Kiáltvány és Ultimátum a képviselőknek!

Drága Magyar Testvéreim!

5 nap maradt a 2/3-os támogatottságú kormánynak, hogy érdemi változást hozzon a jövőnket tekintve.
Kérünk benneteket, olvassátok el a “Kiáltványt!” és az “Ultimátum a képviselőknek!” csatolmányokat és ha egyetértetek vele, akkor küldjétek tovább ismeretségi körötökben. Legalább a kötött mandátumról szóló törvényt ki kell harcolnunk a jelenlegi képviselőktől.

Ezen kívül nagyon fontos, hogy személyesen keressétek meg képviselőiteket, és kérdezzetek rá, hogy megkapták-e a Kiáltványt és az Ultimátumot és megértették-e annak üzenetét?
Nem csak magán személyek hanem szervezetek fellépését is kérjük a társadalmi akarat kinyilvánításában.
Csak társadalmi összefogással tudunk változtatni a nemzet a közösségünk és a családunk sorsán.
A visszaszámlálás megkezdődött. 5, 4, 3, 2, 1, ?

Az összefogás reményében.
Áldás szálljon minden magyarra!
Élő Közösségek Kőbánya
WWW.ELOKOZOSSEGEK.HU

KIÁLTVÁNY!

Az elmúlt két évtizedben történt nemzetközi tudományos kutatások eredménye alapján a következő információk kerültek napvilágra:

1. Ornella Semino nevével fémjelzett nemzetközi genetikus csoport kutatási eredménye kimondja, hogy az európai ősgén 35-40.000 éves, és ezeket az ősgéneket a legnagyobb arányban a Kárpát-medencei magyarság-székelység hordozza magában. Forrás: www.sciencemag.org 2000. nov. 10. 1155-1159. o.

2. A Sorbonne Egyetem ősnyelvet kutató csoportja megvizsgálta az összes ismert élő és holt nyelvet abból a szempontból, hogy azok milyen mértékben tartalmazzák az ősnyelv etimonjait, azaz ősgyökeit. A kutatási eredmény megállapította, hogy a Földön egykor létező ősnyelvből a magyar nyelv őrizte meg messze a legtöbbet, az ősgyökök 68%-át.

3. Radioizotópos vizsgálatokkal bebizonyították, hogy a tatárlakai leletek legalább 7.000 évesek, ami az újkőkori írásbeliségünket bizonyítja itt a Kárpát-medencében. Keletkezésük 1.000-1.500 évvel megelőzi a hasonló képjeleket tartalmazó sumér agyagtáblákat, és a sumerológusok széles körben elterjedt írásbeliség darabjainak tartják őket. Forrás: Radics Géza: Eredetünk és őshazánk.

Összegezve: Nemzetközi tudósokból álló kutatócsoportok egymástól függetlenül megállapították, hogy Európa szívében, a Kárpát-medencében él egy 35.000-40.000 éves őslakosság, melynek mind a genetikája, mind a nyelve és mind az írásbelisége a legősibb helyben maradt és máig megőrzött kultúrát jelenti. Őrzőik pedig a Kárpát-medencei magyarok és nemzetrészeik.

Az ősnép helyzete napjainkban: 1989 óta a 3. köztársaság nagyobb emberi és anyagi kárt okozott a magyar népnek, mint a II. világháború. Az elmúlt 23 év alatt a belső-magyarországi területet vizsgálva a magát magyarnak vallók lélekszáma körülbelül 1 millió fővel csökkent, ezen kívül 400-500 ezer magyar hagyta el a hazáját, hogy külföldön megélhetést találjon magának. Ez idő alatt a közvagyon 95-98%-a került idegen kézbe. A magyarság helyzete végveszélybe került!

A fentiek ismeretében a Kárpát-medencét, mint az ősi múltnak védelmet adó anyaölet, a magyar nyelvet beszélő és a magyar kultúrát éltető embert, valamint az összes tárgyi és szellemi hagyatékot a VILÁGÖRÖKSÉG részének tekintjük!

Ezennel minden magyar embert és szervezetet, valamint minden – az ősi tudást tisztelő, más nyelvet beszélő – embert és szervezetet felkérünk arra, hogy a Kárpát-medencei magyarságot a VILÁGÖRÖKSÉG részének nyilvánítsa és cselekedeteit, megnyilvánulásait eszerint alakítsa!

A VILÁGÖRÖKSÉGET jelentő magyar népet megtartani akkor tudjuk, ha mentesítjük a megszállók ideológiájától, kettős mércéjétől, gazdasági, szellemi és lelki megszállásától.

Ezért a következő lépéseket kell megtennünk a magyarság és az ősi magyar kultúra megőrzéséhez:

1. Minden vélt vagy valós államadósság eltörlése.

2. A kilakoltatások azonnali leállítása.

3. Munkával fedezett közpénzrendszer bevezetése.

4. Alapjövedelem bevezetése. Minimum 150.000 Ft/hó alapjövedelem járjon minden 18. életévet betöltött magyar állampolgárnak, aki a Szent Korona Alkotmánya szerint él és cselekszik.

5. A magyar munkaerő, a magyar termelés és a magyar piac vámokkal való megvédése.

6. A népképviseletet és a rend helyreállítását szolgáló Tizedes-rendszer újraépítése.

7. Mivel a kialakult helyzetet a fogyasztói társadalom tudati szintjén megoldani nem lehet, ezért az ébredést szolgáló hírvivői-tanítói hálózatot hozunk létre.

Az ébredést, a tudatosulást, az önszerveződést és a közös kép megalkotását az Égi Magyarországról a www.elokozossegek.hu honlap segíti.

Áldás szálljon minden Magyarra!

Letölthető plakát: http://www.nemzetihirhalo.hu/doc/kialtvanymagyarulII9A4PZ.pdf

Képviselőknek az alapigazságról

Tisztelt képviselő Urak és Hölgyek!

Alapigazság, hogy a hatalomban lévők vannak a legjobban informálva. Ezek alapján szeretnénk megtudni, hogy az elmúlt, több mint egy évtized alatt, miért nem tájékoztatták a Kiáltványban felsorolt kutatási eredményekről a magyar társadalmat? Nem tudtak róla? Tudtak róla, de nem tartották fontosnak elmondani? Tudtak róla, de nem mondhatták el?

Fenti lehetőségek a hatalomban lévők alkalmatlanságát, becstelenségét vagy emberi gyengeségét mutatja, a végeredményen azonban mit sem változtat.

A finnugorizmus tovább éltetésével megtagadták ősi múltunkat és ezzel megpróbálták elvenni a magyar nép jövőjét.

A demokrácia rövidke életében történelmi jelentőségű 2/3-os többséget szereztek a kormányzásra és ezzel a lehetőséget kaptak, hogy a Történelmi Alkotmányunknak érvényt szerezzenek. Ezt a nagy lehetőséget Önök sajnos elmulasztották.

Valljanak színt a társadalom előtt, hogy Magyarországot zsarolt helyzetben tartják a különböző nemzetközi hálózatban működő lobbi körök, mint magán bankrendszer, nemzetközi média, energia lobbi, gyógyszeripari lobbi, stb. Vallják be, hogy hazánk ellen a “háttérhatalom” jelenleg is gazdasági, tudati és lelki szinten folytat háborút.

Vegyék a bátorságot, ahhoz, hogy bevallják a magyar nép ellen elkövetett nemzetközi és belföldi összeesküvéseket:

1. Finnugorizmus
2. Trianon
3. “Rózsadombi paktum” majd a 1989-óta tartó rablógazdálkodás.
4. Lisszaboni szerződés aláírása.

A demokrácia színjáték utolsó felvonásának is vége. A 2/3-os többséggel nem tudtak maradandó eredményeket elérni, ezért nem csak személyi, hanem a békés átmenet érdekében rendszerbeli változtatásokat is meg kell tenniük.

Az ülésszakból hátra lévő 5 napban a 2/3-os többségüket felhasználva – akár az ellenzékkel egyetértésben- hozzanak döntést:
– a képviselők és pártelnökök csak kötött mandátummal választhatóak meg.
– a pártok állami támogatásának -és ezzel a társadalom tudatos megosztásának-a megszüntetéséről.
– a listára szavazás- és ezzel az idegen érdekeket szolgáló ügynökök bejutási lehetőségének- megszüntetéséről.
– ahhoz, hogy az Országházába megélhetési politikusok helyett elszánt hazafiak kerüljenek, ezért a képviselők csak költségtérítést kapjanak. Külön javadalmazásban ne részesüljenek.

Bár a jelenlegi képviselők között sok a jogi végzettségű, mégis felidéznénk mit is jelent a csalás fogalma.

“Tévedésbe ejteni illetve tévedésben tartani valakit vagy valakiket.”

Tudjuk jól, hogy a társadalom hosszú időn keresztül történő becsapása csak a médiával történő összeesküvéssel lehetséges.

Mindezek figyelembe vételével az utolsó 5 nap pozitív irányban megváltoztathatják országunk sorsát.
Amennyiben legalább a kötött mandátumot az elkövetkező 5 napban nem emelik törvényerőre a most következő választásokra, úgy mi civilek mindent megteszünk azért, hogy csak olyan új képviselők jussanak be a Tisztelt Házba, akik mind a kötött mandátumot, mind a Történelmi Alkotmányunkból következő nemzetmentő programunkat társadalmi szerződés formájában választóikkal aláírják.

Ezen kívül mivel a magyar jogban az elévülés fogalma nem ismeretes, ezért a fenti ultimátum nem teljesítése esetén a társadalom ítélőszéke előtt kell felelniük bűnszövetségben elkövetett csalásért, hazaárulásért és indirekt népirtásért.

Isten segítse Önöket politikai pályafutásuk méltó lezárásában.

Tisztelettel,
Kőbányai Élő Közösség
Budapest, 2014-02-09

Reklámok

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. https://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: Minden Magyarnak
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.