A magyar nép, a MAG NÉPe! A MAGyar az ŐSnyelv!

A hitetlenkedőknek, a glozeli kövek kapcsán felmerül 14,000 év, kiigazítva,

Tekintse meg a videót: Ősi magyar rovásemlékek, ancient hungarian runic artifacts

a székely-magyar rovásírás 30,000 évesnél is régebbi!!!

hun-kinaVilágörökség lesz a hunok fővárosa!
Kínában a magyarokat tartják az utódoknak!
A kínai Sanhszi (Shaanxi) tartomány arra készül, hogy a világörökség részévé nyilváníttatja az ősi hun fővárost, Tongwanchenget. Ez a település a világon az egyetlen olyan romterület, amelyet a hunok hagytak maguk után.
Link: http://www.ng.hu/Civilizacio/2004/04/Vilagorokseg_lesz_a_hunok_fovarosa_Kinaban_a_magyarokat_tartjak_az_utodoknak

 

A szénizotópos mérések alapján 34.000 évesre saccolt híres boszniai Nap Piramisban székely-magyar rovásírással íródott feliratokat találtak. Konkrétabban a politika, és a ránk erőszakolt történelem esetében nehéz lenne lenyelniük a békát, hogy többek közt Bosznia területén is megtalálhatók Európa, és a világ legősibb civilizációjának bizonyítékai, nem mintha a Ley-vonalak hálózatának ismerete, és egykori felhasználása kevésbé régi múltra tekintene vissza.

Nap-es-a-Kheopsz-piramisPiramisáról tudniillik most már 100%-os bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a hun-magyarok, azaz elődeink, a mag (tudás) urai építették. Boszniában, Viszokóban található öt piramis közül a Nap Piramis a legmagasabb, 220 méter. A piramisokat egy alagútrendszer kapcsolja össze a völgyben. Az őspiramis alagútjában csak két ember fér el és a kijárattól távol, található egy 8 tonnás kő, amelyen székely-magyar rovásírásos felirat olvasható.

sinicic_visoko7Ezen a kőlapon, a betűk formája alapján nem egy, hanem több, különböző kultúrák írásjelei vannak. Viszont van egy véset, ami szinte a kő egész felületét betölti, tehát méretében kiemelkedik a többi rovás közül, ami azt valószínűsíti, hogy ez volt a kőlap legelső rovása. Az összes többi csak utólagos –a jelek összevisszasága, és a vonalkereszteződések is ezt mutatják– rárovásos „rongálás”. Az összerovás bemutatásához és elolvasásához a világhálón megtalálható, helyenként hibásan berajzolt képet, 90°–al balra kell fordítani.
A kőre a magyar rovás abc –„J”, „S” (alább ki fogom fejteni, hogy a háromágú villára hasonlító jel miért ezt a hangot jelöli), „TEN”, „TY”– jeleiből álló, ősvallási jelképet rótták. Ezekből a betűkből, a várdombi amuletten és a bánáti pecsétnyomón is megtalálható „Jó ős Ten Atya” mondat olvasható ki.

OsTenAtya

A NASA felvételeiről számítógéppel lehántották a hegyeket borító növénytakarót, aminek következtében még élesebbé váltak a piramishegyek szélei, amelyek ráadásul az év napjaival azonos – 365 méter – hosszúságúak. A hasonlóságok immáron elkerülhetetlenné teszik a gizehi Cheops piramissal történő összehasonlítást. Utóbbi dőlésszöge a függőlegeshez képest 51,5, míg a Visocicáé 53 fok, a Cheops magassága a mérésektől függően 146 és 148, míg alapélei 230-232 méter hosszúak. A Nap piramis ezzel szemben majd 200 méterre emelkedik a település fölé, alapélei pedig elérik a 400 métert.

Viszokoi-piramis

A boszniai 220 méter magas Nap-piramis 30%-kal nagyobb, mint a legnagyobb piramis a Gízai-fennsíkon és a legutóbbi ásatások ismertették meg egy eddig nem ismert részét, egy nagy őskori földalatti labirintust, amely szintén alátámasztja azt az elméletet, hogy a piramis egy erőmű lehet.

Az uyguruknál 300 piramis található és a világ legmagasabb piramisa itt van, amely 440 m magas. A monumentalitásával szemeket lenyűgöző Kínai Nagy Fal alig több, mint kétezer éves, a gízai piramisok még nincsenek ötezer évesek, s a Stonehenge kövei is csak maximum pár évszázaddal idősebbek Egyiptom csodáinál.


A mi pompázatos piramisunk azonban közel 34.000 éve épült, így méltán lehetünk büszkék Őseink tudására és a nemzeti büszkeségünket sokszorosára növelheti ez a tény.
Ahol azok a népek élnek, amelyek a kárpát-medencéből kirajzottak, ott mindenhol található piramis. Érdekességképpen megemlíthető még, hogy az egyiptomi piramisok előtt lévő Szfinxet, az arabok  Aba hun = hun atya néven nevezik!

Kik állnak az elhomályosítás mögött?
HUN-birodalom
Amerikai egyetemi tanár vagyok (most nyugdíjas). Egyik osztályomban volt egy japán lány. Mikor megjegyeztem, hogy rokonok vagyunk, minden habozás nélkül vágta rá, “Igen, tudom.” Megkérdeztem, honnan tudta? Középiskolában tanulták! Melyik magyar középiskolában tanítják, hogy rokonok a japánok?

Az ENSZ-ben a japánok, kínaiak és dél-koreaiak úgy kezelik a magyarokat, mint testvér nép! Így tehát, ha volt egy Shokotu nevű japán történész, ha nem, a japánok, koreaiak és kínaiak elismerik a rokonságot
Dr. Balogh Sándor, Prof, emeritus
Igen Tisztelt Szerkesztő Úr!
Tulajdonképpen nekem nem illenék a magyar kérdésbe avatkoznom, miután japán fajú vagyok, és a japán nemzetiséghez tartozom akkor is, ha jelenleg, mint USA állampolgár, Argentínában élek.

Miután azonban, midőn egy igen jó magyar barátom átolvasásra átadott néhány magyar újságot és azok egyikében a – Vasárnapi Levélben – Dr. Farkas László és Magyar László urak valahogyan olyan tónust ütnek meg saját nemzetükkel szemben, mely az általam tisztelt és szeretett magyar “fajt” és “népet” teljesen előnytelenül állítja be, kérem, engedjék meg, hogy e történelmi kérdésekben néhány szót mondhassak.

Mi – néhányan – japán őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a “maya-r-a” magyar.

(Kérem definíciómra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni!)
aranykor
A “felkelő Nap” birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelmi karma messzire sodort el.

Faji kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt.

Harminc év szemlélődése után ma meg kell állapítanom a következőket:
1.) Igaz magyar történelemírás sem a Habsburg-, sem a Horthy-korszak alatt nem létezett.
A Habsburgok saját érdekükben elutasítottak mindent, ami az ősi eredetre utal.
A Horthy-korszak illetékes szerve – a Teleki Pál Történelmi Intézet – saját nevelésű céhbeli tudósai pedig – Hóman Bálint vezetésével – “átértékelték” az amúgy is hiányos magyar történelmet a római katolikus egyház és a Habsburg-ház javára.

2.) A valóságos faji mithoszok alapján dolgozó történész (miképpen a görögöknél van) ebben a gárdában nem létezik, mert hogyan is értékelnék azok a mithoszok erejét és igazságát, akik a saját Nemzeti Krónikáik hitelét is lerontották!
Egyetlen dr. Farkas, vagy Magyar László tendenciájú (értsd: hajlamú) történész sem hivatkozik a Magyar Krónikákra.
Miután azonban a magyar nemzet, faj és nép – vagy nevezzék, ahogy akarják – történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell essen, mint a többi nemzet, faj és nép – kérdezem Önöktől, kedves magyar történész kartársak, hogy miért hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs (értsd: eredet) kérdéseiben a hitleri anomáliákra (értsd: félreértelmezésekre)…?
Miért nem hivatkoznak a biblikus izraeli faji hasonlatosságokra…?
Izrael faj, nép és nemzetség – tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj, nép és nemzetség.
De miért nem oldják meg végre Önök – magyar tudósok – a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémáit?

Innen, messziről jobban látszik az igyekezet is meg a hamisság is. Valóban a magyar fajta igen elkeveredett már. A “magyar” történetírás tudósai is ilyen kevert vérűek.
Van: német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is.

Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történetet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni.
Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz.

Nevezetesen:
Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a “magyar”, melynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik…?

Kik állnak e mögött a homályosító érdekszövetség mögött…?

Addig is, míg Önök erre válaszolni fognak, mi – japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók, Pakisztántól Szibériáig és Hindukustól Burmáig – a legősibb “egynyelv” elemeit magtartó nyelven – “magyarul” írjuk “Ébresztőnket” csaknem 800 millió testvérünkhöz, és ezzel a “Magya Népnek, Fajnak és Nemzetségnek” akarunk a legősibb származásért és a sok ezeréves tradíciókért tiszteletet adni, még akkor is, ha Önök, magyarok, ezt a tényt erőszakkal megmásítani kívánják.

Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar, még akkor is, ha történelemtudós:

legy-szabadA “Nap” az Önök Istene is – keleten kél és nyugaton nyugszik.

Őszintén bocsánatukat kérem, amiért ügyeikbe beavatkoztam, de néhány igaz magyar barátom szolgálatára meg kellett tennem.
Buenos Aires, 1962. február 2.
Shokotu Faisi dr. Ph.
(nyílt levél a a Bécsben megjelenő Vasárnapi Levél című újság szerkesztőjéhez) Forrás: Nemzeti Hírháló

A legrégibb ismert földi írás a székely-magyar rovásírás!

Ha mindez nem elég a tisztelt kételkedő nemzetközi és helyi szakembereknek, akkor olvassák el Móricz János munkásságáról szóló anyagot!

Móricz János kutatásainak összefoglalása

Turul-pajzs_vilagosMerjünk MAGyar lenni és ne szégyelljük nagyságunkat és elfelejtve azt hogy ellenfeleink, akik nem szeretik a magyarságot mindenáron, megpróbálnak bennünk bűntudatot kelteni el nem követet bűneinkért!
Ne törődjünk ezzel, emeljük fel a fejünket és nézzünk a NAPba, mert az ősi hagyományok bennünket Sapir-nak azaz szabírnak neveznek és ez sumerül azt jelenti, hogy Naparcú (FÉNYarcú)!

Amerika ősnyelve magyar volt.

Móricz kutatása alapján quitói Institutio de Antropologia y Geografia megállapította, hogy a spanyol önkény által kiirtott ősnyelv a magyar volt. Ennek nyomai világosan mutatkoznak a családi és földrajzi nevekben, jóllehet a spanyolok erőszakos nyelvcserét hajtottak végre.

– Európa Amerikát csak Attila után, 1050 év múlva – 1492-ben – fedezi fel.
– A székely-magyar rovásírással írt ősi 10 000 éves könyvtár a Táltosok barlangjában, Ecuadorban Kovács – Magyar András: EURÓPA FELFEDEZÉSE

Az amerikai őslakosság hovatartozása, ill. bevándorlása kérdésében fontos adatokat szolgáltatnak az ún. Kland-tekercsek. 1967-ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, kőládában lévő sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvező régészcsoport.

A C14-es vizsgálat 21 000 évben állapította meg a tekercsek korát.

Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelőtt elsüllyedt MU történetét, műveltségét, viszonyait írják le.

Móricz János kutatásainak összefoglalása
Hary Györgyné (1977)

A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.

mochica-no-feher-boru-es-magyarul-beszelMóricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él. Móricz János az Ecuadorban végzett kutatásai folyamán jó kapcsolatot ápolt az ott élő indiánokkal és megtudta, hogy léteznek táltos barlangok, ahol megtalálhatók az emberiség élettörténetét leíró aranylemezek. Amikor megtalálta a barlangokat, elfogták a bennszülött indiánok és ki akarták végezni, de amikor elkezdett magyarul imádkozni, akkor a törzsfőnök leállította a kivégzési ceremóniát és az mondta, hogy ez az ember az Istenek nyelvén beszél, így nem szabad bántani. A barlangok 80 – 200 méter mélyen, egymás alatt helyezkednek el és a 100×200 m termeket alagútrendszerek kötik össze. Feltehetőleg több ezer km alagútrendszer található ezen a területen. Ebben a rendszerbe, akár több millió ember is elfért.

A könyvtárakban több ezer aranylemez van és a rovásírás megegyezik 70-80%-ban a székely-magyar rovásírással. Mivel az aranynak a korát nem lehet megállapítani, de a barlangban emberi csontokat is találtak, amelyeket több mint 40.000 évesre taksálnak! Tehát maga a barlang rendszer is ennyi idős, akkor 40.000 évnél régebbi rovásírással állunk szemben!

Móricz János tisztázatlan körülmények között halt meg egy szállodai szoba zuhanyzójában… tovább>>>

Hírdetés

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. https://www.aries.hu/
Kategória: A Magyar Népek
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

125 hozzászólás a(z) A magyar nép, a MAG NÉPe! A MAGyar az ŐSnyelv! bejegyzéshez

 1. kispisti szerint:

  Móricz János kutatásainak összefoglalása

  Hary Györgyné (1977)

  http://www.magtudin.org/Moricz%20Janos.htm

 2. kispisti szerint:

  Székelyföld – a 35 ezer éves őshaza

 3. kispisti szerint:

  Móricz János – részlet Varga Zoltán előadásából (4/8)

 4. kispisti szerint:

  Hoktezuma – (2007) The Indian Songs [Full Album]

 5. kispisti szerint:

  Jelentés a földönkívüliek Föderációs Konferenciájáról, helyzetjelentés a jelenleg zajló eseményekről – Corey Goode

  http://goodethungary.blog.hu/2015/07/20/jelentes_a_foldonkivuliek_foderacios_konferenciajarol_helyzetjelentes_a_jelenleg_zajlo_esemenyekrol_#more7639610

 6. kispisti szerint:

  Július 26 – Augusztus 12 között, Föld – Nap – Központi Nap – Szíriusz Portál Kapu (8:8:8:8) nyílik !

  Az itt megtalálható Nagy Név összefüggések egyben !

  Portál-kapú, Föld, Szíriusz, Nap, Központi Nap, Egyiptom, Gíza, Nagy Piramis, Szfinx, Oroszlán, Thot, Hermész, Alkimia, Kék Fény, Izisz, Ozirisz, Tejút, Inka, Peru, Akasha, Lemuria, Atlantisz, Shamballah, Jézus, Mária Magdolna.

  (jobb egér gomb, fordítás magyar nyelvre)

  https://www.linkedin.com/pulse/close-encounter-egyptian-sirius-8888-sangeeta-handa

 7. kispisti szerint:

  A Galaktikus Szeretet Hullám

  (jobb egér gomb,- fordítás magyar nyelvre)

  http://2012portal.blogspot.co.at/

 8. kispisti szerint:

  Kik vagyunk, és honnan származunk?

  Részletek G. Kavassilas: OUR UNIVERSAL JOURNEY c. könyvéből http://www.ourjourneyhome.com.au/

  http://www.docdroid.net/fQoZY3b/george-kavassilas-kozmikus-utazsunk.pdf.html

 9. kispisti szerint:

  Levél Orbán Viktorhoz – Szelei Magdolna 07.23.

  http://amivilagunk11-12.blogspot.co.at/

 10. kispisti szerint:

  Mennyi vizet igyunk, mivel kell sózni az ételt és hogyan?

  Magyar Testvéreim! A
  sejtek akkor tudnak jól működni, ha minden liter víz mellé az
  étellel és itallal 9
  gramm nátrium-klorid konyhasót pótolunk. 9
  gramm konyhasóban 4 gramm
  a nátrium. Káliumból 30-szor
  kevesebb szükséges, mint a nátriumból. Ez a dózisarány felel
  meg a testnedvek, köztük a
  vérszérum természetes nátrium : kálium arányának. A vérbe
  közvetlenül beadagolt Ringer
  infúziós oldatban is ilyen a dózisarány. (A
  dózis kifejezés a
  mennyiséget és annak időben megoszlását is jelenti!)
  Az 1
  nap alatt beadagolt 3
  liter Ringer 27 gramm
  konyhasót, de csak 0,4
  gramm káliumot juttat be a vérbe. Három élettani kutató
  kísérleteket, ún. hatás méréseket végzett patkányokkal és
  emberekkel, a nátrium dózis csökkentésével és a kálium dózis
  növelésével. És mit tapasztaltak: Azt, hogy mindkettő
  élet-rövidítő és elrontja a szaporodó képességet. A méréseik
  alapján 1950-ben
  Nobel díjat kaptak.
  Kutatásaik e szörnyű eredményeit hazánkban
  is közzétették, lásd:
  http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/07/verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029.pdf.
  Hazánkban kb. 1960 óta
  semmibe veszik ezeket a hatás-méréseket. Ma is,
  „Nemzeti Stop Só Programként”, „sózási reformként”, a 3
  liter vízhez legfeljebb 2
  gramm nátrium pótlást és legalább 4,7
  gramm kálium pótlást írnak elő. Orvosok és gyógyszerészek
  tömege biztat fel a konyhasó pótlás ötödére csökkentésre és
  a kálium bevitel tízszeresre fokozására. Természetgyógyász,
  pl. Napfényes Élet Alapítványnál Váradi Tibor és társai is,
  a konyhasóval sózás teljes elhagyását
  tanítják be. Ezeknek tudható be, hogy a ma 30
  éves férfiaknak újabban csak
  62 éves élethosszat
  jósolnak, s az is, hogy spermadonornak jelentkezett 153
  magyar férfiból 147-nek
  minősítették megtermékenyítésre alkalmatlannak a spermáját.
  Végünk? Ez biológiai háború. Lásd:
  http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/07/spermadonor-150722.pdf.
  Tudnotok kell, hogy a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság
  tudtával a Nemzeti Élelmiszer Hálózat CBA
  üzletek is szabványsértő étkezési sókat, s azokkal készített
  olyan élelmiszereket árusíthatnak,
  amelyekben kálisó van a konyhasó helyett, lásd:
  http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2014/07/cba-s-sok-2013.jpg.

  A rendőrök el vannak
  foglalva a „migránsokkal”. Magatokat kell megvédenetek.
  Gyógyszerkönyvi tisztaságú
  nátrium-klorid konyhasóval és átpárlással
  tisztított ivóvízzel. Étkezéseteknél
  törekedjetek a Ringer oldat dózisai szerinti
  desztilláltvíz, konyhasó és kálium pótlásra! Az
  élelmiszerek nátrium és kálium tartalmáról lásd:

  Click to access 1.emailkonyv:helyesen%20sozas%20es%20tiszta%20ivoviz.pdf

  ,
  http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/kiegeszitok.emailkonyvekhez/etelek-italok.natrium-kalium.tartama.pdf,
  és
  http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/kiegeszitok.emailkonyvekhez/tapanyagtablazat.pdf.
  Te is segíts, hogy ez
  a felvilágosító irat
  eljusson minden Magyar
  Testvérünk kezéhez!

  Verőce, 2015. 08. 02.
  Jogos védelemként, aggódó szeretettel: Tejfalussy András

  (
  Mellékletként csatolva MEHNAM-info 470-hez. Iratjele:
  kellesoznieshogyan-150802 )2015-07-31 18:12 GMT+02:00

 11. kispisti szerint:

  BADINY JÓS FERENC : MAGYAR PRÓFÉCIA – ÉGI ÜZENET

  http://szepjovot.blogspot.co.at/

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.