi meséről kiabál, ami gyermeknyelven szól. Már túl kellett volna lépnie a biblia szószerinti értelmezésén, legalább a szimbólumokig. Aztán a szinonímákig, aztán amint fent, úgy lent-ig. Érdekes, milyen jól esik ez a közönségnek. Milyen jóizűen nevetnek. Milyen okosaknak érzik magukat. De az idő malmai lassan őrölnek.

 29. Veronika szerint:

  Látom megint olyanok írnak valamiről, akiknek halvány fogalmuk nincs a Bibliáról, főleg nem a szent iratok tartalmáról és jelentéséről. A Jóisten legyen hozzájuk irgalmas!

 30. Sápadt Bőrű szerint:

  húúúú ez nem semmi!44:)))a hozzászólások mindig érdekesebbek mint maga a cikk!:)) sajnos nagy a sötétség ,de azért vannak olyanok ,akik valóban megismerték Istent és tudják is ,hogy Isten nem egyenlő a vallásokkal! az meg ,hogy most mit mondunk Jézusról ,hogy hun volt hun nem volt ,vagy esetleg rasta volt ,az teljesen mind1 ,mert semmi infó nem kell ahhoz ,hogy lássuk az igazságot ! a vallások már előtte is léteztek és a vallásoknak nincs köze a teremtő Istenhez! csak kikell nyitni a szemünket és az agyunkat szabaddá kell tenni ,hogy megértsük a szívünkkel a látottakat!:)))Jézus a szeretet ,és mind1 mien származású volt ,amit tanított az fentről van! nem azzal kéne foglalkozni ,hogy a magyar nép a kiválasztott és nem a zsidó!:D:D: nincs kiválasztott nép csak kiválasztott egyén! és mi alapján választja ki az egyént Isten? az alázat alapján! az alázat fontos ahhoz ,hogy tanuljon az ember és elfogadja ,hogy ő csak egy csepp a tengerben és nem egyenlő a teremtőjével! Isten minden dologban ott van ,de az ember az aki hozzá hasonló!ettől ember az ember!mitől is?:) hát a szeretettől!!!!! mert Isten a szeretet és az ember tud csak szeretni semmi más! Jó e isten?amennyiben a szeretet jó igen az!belőle származik e a gonoszság?pffff!a szeretetből??????inkább a szeretet vagyis Isten hiányából! Isten neve?:))) Aura Mazda? Jahve ?Jehova? Jah? Jézus? nem tökmind 1 ?:))Ő a teremtő !!!még ha vannak földönkívüliek is ,azokat is ő teremtette! na de ki? hát a szeretet! látta vagy hallotta valaki Istent?nem ,de a megnyílvánulásait igen! tudja az emberiség valójában mi a szeretet ,ami akkora hatalommal bír ,hogy az egész világot képes megváltoztatni? belegondolt már valaki abba honnan való és mi az ? sok dolog van amiről az embernek elképzelése sincs! de az őszinte keresés mindig eredményes ,mert Isten nem bújkál az emberek elől hanem bennük van! Jah bless!

 31. Bodó K. Attila szerint:

  Vannak súlyos aggályaim!
  Hogy lehetett a judaizmus kemény világában Dávid-házi Józsefnek a felesége egy nem zsidó nő?
  SEHOGY! Mert ezt a Szanhedrin, a zsidó papság soha nem engedélyezte volna.
  TEHÁT Józsefnek csak zsidó felesége lehetett MIRIAM személyében, aki utána több gyermeknek is életet adott.
  Tehát Jeshuának voltak testvérei..JÉZUS héber neve JÉSHUA !
  Számomra érthetetlen, hogy mér kell erőltetni ezt a szemita teremtéstörténetet és legendát, ami olyan messze áll az Ural-altáji-turáni magyar kultúrától?
  A mi világunk a Mazdaizmus és a Tengrizmus, amely önmagában is monoteizmus. Amúgy is EGY AZ ISTEN.

 32. Franz Orf szerint:

  Felháborító, és undorító, hogy ezek
  a Hungaristák mit merészelnek !
  Mit képzelnek , hogy a magyarok felsőbbrendűek ?
  A szentírást nemlehet meghamísítani !!!!
  Undorító !

  • FeR1 szerint:

   Talán ismeri az eredeti szentírást? Inkább azoknak kellene mondani ezt, akik elkezdték gyakorlatilag kétezer évvel ezelőtt megmásítani és meghamisítani Jézus Krisztus szavait, kezdve a szentnek nevezett Pállal, aki soha nem volt apostol. Az volt az undorító.

  • FeR1 szerint:

   Azért ezt szebben is meg lehetne fogalmazni, a sok állatozás nélkül. Nem tehet róla, hogy még szemellenző van rajta és nem hajlandó észrevenni. Az ilyen megnyilvánulással mi sem vagyunk többek náluk és nem tudunk felülemelkedni az alantas dolgaikon.

  • hát rajtad csak nevetni tudok 😀 😀

 33. Szabó Sándor szerint:

  Shambo!

  Köszi Kovács Judit, aki pedig újra is éledt az “nagyjából” tudhatja is hogyan létezhet ISTEN.
  Az ÉLET szó maga egy felsőbbrendű intelligenciára, rendezőelvre, szubsztanciára utal -ami a testünket alkotó anyaghalmazt állandó változás mellett élővé, mozgóvá, gondolkodóvá, érzővé …………stb teszi. ((A tudás nem csak a megtanult információ mennyiséget jelenti.))
  Már az a tény bizonyítja ISTEN létezését, hogy próbáljuk tagadni, innentől már csak az a kérdés marad, hogy hogyan létezik? A nem hívőknek kívánom, hogy kutassanak és egyszer csak rátalálnak. Kedves Dávid Kitti, valamikor én is ISTEN tagadó voltam és egyszer csak megmutatta magát, azóta nem hiszem hanem tudom, hogy hogyan LÉTEZIK ISTEN. _Minden atomi részecskében benne rezeg!_
  Szeretettel mindenkinek :Sanyi.

 34. jszl szerint:

  Arany, tömjén és mirha ajándéknak nagyon is volt jelentése az akkori izraeli kultúrában:
  Aranyat a királynak adták – Jézus a király
  Tömjént a papnak – Jézus a főpap
  Mirhát tettek a halott testre (lsd Jézus temetése:János evangéliuma 19.39) – Jézus meghalt értünk.
  A Biblia levezeti Jézus származását Ádámtól kezdve mutatja az egész családfát. Ha ez nem igaz, akkor hol a másik családfa?
  Isten nem rajtad kívül van és nincs is elérhetetlen magasságokban, hiszen a Szentlélek – akit Jézus küldött, mikor Mennybe ment – ma is köztünk van, ő az aki megsegít, mikor imádkozol. Isten és közted a közvetítő pedig valóban Jézus, hiszen ezért jött el, hogy meghaljon a bűneinkért (megkapja a bűntetést, amit mi érdemelnénk a bűneinként), amik elválasztottak Istentől, s így lett híd. Ez a kegyelem.
  Valóban azt írja a Biblia, hogy Jézusban egyek vagyunk Vele, Isten gyermekei.
  Nem nagyon kellett kitalálni, hogy legyen bűn, ha körülnézünk, láthatjuk, hogy van, szerintem.
  Szentlélek helyett „Anya”, ez egy kicsit meredek. Mária nem Isten, hanem egy ember. Ha Jézus nem küldte volna el a Szentlelket, pártfogót, nagyon nehéz dolgunk lenne…hisz a Szentlelken keresztül Jézus megerősít, vezet, támogat, bátorít!
  A zsidó vallásúak nem ismerik el, hogy Jézus a Megváltónk, szóval semmi jelentősége sem lenne számukra, hogy Jézus zsidó vagy nem. Csak azt hiszik, hogy a Megváltót Isten a zsidó népből küldi el.
  Jézus minden emberért eljött a földön, hogy megmosson minket a bűnből, a kínzó bűntudatbó, a halálból. Inkább talán az a fő kérdés az lehetne, hogy elfogadjuk –e Jézust.

  • hibiscuseskuvo szerint:

   egyetértek:) végre egy intelligens hozzászólás a sok tájékozatlan hantázás között

  • László Baksa szerint:

   Csak most találkoztam a hozzászólásoddal, így most tudok reagálni.
   Olvasd el odafigyelve az Új Szövetség kezdetét.
   József családfáját vezeti vissza Dávidig.
   Most akkor ki is Krisztus apja? – Hogy nem jut el ez a hívők agyáig?
   Véleményem szerint ez úgy hazugság, ahogy van !

 35. István Simor szerint:

  Nagyon szépen megosztott nép vagyunk, melyből sugárzik a gyűl-ölet.
  Tanácsolnék egy nagy fordulatot, de ehhez le kell tenni a gyűlöletet…
  A tanácsom: Ha győzni akartok, akár csak a saját szellemetekben is, keressétek a közös alapot, a különbségek helyett…
  Az igazi ellenség örül, ha ezt látja, hogy marjátok egymást – még az ilyen cikkeknek is nagyon örül, mert ez elveszi az erőnket, elveszi a szeretetünket és az egységünket…
  Lehet gyűl-öletre, felsőbbrendűségre, vallásokra alapozni, de ezek egységre, emberségre visznek, vagy épp szétbontanak?
  A vallás, politika, kereskedelem, nagyszerű eszközei a megosztottságnak. Baromira nem tudunk alapvető dolgokat sem, és világmegváltó dolgokról vitatkozunk?
  Most kell szeretni! Most kell egységre törekedni! Most szövetségesek keresésének van itt az ideje! Ellenséget nem kell keresni, vagy csinálni, az jön magától… Barátot keressünk…
  Most nézd meg – ez a cikk és a kommentek, mennyi barátságot, egységet hoztak létre? Mennyi ellenségeskedés van bennük? Kevés kivétellel elmondható, hogy van min javítanunk 🙂

  Tehát, keressük a közös alapokat – akkor talán még győzhetünk!

 36. simon ARPAD szerint:

  Igaza van Simor ur ! Egyseg kell es baratok…es valodi inteligencia !

 37. Vér Bulcsú szerint:

  Ko Be,Franz Orf!

  Nem lehet,hogy ti zsidók vagytok?

  • Kállai András szerint:

   Ez az Orf úr nem is zsidó, hanem annál is rosszabb… magyarul ír itt, és hungaristának nevezi a magyarokat… úgy mint… hogy ne soroljam fel milyen “izmusos-ista” eszmének, melyek a közelmúltba lenyomorítottak bennünket, amihez semmi közünk, akkár a Franci orv ízlésten hozzászólásaihoz…

 38. gog és magog magog az magyart jelent

 39. hibiscuseskuvo szerint:

  egy-két hozzászólást hagy javítsak ki: Szűz Mária származott Dávid családjából. Az, hogy a Szentlélektől fogant, nem azt jelenti, hogy a Szentlélek lenne az apja, hanem hogy ő termékenyítette meg. Tehát akik erre hivatkoznak, hogy ezért nem származhat Dávid családjából, ez enyhe tévedés…:)))

 40. András Szemere szerint:

  ” Hála Istennek”, ateista vagyok. Megadatott nekem az a szerencsés helyzet, hogy nem vallásos családban nőttem fel. Nem kellett a gondolataimat, érzelmeimet egy megfoghatatlan valamihez igazítanom. Soha nem vártam csodára. Szerintem, teljesen felesleges vita alakult ki, hogy mi van a Bibliában, és mi maradt ki. Amikor az éppen abban az időben, döntési helyzetben lévők határozták meg, hogy mi lehet egy “vallási útmutatóban”, csak hatalmon maradásuk elméleti alapjait fektették le. Azok a tételek, amik kimaradtak a “Szent Írás”-ból, alapjaiban mondtak ellent a hatalmat képviselő gondolatoknak. Az akkori ismert világ szellemiségét hirdetik,magyarázzák ma is. Jelen korunk “hite” már más, mint a megelőző koroké. Nem véletlenül szakadt több ágra a kereszténység, és dúltak véres harcok a felekezetek között. Ehhez jönnek még a létező egyéb világvallások, amelyek homlokegyenest, más szemszögből értelmezik a “hit fogalmát. Van e érteme a hitnek, ha érző emberi lényeket állítanak egymással szembe, változtatva ellenséggé a népeket? Ma, amikor már a fennmaradás a tét, nem “isteni” szólamokra van szükség, hanem olyan egyirányba mutató gondolatokra, amelyek a mostani tudásunk szerinti, egyetlen értelmes civilizáció továbbélését garantálják.

  • Laszlo Kerekes szerint:

   A hit onmagaban tudathamisitas. A meggyozodes elerese a valodi cel.Erol sajat magaban talalhatja meg a bizonyitekot. A sajat eletet es kornyezetet veve alapul. Sok sikert, Egura/ Boldogasszony szereti ont!

 41. Eva K. szerint:

  Kedves Lelkek akik itt megszolaltok!
  Mindenkinek igaza van DE van AZ IGAZSAG!
  Az ISTENI vagy UNIVERZALIS Igazsag. Mert az Isteni vagy Univerzalis (ami EGY) igazsagban az ugyanaz vonza az ugyanazt! (Itt nem a Foldi magnes vonzasarol beszelek ahol a negativ vonza a pozitivat!) Vegul is a magnes is csak EGY pontbol a nulla pontbol indul ki es lesz pozitiv vagy negativ toltesu. Tehat az Univerzalis vagy Isteni igazsagot nezve a pozitiv vonza a pozitivat, mivel hogy ott nincs is negativ. Azert mondjak itt a Foldon is hogy gondolkodj, beszelj es cselekedj pozitivul es akkor azt vonzod magadhoz. Tehat ha pozitivul cselekszel akkor azt kapod vissza! Ez logikus Igaz?
  Mivel itt Isteni vagy Univerzalis igazsagrol beszelek akkor azt is meg kell hatarozni hogy mit ertunk Istenin vagy Univerzalison.
  ISTEN vagy UNIVERZUM az a: FELTETELNELKULI SZERETET, Hatalmas INTELIGENCIA es a FENY – ENERGIA, ami mindenben( amibe mi emberek is tartozunk) benne van.
  Az Isten vagy az Univerzum Kiarassza, Teremti sajat magat igy kulonbozo formaban mutatkozik meg. ( Galakszisok, Csillagok Bolygok, Emberek). Mivel mindegyikben benne van a Teremto termeszete igy Egyek! Az Emberi terentmenyeknek a Foldanya bolygon megadatik hogy tudatara ebredjen sajat magaban!! Fedezze fel Istent vagy az Univerzumot. Csak ha abba belegondolna az Emberi terentmeny hogy a sajat teste micsoda Inteligenciaval van Megteremtve mar akkor felfedezhetne magaban az Isten vagy Univerzum jelenletet es termeszetet.
  Erre a Fold mint Bolygo es Anya ad nekunk lehetoseget Emberi Lenyeknek, hogy megtapasztaljuk es raebredjunk a tudatunkon es inteligenciankon keresztul hogy Lelkek es Szellemi lenyek vagyunk! Tehat Feny es Energia!
  Ezt mar a tudomanynak mondott intezmeny is kezdi elismerni. Mert ugyanis a “tudomany” nem fedez fel semmit, csak megtalalja azt ami mar letezik!!! Viszont mar ez is nagy dolog!
  Nekunk Emberi Lenyeknek is meg kell talalni bennunk ami ott van, letezik!.
  Isteni/Univerzalis Lelkek es Szellemek vagyunk akik most itt vagyunk megtapasztalni sajat magunkat. Ezert nem kell a masikat kissebbnek, rosszabbnak mondani, bantani es a feleloseget a masikra haritani, hanem felelosnek kell lenni sajat magunkert es a masiktol csak tanulni!

  Mert nincs jo es rossz, csak feltetelnelkuli szeret van amiben elnunk kell(ene). A Foldon mindennek az Emberi Leny adta a nevet, megnevezeset. A jo es a rossz a Mi talalmanyunk. Mert ki donti el hogy mi a jo es mi a rossz? mert a rossz nem mindig rossz a jo pedig nem mindig jo. Lehet amit Mi rossznak minositunk eppen jo mert abbol tanuljuk meg a leckenket ( mar aki magaba nez es felfedezi onmaga Isteni/Univerzalis reszet), a jo pedig nem mindig jo mert lehet, hogy a gondolatunk szerinti jo miatt nem tanuljuk meg a lecket. Aki a feltetelnelnuli szeretetben el az nem kovethet el semmi mast csak azt amit sajatmaga is meg szetetne tapasztalni.

  Mi is a feltetelnelkuli szeretet????:: elosszor is a sajat magad szeretese, becsulese, megbocsajtani tudasa.
  Ha pedig tudjuk (vagy mindenki tudna) az Isteni/Univerzalis torvenyt (hasonlo vonza a hasonlot es azt kapod vissza amit adtal), akkor pedig melyik Emberi Leny akarna Sajatmaganak rosszat, fajdalmat????? Mert ha szeretetet adsz akkor azt is fogsz visszakapni! (lehet hogy esetleg nem attol akinek adod, lehet hogy egy teljesen mas Emberi Lenytol!!!!) Ha mindenki raebredne erre akkor lassan el tudnank jutni a Feltetelnelkuli szeretetben valo eleshez itt a Foldanyan Aki ugyan, igy szeret Minket, pedig Mi aztan igazan kegyetlenul es fajdalmasan banunk ezzel a nagy Lekkel aki otthont ad nekunk! Ezt mar otthon es az iskolaban tanitanam!!! A FELTETELNEKULI SZERETETET! Mert minden Gyermek Lelek ebben szuletik ide csak a mar itt elo Emberi Lenyek tanitjak veluk maskeppen!
  Itt ezen a Foldon nincsenek fajok csak Emberi Lenyekben lako Lelkek akik valamilyen eszme,vallas, szekta, politikaban tomorulnek, pedig csak egymasert kellene elnunk es szeretnunk hogy sajat magunkban eljunk es szeressunk.
  Nagyon sok szeretet kuldok Minden Egyes Leleknek ezen a Foldon es azon tul is es koszonom hogy idot es faradsagot szakitotok eme cikk elolvasasahoz. Nem vitatkozni es egymast szidni kell hanem szeretni, ez volt Jezus es minden nagy Lelek uzenete is es ezt kell figyelembe venni! Aki vitatkozik es birtokolni akar annak az egoja beszel es nem az ISTENI/UNIVERZALIS termeszete.

  Irta Eva aki beleharapott az almaba, de nem azert hogy a tudast megszerezze hanem mert jo ize es zamata van. A tudasert nem kell almaba harapni mert az ott van mindenkiben csak elo kell venni!!!!!!!! Titok nincs csak tudatlansag!

 42. Győző Kardos szerint:

  Valaki megtudná e mondani, hogy mit is jelent a szentlélek általi fogantatás?

 43. Szabad Gondolat szerint:

  Kedves Szerkesztő,
  Tisztelettel megkérlek, hogy ne vedd rossz néven soraimat. Csupán egy néhány észrevételt szeretnék megosztani veled és az olvasóiddal:
  1. Azon személyek többsége, akik “valamilyen oknál” fogva azt vallják, hogy a Biblia, hamisítva van, és a 98 százaléka hiányzik, azt a maradék két százalékot sem olvasták, mert könnyebb és kényelmesebb azt hinni, hogy nem érdemes vele foglalkozni, mert hamisítva van, mint személyesen, alázattal utána járni, és kérni a megértést a Teremtőtől. Egyébként Jézus tudta, hogy ez be fog következni, és előre szólt róla, hogy sokan lesznek, kik hamisítani próbálják a tanításokat, hogy megtévesszék az embereket. A legtöbben tudatlanul teszik, amit tesznek. Ez viszont nem mentesíti őket cselekedeteik következményeitől.
  2. A Bibliában több helyen is van utalás rá, hogy a benne foglaltakat képtelenség megérteni alázat, gyermeki szelídség nélkül, emberi érzékekkel. Tehát kívülállóként teljességgel lehetetlen valós véleményt alkotni róla. Az 5 érzékkel, az ő “érintése” nélkül képtelenség a Bibliát megérteni. Ezért aki azt hiszi, hogy érti, mert elolvasta, csak önmagát ámítja, mert csak az értheti, akinek Ő magát “kijelenti”. Ha pedig nem jelenti ki magát, koldusokként azokkal a teóriákkal maradunk, melyek minden eszközzel azt akarják bizonygatni, hogy a Biblia hamisítva van. Kinek jelenti ki ő magát? Annak, aki gyermeki alázattal, szelídséggel, fiúi tisztelettel és ámulattal van az Atya iránt, aki elismeri, és belátja, hogy ő csupán rész a végtelenben. Ha a fiú azt hiszi, hogy ő már többet tud az Atyjánál, az Atya nincs kinek kijelentse magát.
  Máté 11:25
  25 Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.
  János 14:15
  15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt;

  3. Ez a cikk további ellenszenveket szül az emberekben nem a vallás, hanem a Biblia iránt, ellehetetlenítve számukra annak esélyét, hogy az Isten közbenjárásával valós képet kapjanak arról, hogy mi igaz, és mi nem. Tehát bár látszólag nagyon sokat segítettél ezzel az írásoddal az embereken, valójában nem kizárt, hogy írásod segítségével sokan még távolabb kerültek attól az igazságtól mely ténylegesen fel tud szabadítani.
  (Csak, hogy tudd: ezt a hibát én is elkövettem, de tudod te is, hogy ez nem vigasztalhat téged. Őszintén, teljes szívemből kívánom néked, hogy az Isten, kinek szavai felől a fenti cikk kétségeket ébreszt az emberekben, megmutassa magát neked, hogy meglévő tudásodat és intelligenciádat felhasználhasd arra, hogy ténylegesen segíts olvasóidnak.)

  Most személyesen tőled kérdem, kedves szerkesztő, hogy te személyesen elolvastad-e már a meglévő két százalékot, ha már részt veszel egy olyan információ terjesztésében, miszerint, az eredeti iratok 98 százalékát nem tették be a Bibliába? Ha gondolod, válaszolhatsz egy privát üzenetben a szabadgondolat blogon keresztül.
  Tisztelettel, és embertársi szeretettel,

  Attila

 44. Jezus eleve foldonkivuli joveveny. Gondolom ezt mar tudjatok! Meghazasodott,gyermekei is voltak. (VANNAK) a mai napig leszarmazottai. Mariat megtermekenyitette egy mas vilagbol jovo jo
  (UFO) Igy lett a Biblia! Igaz,fele hazugsag,de,…Sot! Az egesz hazugsag!!! Sosem fogjuk megtudni a valosagot! Annyit tudok,hogy nem a ferfiak voltak az elsok a vilagon! Ha,utananeztek,,,Ez igy van!!!

 45. Laszlo Kerekes szerint:

  Egura-Boldogasszony-Fiu-Szentlelek se nem jo se nem rosz, mert a szeretet mindent felulir. Masszoval a szeretet es jo csak makepp- a jo rossz nelkul nem ertelmezheto.Tehat a rosz szerepe az, hogy a jot kiemelje, a jo vezet el a feltetlen szeretethez- Jezushoz,O a vertanusagot vallalta, hiszen tudta. hogy a legnagyobb szeretet csak igy bizonyithato es igy kaphatta meg a legnagyobb jutalmat az Egura-Boldogasszony-Szentlelek tarsasagat.Az isteni szeretet meggyozodes kerdese, olyan mint a vilag, szines es a szinek kiegeszitik egymast es az isteni feherseget adjak ki egyutt.Azigazi szeretethez igy barki eljuthat,Egura-Boldogasszony-Fiu-Szentlelek var mindannyiunkat”””’

 46. Elemér Molnár szerint:

  Elképesztő nagy szövegládák nyomulnak itt hangosan, hangoskodnak, de gondolkodni csak csöndben lehet. A tömegek hangoskodása csak a római hatalmi elvet ismerő ördögi elitne kedvez: Oszd meg és uralkodj. De van egy másik kedvencem: A cél szentesíti az eszközt… De önuralom, önkontroll az manapság nem divat, miközben vér áztatja e bolygó minden centiméterét. És az “ártatlanok” – meg az igaz-hitűek – azt képzelik, hogy nekik mindehhez semmi közük. Pedig aki nem hajlandó alázattal viseltetni, azt alázatra TANÍTJÁK. És az keserves. Tehát alázat és szeretet lenne egy civilizált ember legfontosabb erénye és nem a szócséplés, meg az üvöltözés.

 47. László Baksa szerint:

  Ha egyetértenénk, mi lennénk az ISTEN !!!

 48. Robert Varga szerint:

  “Prof: – A bűn mindenhol jelen van, nemde?
  Diák: – Igen.
  Prof: – És Isten teremtett mindent. Így van?
  Diák: – Igen.
  Prof: – Tehát ki teremtette a bűnt? – A diák nem válaszol”

  Már itt hiba van a fiktiv beszélgetésben. Einstein gyagya volt, de zsidó is volt, és a talmudjuk szerint csaki a keresztények születtek bünnel, de ez is hülyeség. Zsidó nem születik bünnel amit örököl, ezt csak a mi papjaink dumálják belénk, hogy hülyitsenek bennünket.
  Ha Ádamnak és Évának nem volt köldöke, mert Isten teremtette öket Isten képmására, akkor nem voltak emberek ök, és igy nem is voltak bünben, nézzétek meg ehhez a különbözö festményeket Ádámról és Éváról. Ha meg volt köldökük, akkor Istennek is kellet köldökének lennie, mert képmására teremtette öket, és akkor Istennek is volt anyja, tehát nem teremtmény volt, hanem valakitöl meg lett szülve ö is. Ezek feloldhatatlan ellentmondások. Tahát hülyittenek bennünket.

 49. Árva Viktória szerint:

  Legszívesebben nevetnék ekkora butaságok olvasása láttán de inkább szomorú vagyok,hogy mennyi ember távol van az Úrtól! 😦 Akit egyszer már megérintett,akinek a szíve csordultig van az ő iránti szeretettel az nem tud kételkedni egyetlen pillanatig sem!!! És ezt nem kell magyarázni,nem kell semmivel sem alátámasztani! Ez olyan kapocs az Úr és az az ember között ami megingathatatlan!! A szív legmélyében lakozik!! Hálás vagyok neked Istenem,hogy vagy!! Hogy Szerethetlek és te is Szeretsz minket!!! Nagyon SZERETLEK és Imádkozni fogok mindenkiért aki még nem tapasztalta meg ezt a csodát!!!! :O)

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.