Tévtanítások a vallásokkal kapcsolatban

Magyar Emberek! Térjetek vissza Őseink Istenéhez! yotengrit_egyhaz

A valláskutatói munkánál szinte rögtön az elején észre kell venni, hogy az olyan tévképzetek, miszerint minden egyes vallás jó és csak is az Öregistenhez vezet haza, nem igaz.

Tudom, hogy udvariatlannak tűnik, amit állítok, ám a helyzet ettől nem válik jobbá, igaztalanabbá.

Ma az emberek valami hihetetlen tévképzetből kiindulva nem merik leírni a valós álláspontjukat az egyházakkal kapcsolatban. Egész egyszerűen, mert attól tartanak, hogy akkor valakinek vagy valakiknek az érzékenységét sérti.

Igen. Ez így igaz. Ma mindenki képes megsértődni valamiért. Viszont evvel kapcsolatban a javaslatom az, hogy akkor az illető ne írjon és ne gondolkodjon olyan dolgokról, amit nem képvisel teljes mellszélességgel. Nem beszélve arról, hogy akkor pedig el kellene gondolkodnia azon, hogy ha mindent képvisel, akkor melyik a sajátja. Már ha egyáltalán van sajátja. Mert akkor, ha van sajátja, legalább is úgy gondolja, akkor azt kutya kötelessége mindenek előtt az első helyre emelni. Egy ilyen elkötelezett embernek ki kell merni jelentenie, hogy az ő vallása az egyedül igaz vallás. Még abban az esetben is ha mindenki más mást állít. Azt viszont az írónak, mármint az elkötelezett írónak is tudomásul kell vennie, hogy a kijelentései minimum szalonképesen legyenek megfogalmazva. Amennyiben ez rendben van, akkor már nyugodtan írhatja és terjesztheti is tanait, hittételeit.

Amit most írok, az természetesen egy teista emberre vonatkozik. Vannak azonban olyan emberek is, akiknek semmi közük a teizmushoz, sőt masszív materialista. Na, az ilyen ember ebben a témakörben jobb is, ha nem publikál.

Ami az én álláspontomat jelenti, számomra nem hogy minden egyes vallás az Öregistenhez vezet, hanem kifejezetten távol tartja.

Atilla_nagykiralyunkIsten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.

Természetesen az nem probléma, ha egy keresztény ember mindjárt kikéri magának, hisz ő még csak nem is ismeri azt, amit a sajátjának vall. Különösen, ha az illető ember magyar. Miért mondom, és emelem ki, hogy különösen ha magyar? Mindjárt megmondom. Azért, mert az a magát magyar kereszténynek nevező, esetleg megkeresztelt és elkötelezett ember egyszerűen nem veszi észre, hogy az a vallás, amiről neki azt tanítják, hogy az egyedül üdvözítő, számára egyenesen nem más, mint számára a pusztulat maga.

Hogy miért?

Mert az a keresztény, judeokrisztianista vallás, amit ő a magáénak tekint az nem az ő vallása.

Az ő vallását egyszerűen kiirtották.
Amit kapott helyette az egy zsidó-keresztény vallás.
A zsido-keresztény vallás istene nem más, mint Jehova.

Akit a zsidók keresztre feszítettek, na az volt a Magyarok Istene megtestesülése. Lévén az Öregisten bármiként meg tud nyilvánulni. Jehovaként azonban soha.

A magyar embernek semmi köze a zsidó-keresztény 10 parancsolatához sem. Lévén azt egyedül a zsidó kapta. Neki, mármint a magyarnak a parancsolatok nem parancsolatok, mert az a szívébe van írva, égve.

Jehova, azaz a héberek istene nyíltan kimondja, hogy én a héberek istene vagyok. Tehát egy nép konkrét istene. Most higgyünk neki. A judeo-krisztianista egyház kifejezetten térítő egyház volt és ma is az. Több vér tapad a kezéhez, mert bárki másnak.
Így tett az akkori Hungária lakosaival is. Aki a régi hitet gyakorolta könyörtelenül megölte, megölette. Miként kultúránkat is igyekezett szétzúzni. Többek között a rovásírásunkat.
Mióta hazánkban a judeokrisztianista egyház tantételeit tanítják, terjesztik, azóta fogy hazánk területi nagysága és lélekszáma.
Javaslom a történelmi térképek használatát.
Magyarországot, Hungáriát a zsidókeresztény egyház tette és teszi tönkre. A zsidókeresztény egyházak hatalmas befolyásának köszönhető, hogy az oktatásért felelős miniszterek mindig idegen nép fiai voltak. Sosem magyar. Magyarországot agyonnyomják a templomok. Sulykolják az emberekbe, hogy Jézus Urunk zsidó. Az igazi zsidó viszont kifejezetten utálja és tagadja, hogy az lenne. Miként annak édesanyjáról is a leggyalázatosabban beszél és ír.

magyar kutai szkíta Úr JézusraAz Úr Jézus pedig egész egyszerűen a Pártus Birodalomban születik i.e. 6. augusztus 11-én méghozzá a kutai szkíta népcsaládunkban.

Tehát semmi köze a zsidó néphez.

A keresztény ember számára most talán, még az idegroham előtt legjobb, ha előveszi a könyvét és elkezdi forgatni. Olvasgatni, hogy rájöjjön, igazat beszélek. Azt a könyvet, amit Ő a magáénak tekint, én sokkal jobban ismerem, mint ő. Tehát pontosan tudom, mit írok.
Tévedés lenne tradicionális egyháznak tekinteni az olyat, amely folyamatosan kielégíti a modern világ kéréseit és közben olyan alapvető tételeit iktatja ki, mint a fajtalankodás, azaz homosexualitás nyílt támogatása, esetenként egynemű férfiakat és nőket összeházasítani. Egy családnak mondani.

Nem tisztességes dolog, hogy a magyar kutai szkíta Úr Jézusra rákeni a világ összes bűnét, aztán gyorsan kivégezni. Majd pedig azt mondja, hogy úgy szerette isten, azaz Jehova a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Illetve, hogy a Magyarok Istenének meggyilkolásával mindenki meg van váltva. Mármint az összes szar ember miatta élhet. Kéretik elolvasni a János 8.44-et. Aztán ott tessék reklamálni, hogy rossz a fordítás. Na, erről az egyházak ugyanazon istenhez igyekeznek című részhez, egyelőre csak ennyit.

Gondolom látható. Érezhető, hogy ez az egyház nem a magyar nép, nemzet érdekeit szolgálja, hanem a zsidóét. Igaz, az viszont nem ismeri el. Kissé paradoxon a helyzet. Így igaz. Alapvetően már ennyinek is elegendőnek kellene lenni ahhoz, hogy belássuk. Nem minden vallás egy ugyanazon istenhez vezet. No meg van egyetemes Isten, mint az Öregisten, a kutai szkíta Úr Jézus és van faji isten, ki természetesen nem egyetemes. Tévtanítás arra gondolni, hogy a katolikus egyház és a többi zsidókeresztény egyházak nem ugyanazt az istent, nevezetesen Jehovát akarják imádtatni. Tanításaikban igazán alapvető eltérések nincsenek.

Biztos, hogy azt az egyházat, amely a hatalom és a vagyon érdekében számtalan alkalommal visszaélt Jézus Krisztus Urunk nevével, és számos alkalommal szándékosan ártott a magyar népnek, azonos módon kell értékelni a magyarok által őrzött „egyistenhittel”? Jézus urunk azt hirdette, hogy mindannyian Isten édes gyermekei vagyunk, Isten a szívünkben él, az Ő és az egymás iránti szeretet kell, hogy vezéreljen bennünket.

Vajon ez a tanítás tükröződik a Pozsonyi csatában ellenünk orvul támadó – az egyház által is támogatott – sereg jelmondatában, mely szerint “decretum… Ugros eliminandos esse”, vagyis “rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak”? (korabeli dokumentumok bizonyítják, hogy számos püspök, apát és nemes ember áldozta életét a magyarok elleni csatában.)

Vajon a keresztes hadjáratok, az inkvizíció is a Jézus által tanított szeretet jegyében zajlottak? Vajon sok nyomorúság és szegénység árán felhalmozott egyházi vagyon egybe esik-e Jézus urunk tanításaival? A magyar apostoli királyok vétó jogától való megfosztása a pápaválasztás ügyében, valamint a magyar történelmi dokumentumok rejtegetése is a mi javunkat szolgálja?

Maria-SzuzanyaTiszteljük az egyházat és a sok jóhiszemű hívőt, de ne feledkezzünk meg Boldogasszony Anyánkról, akinek nem kell sem hatalom, sem gazdagság, sem pompa, s mégis minden hívságtól mentesen képvisel bennünket a Mindenható előtt oly régtől fogva, amikor talán még egyetlen egyház sem létezett, de a a szívünkben Isten és az egymás iránti szeretet már igen.

A magyar nemzet és faj csak abban az esetben lesz újra igaz és nagy, ha visszatér ősei Istenéhez. Különben egyszerűen megölik. Még az írmagját is kipusztítják.
Vagy felismeri a vallás és hit erejét vagy menthetetlenül elpusztul. Amennyiben a magyar nemzet nem hagy fel az idegen isten imádásával hamarosan totális kisebbségben lesz csonka országunkban. 30-40 év és garantáltan mi leszünk a kisebbség saját hazánkban.

Mit gondoljak arról, hogy miért kell több száz kisebbség az államigazgatásba? Akkor, amikor szinte totális munkanélküliség van. A magyar kormány nem minket szolgál. Sosem nem is tette. Mindegyik meglopott. Sokan nem szeretik a zsidót. Ez tény. Viszont az is tény, hogy irgalmatlan erős és okos is.
Miért? Miből él és táplálkozik?
Megmondom. Sosem tagadta meg Istenét.

Magyar Biblia

Na, akkor adva van a megoldás.

Magyar Biblia!

Térjetek meg az egyedüli Igaz Istenhez.

 A Magyarok Istenéhez, az Öregistenhez, a Kutai Szkíta Úr Jézushoz.

Be kell látnod, hogy abba kell hagynod az ún. evangéliumok olvasgatását, hittételeinek gyakorlását. Vedd tudomásul, hogy Te és nem a zsidó a kiválasztott faj. A zsidó tudod, hogy mit választott? Megmondom. Az Őseid vérével áztatott Magyar Hazánkat. Most épp azt fogja ellopni. Miként ellopta, megölte az Istenünket, az Apánkat is.

Némelyek azt mondják, hogy a vallások legyenek egymással toleránsak. De ez nem megy. Nem megy. Mégpedig azért, mert a legtöbbnek saját istene van. Amennyiben pedig nem, akkor az egyik egy amolyan ősvallás, a többi pedig tényleges szekta. Ám ezt természetesen nem ismeri el egyik sem, hisz mindkettő, három, százhúsz bár ugyanazt az irányvonalat viszi kisebb változtatással, mégsem lehet közöttük béke. Olyan ez, mintha valaki két egymást utáló népet akarna kibékíteni, pedig több ezer éve utálják egymást. Hát persze hogy nem lesz belőle semmi. Maximum fegyverszünet. Miközben persze készülnek a másik fél ellen.

bronzkeresztVan azonban még ennél is furcsább.
Mikor is egy istentagadó egyház, aki még a lélek puszta létezését is elutasítja, rendre utasítja az ilyen-olyan teista egyházat és bármit is számon kér rajta. Leginkább természetesen a tolarenciát. Persze van olyan is, amikor egy teista ősegyház nem veszi észre, hogy egy materialista egyházzal kommunikál. Ez az én szememben olyan, mintha az Ördöggel barátkozna, cimborálna. Közben pedig mindenkit megtéveszt. Lévén a szeretetről beszélgetnek. Mondjuk a Tihanyi apátságban. Ami aztán azért végképp nonszensz, mert amikor rájöttek, helyesebben megtalálták az apátság alapító okiratát, rádöbbentek, hogy az sumer nyelvű és semmi köze sem a némethez sem a latinhoz. Mi pedig pontosan tudjuk, hogy a sumer nyelv egy magyar nyelv.

Ezek után aztán végképp nem értem, hogy hogy akarnák a vallásokat kibékíteni egymással. Látszólag lehet, de a valóságban sosem. Javaslom, senki ne is várja el tőlük. Hamarább lesz a papból buzi, mint kurvából úriember.
Mellesleg igen kíváncsi vagyok arra, hogy például miképp győzné meg valaki az iszlám vallás tagjait arról, hogy nem az ő vallásuk az egyedül üdvözítő, hanem mondjuk ketten együtt a buddhizmussal.

Kérdezem, ki tudná nekem megmondani, hogy mi a közös az alábbi egyházak között? Jehovista, Judaizmus, Judeo-krisztianizmus. Na meg benne a sok száz szektával.
Most kérem nem keli idegbajt kapni, inkább vegyék elő szent könyvüket, a Bibliát és olvassák el a János 8.44-et. Hogy ott mit is mond a kutai szkíta Úr Jézus.

“A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.”
(János evangéliuma 8.44)

Aztán döntsék el magukban, hogy továbbra is megmaradnak-e az adott egyházakban netán más után néznek.
Miután mindezt megnézték, rögtön rá fognak jönni, hogy mit is csinált a Hun-Magyar nemzettel a magát I. Istvánnak nevezett király. Innen pedig már csak egy röpke pillanat és mindjárt megértik, hogy miért pusztul a magyar nép.

A magyar egyház, mint olyan mindig is Jézus hitű volt.
Ebbe természetesen beleértve olyan óriásunkat is, mint Atilla nagykirályunk. No meg a többi izzig vérig hun-pogány királyaink. Egészen Taksony nagykirályunkig. 972-ig.

Aztán innen megtört a magyar gerinc.
Elárultatták velünk az őseinket, no meg az Öregistent.
Aki szerette és merte vállalni is, megölték.
Élükön nem is annyira Géza királyunk, hanem annak fia I. István ki így gondolkodott népéről.

István király 1000-ben a következő rendeletet adta ki:

…a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk használtassanak.

Továbbá a templomokban található pogány betűkkel való felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinra cseréltessenek.

Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 dénárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék.”

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak.
Nemcsak vallásukat hagyták veszni a magyarok,
de hagyományaikat,
értékrendjüket

és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha a turáni átok esetleg nem működik.

Szóval a helyzet az, hogy ez után a király után már csak a pusztulat jár a nyomunkban. No meg a mindent elpusztító halál. Az árulók bére. Megtagadtuk az Öregistent, most belepusztulunk. Ennyi.

Amennyiben élni akarunk, meg kell tagadnunk I. István zsidó-keresztény egyházát és annak istenét. Jehovát, JHVH-t, Adonait, Emanuelt, stb. és a zsidó Jézust, Aki természetesen nem a kutai szkíta Úr Jézus, mert az a mienk, MAGYAROKÉ és a világ minden más nemzetéé, kivéve azt az egy szemita népet. Forrás

Az egyház tanítását minősítse egy részlet XXIII. János pápa II. Vatikáni Zsinaton elhangzott beszédeiből:
“Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumer Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!…”
Hozzá kell tenni, hogy az egyház nagyon sok szép dolgot is tanít, amit nyitott lélekkel fogadhatunk el, de mint a pápa is visszanyúlt a Jézus előtti időkhöz, mert azt hiteles forrásnak tekinti, amely azonos a magyar ősi egyistenhittel.

A Boldogasszony Anyánk, Babba Mária kultusza valószínűleg megelőzte a kereszténységet. Ezt látszik alátámasztani az alábbi idézet is:
„A Boldogasszony, a Babba tisztelete oly szép és fennkölt volt, hogy amikor ősapáink a kereszténységben megismerték Máriát, az Jézus édesanyját, azonnal rádöbbentek, hogy ősidők óta őt szerették, tisztelték.” (Daczó Lukács atya, ferences szerzetes és későbbiekben nagy szerepe volt ebben Szent Gellért püspöknek is.)

Az egy – a rovás „gy” – már akkor az egy Istent jelentette, amikor az egyház gondolata talán meg sem született. (Utalva a Sumer Első-Bibliára, illetve a sumer és a székely-magyar rovásírás hasonlóságára és használatuk korára). Az egyház – szerintem is – a templomok Isten házaként való elnevezéséhez hasonlóan kaphatta a nevét. Ez persze az EGY Istennel semmiképp sem azonosítható, ha talán vannak is, akik ezt szeretnék.
Úgy vélem, a magyar ősvallás még sok titkot rejt, ami az egyistenhittel azonosítható. Mégis pogánynak nevezte népünket az egyház, pedig csak be kell kukkantani a múzeumok fiókjaiba, vagy a hiteles kutatók írásaiba, melyek mögött nem húzódik gyanús érdek.

Földi szakrális tanítónk, Badiny Jós Ferenc isteni összegzése.
A Kárpát medence őslakos, szíriuszi embertípusának 1560 cm3-es agytérfogattal megáldott (emberének=energiájának!); – az alsó hangon is 350.000 ezer évesre taksált Vértesszőlősi… “ősmagyar”, homosapiensnek a letagadhatatlan üdvtörténelme! Elmenteni minden magyar érzésű embernek, kötelező!

Reklámok

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. https://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: TévHITek
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

11 hozzászólás a(z) Tévtanítások a vallásokkal kapcsolatban bejegyzéshez

 1. Papp Mihály szerint:

  Mária országa a mienk………….azt írta amit érzek. Köszönöm.

 2. Spielmann Rozália szerint:

  Ezt nevezem új pogányságnak.Mi keresztények vagyunk és meg van a hitunk,vallásunk.nekem bár jo magyarnak érzem magam,nem az Oregisten hanem az én Megválto Krisztusom az Isten.

  • Bizsomb szerint:

   Pogány. Már maga a szó is..visszataszító. Ahogy a hozzád hasonló nagykeresztények használják, na az különösen. Szóval ha nem vagyok keresztény, akkor egy gonosz, eleve pokolra ítélt valami vagyok, hm. Ez ám a szeretet vallása. Bocs de én ebből nem kérek. Ha pedig kicsit jobban utánanéznél ennek a vallásnak (fontos a szóhasználat, nem HIT hanem VALLÁS), és ésszerűen végiggondolnád, még az is lehet hogy rájönnél milyen butaságokat gondolsz vagy beszélsz. Nem akarlak megtéríteni, ne aggódj.Csak jó lenne utána nézni a dolgoknak több helyen is, minden oldalról megvizsgálni. Én ezt megtettem, és arra jutottam hogy ez a “pogányság” jobb. És pont.

  • Spielmann Rozália szerint:

   A pogány alatt a kereszteletlen embert hívjuk.Senki sem állítja,hogy azért mert kereszteletlen gonosz lenne.Nekunk azonban nem kulon vallásokra van szukségunk,hiszen osein is egyiten vallok voltak Azonban a mai megkeveredett vikágban nem a kulonbozo vallási nézeteket kell terjeszteni,hanem a hitet erosíteni.Ez a mi megtartonk.

 3. Nagy Sándor szerint:

  az biztos, hogy messzire eltávolodtunk Jézus tanításátol, az is biztos, hogy a kereszténység ránk lett eröltetve, mi nem akartuk…..csak az a kérdés hol az igazság………és hogy nincs-e már késö….mindenre…:-(

  • Spielmann Rozália szerint:

   Csak az beszélhet így akinek nincs kello hite.A kereszténység nélkul olyanok volnánk mint a tévelygo bárányok.Kulonosen most ezekben a nehéz években kell a keresztény osszefogás a sátáni kísértésel szemben.Mert az ilyen tanok nem Istentol valok!!

  • Vas Árpád szerint:

   Kedves Rozália
   Hitünk mindig is volt és most is van.Hiszünk abban hogy az ördög a Sátán egyházait elsöprik és véget ér a Magyar nemzetet sújtó átok.Erős hit ahhoz kell hogy folyamatos életveszélyben élve is kitartottak TÁLTOSAINK mind a mai napig.A szeretet egyházának nevezett szekta tüzzel vassal fizikailag pusztította elevenen elégette hős őseinket a tudó nőket és férfiakat.Itt a földön nincs bocsánat az istennél van..É a keresztény tanok amelyek miatt emberek millióit ölték meg korokon keresztűl az egész földön .IGEN EZEK az gonosztól valók.Ha megtehetnék ma is máglyán égnénk.Ha megtehetnék minden igaz történelmünket elpusztítanák.

 4. Belső László szerint:

  Világosság fényre!
  Megélés reményre!
  Megértés a hitre!
  Mindenhol az ittre!

  Ős-Tenünk uraljon
  Világot, s virágot!
  Szavam erejével
  Hasítok mély árkot!

  Szűem Szeretete
  Kört zároljon immár!
  Körnek gyűjében
  Iz-Ten Fia itt áll!

  Körösztnek kötése
  Világosság léte!
  Körösztnek oldása
  Ős Kapu az Égbe!

  Színarany lajtergya
  Lángja éljen Benned!
  Örök Úr hatalma
  Töltse el a Mennyed!

  Béke Benned
  És Szeretet
  És Igazság!

  ÖMIN

 5. kimyoora szerint:

  Enki a teremtő isten. A sumérok magukat KIENGIR-nek Enki isten gyermekeinek nevezték.
  Ebből lett a kangar,ungar,gungar,hungar…
  Azt már tudjátok, hogy a Vatikán kollaboránsa a cionista zsidó Illuminátinak, azt is tudjátok, hogy az eredeti szent iratok 98%-a nincs benn a Bibliában, azt is tudjátok, hogy sok történetet és szereplőt loptak a zsidók, amikor meg- illetve átírták a Bibliát.
  Hát tudjátok meg azt is emberek, hogy akit 2000 éve rágalmaznak és “Sátán” névvel illettek nem más, mint őseink teremtőatyja, ENKI!
  A zsidók szándékosan adták neki a “Sátán” nevet, ami héberül “ellenséget” jelent. Érthető, hisz Sátán tényleg a zsidók ellensége. Eredeti jelentése a Sátán szónak azonban “igazság” szanszkrit nyelven, így nevezték ENKI-t a “bölcs, igazságos” istent.

  Ma a szabbateánus-frankista-cionista világvezetés a katolikus egyházzal kokettálva eljátsza azt a színjátékot, hogy “Sátáni világrend” uralkodik. Ez nem igaz! Szemenszedett hazugság! Az illumináti és csatlósaik szimbólumokkal riogatják az embereket, a keresztény “leleplezők” pedig kielemzik mindezt. Egy hatalmas színjáték az egész! Minden mocskosságukat, bűnüket Sátánra, az igaz teremtőre akarják kenni! Miért? Mert ők nem tőle valók! Jól mondta Jézus, amikor azt mondta a zsidóknak, hogy “ördög atyától valók vagytok” – ITT NEM SÁTÁNRA ÉRTETTE!!! EZ MÁR CSAK KÉSŐBBI ELFERDÍTÉS! – valójában egy földönkívüli ragadozó fajra értette, hogy attól valók a zsidók.
  Ez a veszélyes, földönkívüli ragadozó faj pedig nem más, mint a reptiliánok. Választott népük a zsidók, akik reptilián hibrid humanoidok, közülök kiemelkedik Jákob és fiainak nemzetsége, az elit hibrid vérvonal (ők tartalmazzák a legtöbb reptilián “Cohen” és “Levi” gént), és ők uralkodtak, mint királyok és uralkodnak ma is a világon, mint Illumináti.

  Enki és a többi isten, az ún. “anunnakik” nem mások mint az Aldebaran csillagrendszerből érkezett nordikus típusú Aryan faj tagjai, őseik kb. 500 millió évvel ezelőtt elhagyták az Aldebaran rendszert, mert elkezdett a csillag felfúvódni. Így elkezdtek kolonizálni más csillagrendszereket, mint pl. a mi Naprendszerünket is. Az első kolonizált bolygó a Naprendszerünkben a Marduk (másnéven Nibiru) volt, majd a Mars illetve a Vénusz és a Föld.
  Ők tehát a sumér “istenek” akik genetikai beavatkozások révén megteremtették őseinket.

  Nagyon sok téves információt lehet olvasni az “anunnakikkal” kapcsolatban, egyrészt hogy reptilián faj volnának – elborzadva láttam a fenti videóban bemutatott reptilián szobrot! – másrészt hogy az “anunnaki” név az egy fajt jelöl. Egyik sem igaz. Nem reptiliánok, hanem humanoidok, nordikus árják. Az “anunnaki” pedig azt jelenti “akik az Égből a Földre jöttek”. Ezt több sumerológus is megállapította. Minden hazugság a cionista háttérhatalom eszköze, hogy továbbra is távol tartson minket igaz teremtőinktől, az árja istenektől.

  Jehova, a zsidók bosszúálló istene, nem más, mint Yaldabaoth a gnosztikus evangéliumokban, akit egy hatalmas FÉREGszerű hüllőként ábrázolnak. Féreg? Érdekes…
  Bizonyára nem véletlen az oly sokszor előforduló “féreg” szó a Bibliában. “Jákob te kicsi féreg…” – milyen bizalmas…
  A zsidók tipikus viselkedését is alátámasztaná a féreg gének beültetése a hüllő gének mellé.
  Az is érdekes, hogy a Jelenések könyvében a Nibiru bolygót (valójában egy barna törpe csillag 7 holddal) amit az “istenek bolygójaként” aposztrofáltak a sumer agyagtáblákon, ÜRÖMnek nevezik. Az üröm a legjobb féreghajtó gyógynövény. Az üröm neve angolul pedig WORMWOOD! Worm azt jelenti féreg. Wormwood = férgeket kihajtó növény.
  Érdekes az is hogy az ógermánok és skandinávok a szárnyatlan, hosszúkástestű, óriás szörnyekre a “wyrm” ill. “wurm/worm” szavakat használták. Lehet hogy egy hüllő-féreg keverék fajról van szó?

  Visszatérve “Sátán”-hoz, azaz Enki-hez…
  Ébredjetek fel magyarok! Emlékezzetek! Ne hagyjátok, hogy bármilyen keresztényi szellem hasson rátok, mert az mind mind a zsidóktól való! Ma is minden keresztény szekta élén ők állnak, elsősorban a katolikusén, amit ők maguk kreáltak.
  A mi ősi vallásunknak Enkihez van köze és a többi árja istennőhöz (boldogasszonyok) és istenekhez! Szerintetek ki az Öregisten? A Jóisten?

  Enki felesége a sumér szövegek szerint Ninhurság, aki kihordta a megtermékenyített petesejtet a méhében. INNEN ERED A BÁBA – BABBA KIFEJEZÉS! Ninhurság vagy Ninti nem más mint az egyik Boldogasszony – vagy isten-anya.

  Szerencsére azt is tudjátok már, hogy Jézus is hazudtak, egy kitalált zsidó karakterrel helyettesítették őt a Bibliában. Jól tudta Badiny, Jézus abszolút nem volt zsidó, Pártus herceg volt és ÁRJA! Enkit és az árja isteneket képviselte.

 6. scythianwarrior szerint:

  Még jó, hogy ráleltem erre a régi bejegyzésre és egy barátom régi kommentjére itt….
  Hadd javítsam ki annyiban, hogy “Jézus” nem létezett, egy kitalált zsidó karakter, akinek az alakját különböző pogány istenek alakjából lopták és ferdítették el. A názáreti valójában nem más, mint egy gondolatforma:

  http://arjamagyar.blogspot.hu/2014/02/az-igazsag-jezus-krisztusrol.html

  Amikor Yoora idekommentelt, még lehetett rajta némi keresztény befolyás, Badiny írásai miatt.

  Továbbá több, mint valószínű a Nibiru sem létezik. És persze a “bosszúálló, zsidó isten”, Jehova sem, ami valójában egy energiaörvény, amelybe a keresztények pszichikus energiáit invesztálják.

  Az “Öregisten” pedig nem a kutai, vagy párthus, vagy akármilyen “Lyézus”, hanem a sumér isten, ENKI, aki az emberiség igaz teremtője. Szerencsére Dr.Bobula Ida és Hámori Frédi is rávilágítottak erre:

  Hámori Frédi – Magyar mitológia, Isten és az ő segítői

  http://users.cwnet.com/millenia/myths.htm

  Idézet Hámori Frédi fenti írásából:

  “A teremtő isten

  …A fő istent és teremtőt, a világ teremtőjét egyszerűen ISTEN -nek neveztük. Ma is használt
  ez a szó a kurdok által is.
  A legfontosabb titulusa ISTEN-nek még a TEREMtő, amely a TEREM szón alapul, TEREMteni.
  Bizonyos finnugor törzsek szintén használják a TAREM kifejezést az ő főistenük nevére.
  Amíg a nyelvészek még mindig vitatkoznak az eredeti és közös gyökérszó finnugor jelentésén, ez elég egyértelmű magyarul. Ez a név megtalálható mind a távol keleten TarimBasin nevében, Nyugat-Kínában, mind Indiában az Életfa nevében dravida nyelvű családok között. A sumér nyelvben a neve Darama, a tudás, a bölcsesség, a növények és vizek istenének
  Enkinek az egyik titulusa. A középkorban ennek a pogány istennek a nevéből lett a DOROMO, illetve DRUMO, amiből ördögöt csinált a keresztény egyház…”

  Idézet Bobula Ida: A magyar nép eredete c. művéből:

  “…Érezték, hogy az ő saját jelképük a szarvas, a fenséges, szép, ártatlan állat, a nagy fény hordozója, a Napnak a barátja. Az istenség az istenek családjának apja volt, valamennyien jóakaratúak
  az emberhez, – sumírul: ENKI-EA volt a neve, és DAR-MEH is, a NAGY SZARVAS.
  Ez a szarvas motívum, amelyet erős vallási érzés és ősi hagyomány vesz körül, gondos tanulmányt érdemel.
  Sumíriában ez teljesen bizonyított és világos volt. Nagyon nagy számban tér vissza a chatti kultúrában.
  A szittya művészetnek a legkövetkezetesebben előforduló motívuma, – nem csoda. A szittyák legendás őse Targitaos, – “az isteni TAR sarja”, amely már pontosan megfelel a sumír dar = szarvas szónak. A csodálatos szarvas, – csodaszarvas, aztán később megjelenik a magyar népművészetben, legendákban
  is. Az első magyar herceg, akit követül küldtek Konstantinápolyba,amint a görögök feljegyezték, – Termach-os volt. Ennek a hangzása pedig nagyon hasonló a sumír DARMAH-hoz.”

  http://arjamagyar.blogspot.hu/2013/10/oregisten-jositen.html

  Bobula Ida: Nagy Szarvas magyarul:

  http://arjamagyar.blogspot.hu/2014/07/bobula-ida-nagy-szarvas.html

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s