A magyar nép, a MAG NÉPe! A MAGyar az ŐSnyelv!

A hitetlenkedőknek, a glozeli kövek kapcsán felmerül 14,000 év, kiigazítva,

Tekintse meg a videót: Ősi magyar rovásemlékek, ancient hungarian runic artifacts

a székely-magyar rovásírás 30,000 évesnél is régebbi!!!

hun-kinaVilágörökség lesz a hunok fővárosa!
Kínában a magyarokat tartják az utódoknak!
A kínai Sanhszi (Shaanxi) tartomány arra készül, hogy a világörökség részévé nyilváníttatja az ősi hun fővárost, Tongwanchenget. Ez a település a világon az egyetlen olyan romterület, amelyet a hunok hagytak maguk után.
Link: http://www.ng.hu/Civilizacio/2004/04/Vilagorokseg_lesz_a_hunok_fovarosa_Kinaban_a_magyarokat_tartjak_az_utodoknak

 

A szénizotópos mérések alapján 34.000 évesre saccolt híres boszniai Nap Piramisban székely-magyar rovásírással íródott feliratokat találtak. Konkrétabban a politika, és a ránk erőszakolt történelem esetében nehéz lenne lenyelniük a békát, hogy többek közt Bosznia területén is megtalálhatók Európa, és a világ legősibb civilizációjának bizonyítékai, nem mintha a Ley-vonalak hálózatának ismerete, és egykori felhasználása kevésbé régi múltra tekintene vissza.

Nap-es-a-Kheopsz-piramisPiramisáról tudniillik most már 100%-os bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a hun-magyarok, azaz elődeink, a mag (tudás) urai építették. Boszniában, Viszokóban található öt piramis közül a Nap Piramis a legmagasabb, 220 méter. A piramisokat egy alagútrendszer kapcsolja össze a völgyben. Az őspiramis alagútjában csak két ember fér el és a kijárattól távol, található egy 8 tonnás kő, amelyen székely-magyar rovásírásos felirat olvasható.

sinicic_visoko7Ezen a kőlapon, a betűk formája alapján nem egy, hanem több, különböző kultúrák írásjelei vannak. Viszont van egy véset, ami szinte a kő egész felületét betölti, tehát méretében kiemelkedik a többi rovás közül, ami azt valószínűsíti, hogy ez volt a kőlap legelső rovása. Az összes többi csak utólagos –a jelek összevisszasága, és a vonalkereszteződések is ezt mutatják– rárovásos „rongálás”. Az összerovás bemutatásához és elolvasásához a világhálón megtalálható, helyenként hibásan berajzolt képet, 90°–al balra kell fordítani.
A kőre a magyar rovás abc –„J”, „S” (alább ki fogom fejteni, hogy a háromágú villára hasonlító jel miért ezt a hangot jelöli), „TEN”, „TY”– jeleiből álló, ősvallási jelképet rótták. Ezekből a betűkből, a várdombi amuletten és a bánáti pecsétnyomón is megtalálható „Jó ős Ten Atya” mondat olvasható ki.

OsTenAtya

A NASA felvételeiről számítógéppel lehántották a hegyeket borító növénytakarót, aminek következtében még élesebbé váltak a piramishegyek szélei, amelyek ráadásul az év napjaival azonos – 365 méter – hosszúságúak. A hasonlóságok immáron elkerülhetetlenné teszik a gizehi Cheops piramissal történő összehasonlítást. Utóbbi dőlésszöge a függőlegeshez képest 51,5, míg a Visocicáé 53 fok, a Cheops magassága a mérésektől függően 146 és 148, míg alapélei 230-232 méter hosszúak. A Nap piramis ezzel szemben majd 200 méterre emelkedik a település fölé, alapélei pedig elérik a 400 métert.

Viszokoi-piramis

A boszniai 220 méter magas Nap-piramis 30%-kal nagyobb, mint a legnagyobb piramis a Gízai-fennsíkon és a legutóbbi ásatások ismertették meg egy eddig nem ismert részét, egy nagy őskori földalatti labirintust, amely szintén alátámasztja azt az elméletet, hogy a piramis egy erőmű lehet.

Az uyguruknál 300 piramis található és a világ legmagasabb piramisa itt van, amely 440 m magas. A monumentalitásával szemeket lenyűgöző Kínai Nagy Fal alig több, mint kétezer éves, a gízai piramisok még nincsenek ötezer évesek, s a Stonehenge kövei is csak maximum pár évszázaddal idősebbek Egyiptom csodáinál.


A mi pompázatos piramisunk azonban közel 34.000 éve épült, így méltán lehetünk büszkék Őseink tudására és a nemzeti büszkeségünket sokszorosára növelheti ez a tény.
Ahol azok a népek élnek, amelyek a kárpát-medencéből kirajzottak, ott mindenhol található piramis. Érdekességképpen megemlíthető még, hogy az egyiptomi piramisok előtt lévő Szfinxet, az arabok  Aba hun = hun atya néven nevezik!

Kik állnak az elhomályosítás mögött?
HUN-birodalom
Amerikai egyetemi tanár vagyok (most nyugdíjas). Egyik osztályomban volt egy japán lány. Mikor megjegyeztem, hogy rokonok vagyunk, minden habozás nélkül vágta rá, “Igen, tudom.” Megkérdeztem, honnan tudta? Középiskolában tanulták! Melyik magyar középiskolában tanítják, hogy rokonok a japánok?

Az ENSZ-ben a japánok, kínaiak és dél-koreaiak úgy kezelik a magyarokat, mint testvér nép! Így tehát, ha volt egy Shokotu nevű japán történész, ha nem, a japánok, koreaiak és kínaiak elismerik a rokonságot
Dr. Balogh Sándor, Prof, emeritus
Igen Tisztelt Szerkesztő Úr!
Tulajdonképpen nekem nem illenék a magyar kérdésbe avatkoznom, miután japán fajú vagyok, és a japán nemzetiséghez tartozom akkor is, ha jelenleg, mint USA állampolgár, Argentínában élek.

Miután azonban, midőn egy igen jó magyar barátom átolvasásra átadott néhány magyar újságot és azok egyikében a – Vasárnapi Levélben – Dr. Farkas László és Magyar László urak valahogyan olyan tónust ütnek meg saját nemzetükkel szemben, mely az általam tisztelt és szeretett magyar “fajt” és “népet” teljesen előnytelenül állítja be, kérem, engedjék meg, hogy e történelmi kérdésekben néhány szót mondhassak.

Mi – néhányan – japán őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a “maya-r-a” magyar.

(Kérem definíciómra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni!)
aranykor
A “felkelő Nap” birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelmi karma messzire sodort el.

Faji kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt.

Harminc év szemlélődése után ma meg kell állapítanom a következőket:
1.) Igaz magyar történelemírás sem a Habsburg-, sem a Horthy-korszak alatt nem létezett.
A Habsburgok saját érdekükben elutasítottak mindent, ami az ősi eredetre utal.
A Horthy-korszak illetékes szerve – a Teleki Pál Történelmi Intézet – saját nevelésű céhbeli tudósai pedig – Hóman Bálint vezetésével – “átértékelték” az amúgy is hiányos magyar történelmet a római katolikus egyház és a Habsburg-ház javára.

2.) A valóságos faji mithoszok alapján dolgozó történész (miképpen a görögöknél van) ebben a gárdában nem létezik, mert hogyan is értékelnék azok a mithoszok erejét és igazságát, akik a saját Nemzeti Krónikáik hitelét is lerontották!
Egyetlen dr. Farkas, vagy Magyar László tendenciájú (értsd: hajlamú) történész sem hivatkozik a Magyar Krónikákra.
Miután azonban a magyar nemzet, faj és nép – vagy nevezzék, ahogy akarják – történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell essen, mint a többi nemzet, faj és nép – kérdezem Önöktől, kedves magyar történész kartársak, hogy miért hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs (értsd: eredet) kérdéseiben a hitleri anomáliákra (értsd: félreértelmezésekre)…?
Miért nem hivatkoznak a biblikus izraeli faji hasonlatosságokra…?
Izrael faj, nép és nemzetség – tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj, nép és nemzetség.
De miért nem oldják meg végre Önök – magyar tudósok – a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémáit?

Innen, messziről jobban látszik az igyekezet is meg a hamisság is. Valóban a magyar fajta igen elkeveredett már. A “magyar” történetírás tudósai is ilyen kevert vérűek.
Van: német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is.

Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történetet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni.
Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz.

Nevezetesen:
Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a “magyar”, melynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik…?

Kik állnak e mögött a homályosító érdekszövetség mögött…?

Addig is, míg Önök erre válaszolni fognak, mi – japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók, Pakisztántól Szibériáig és Hindukustól Burmáig – a legősibb “egynyelv” elemeit magtartó nyelven – “magyarul” írjuk “Ébresztőnket” csaknem 800 millió testvérünkhöz, és ezzel a “Magya Népnek, Fajnak és Nemzetségnek” akarunk a legősibb származásért és a sok ezeréves tradíciókért tiszteletet adni, még akkor is, ha Önök, magyarok, ezt a tényt erőszakkal megmásítani kívánják.

Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar, még akkor is, ha történelemtudós:

legy-szabadA “Nap” az Önök Istene is – keleten kél és nyugaton nyugszik.

Őszintén bocsánatukat kérem, amiért ügyeikbe beavatkoztam, de néhány igaz magyar barátom szolgálatára meg kellett tennem.
Buenos Aires, 1962. február 2.
Shokotu Faisi dr. Ph.
(nyílt levél a a Bécsben megjelenő Vasárnapi Levél című újság szerkesztőjéhez) Forrás: Nemzeti Hírháló

A legrégibb ismert földi írás a székely-magyar rovásírás!

Ha mindez nem elég a tisztelt kételkedő nemzetközi és helyi szakembereknek, akkor olvassák el Móricz János munkásságáról szóló anyagot!

Móricz János kutatásainak összefoglalása

Turul-pajzs_vilagosMerjünk MAGyar lenni és ne szégyelljük nagyságunkat és elfelejtve azt hogy ellenfeleink, akik nem szeretik a magyarságot mindenáron, megpróbálnak bennünk bűntudatot kelteni el nem követet bűneinkért!
Ne törődjünk ezzel, emeljük fel a fejünket és nézzünk a NAPba, mert az ősi hagyományok bennünket Sapir-nak azaz szabírnak neveznek és ez sumerül azt jelenti, hogy Naparcú (FÉNYarcú)!

Amerika ősnyelve magyar volt.

Móricz kutatása alapján quitói Institutio de Antropologia y Geografia megállapította, hogy a spanyol önkény által kiirtott ősnyelv a magyar volt. Ennek nyomai világosan mutatkoznak a családi és földrajzi nevekben, jóllehet a spanyolok erőszakos nyelvcserét hajtottak végre.

– Európa Amerikát csak Attila után, 1050 év múlva – 1492-ben – fedezi fel.
– A székely-magyar rovásírással írt ősi 10 000 éves könyvtár a Táltosok barlangjában, Ecuadorban Kovács – Magyar András: EURÓPA FELFEDEZÉSE

Az amerikai őslakosság hovatartozása, ill. bevándorlása kérdésében fontos adatokat szolgáltatnak az ún. Kland-tekercsek. 1967-ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, kőládában lévő sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvező régészcsoport.

A C14-es vizsgálat 21 000 évben állapította meg a tekercsek korát.

Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelőtt elsüllyedt MU történetét, műveltségét, viszonyait írják le.

Móricz János kutatásainak összefoglalása
Hary Györgyné (1977)

A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.

mochica-no-feher-boru-es-magyarul-beszelMóricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él. Móricz János az Ecuadorban végzett kutatásai folyamán jó kapcsolatot ápolt az ott élő indiánokkal és megtudta, hogy léteznek táltos barlangok, ahol megtalálhatók az emberiség élettörténetét leíró aranylemezek. Amikor megtalálta a barlangokat, elfogták a bennszülött indiánok és ki akarták végezni, de amikor elkezdett magyarul imádkozni, akkor a törzsfőnök leállította a kivégzési ceremóniát és az mondta, hogy ez az ember az Istenek nyelvén beszél, így nem szabad bántani. A barlangok 80 – 200 méter mélyen, egymás alatt helyezkednek el és a 100×200 m termeket alagútrendszerek kötik össze. Feltehetőleg több ezer km alagútrendszer található ezen a területen. Ebben a rendszerbe, akár több millió ember is elfért.

A könyvtárakban több ezer aranylemez van és a rovásírás megegyezik 70-80%-ban a székely-magyar rovásírással. Mivel az aranynak a korát nem lehet megállapítani, de a barlangban emberi csontokat is találtak, amelyeket több mint 40.000 évesre taksálnak! Tehát maga a barlang rendszer is ennyi idős, akkor 40.000 évnél régebbi rovásírással állunk szemben!

Móricz János tisztázatlan körülmények között halt meg egy szállodai szoba zuhanyzójában… tovább>>>

Reklámok

arieshu névjegye

I am an owner of Aries Network, which is well-known worldwide in the business area from America to Asia. https://szkitahun.wordpress.com/
Kategória: A Magyar Népek
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

125 hozzászólás a(z) A magyar nép, a MAG NÉPe! A MAGyar az ŐSnyelv! bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Európa legelső kulúrnépe a Kárpát-hazában élt! | Isten egyenesen ír görbe vonalakon.

 2. Magyar szerint:

  Gratulálok az oldalhoz. (Magyar Rovásírás Leletek. http://www.rovasoldal.eoldal.hu/
  http://www.rovasoldal2.eoldal.hu/)

 3. Visszajelzés: Európa legelső kultúrnépe a Kárpát-hazában élt! | Kromek's Weblog

 4. Bujáki Gyula szerint:

  Ezer évvel ezelőtt nem honfoglaltunk csak visszajöttünk a kárpátmedenébe az ŐSHAZÁBA!!!!!Segíteni az ittlévő testvéreinknek Isten áldásával!!!!

  • Fispán Géza szerint:

   Azért török testvéreink szólhattak volna szegény Jurisics Miklósnak, Dobó Istvánnak s Hunyadiaknak, és a Zrínyieknek…:(

  • Paloucz szerint:

   Fispán uram, tessen már olvasni a krónikákban! A követeket akik a hírt hozták, hogy át akarnak vonulni az országon Bécs alá, Önhöz hasonló cinikus cselszövők fejezték le, még Erdélyben. A tatár támadás is bosszú volt, pont ilyen eset miatt. Erről is maradt adat.
   Nem ellenünk indultak ezek a támadások. Törökországban, vagy ha nem hiszi kérdezzen rá török ismerősénél, mit tanítanak Magyarisztánról! Tessék csak tessék! Nem itt kell ironizálni, ott tessék kérdezősködni! Tovább megyek! Hol húzta meg magát Kossuth? Rákóczi? Bem?
   Szóval Fispán úr, én elhiszem hogy Ön Csehszlovákiában diplomázott, de amint látom, Ön szívet is cserélt a pénzéért, nem csak hasztalan tudást szerzett.

 5. Dániel szerint:

  jajajaj… tessék már megkérdezni bármelyik hozzáértő nyelvészt, mielőtt ilyen feltételezésekbe bocsátkozunk…

  • Fispán Géza szerint:

   Megkérdeztem, pl szegény Varga Csabát…nyugodjék békében…:(

   Varga Csaba

   “A szlovák nyelv a magyar nyelv egyik sajátos változata

   A ma szlováknak mondott nyelv úgy 1500-1400 évvel ezelőtt kezdett elszigetelődni a magyar tözsnyelvtől. Tehát „eredeti” szlovák nyelv egyszerűen nem létezik: a magyar nyelv egyik utódnyelve. Vagyis nekünk, magyaroknak oly megértő, elnéző szeretettel kell tekintenünk a szlovák nyelvre, mint a kisunokánkra.”

   Varga Csaba ..nem tud szlovákul szerénységem viszont igen, Ott végeztem az egyetemet ..az átkosban. Néhány példa eme egetverő ostoba cikkről..:

   A kov szlovákul fémet jelent. A kovac’ =kovácsot…pálit’=égetni, pálená=égetett..pálenka =pálinka.. A nevezetes cikkben hasonló elméncségek vannak ti. hogy a szlovákok vették át a magyar szavakat tőlünk, amelyek a józan ész szerint éppen fordítva lennének, de a mi szeretett Hazánkban a futóbolondok is köz szerepelhetnek a televízióban, akik szerint a Szíriuszról származunk és kilencszer csavarodtunk, vagy a vörös iszap tárolót a NATO bombázta le.. Vajon mi lehetett Krasznahorka büszke várának régi neve..?

  • Zsombor Huszár szerint:

   fispán gézuka
   mi vettük át ő tőlük? így diktálja a józan ész ?
   ( kalap )ács
   kovács
   tolmács
   szakács
   barkács
   persze ezek is mind megtalálhatóak ott ugye ?
   a boszniai 30 ezer éves piramisban a székely magyar rovás írás ? az hogy oda van írva hogy isten uram ? meg az hogy jó isten atya ?
   Tarih-i- üngürüsz ?
   Tündér Ilona a sumér hagyatékban ?
   valami azért van a kis fejecskédben ?
   kicsit vegyél vissza szerintem abból a fasz fejedből és töröld le a habot arról a mocskos pofádról te igazi agymosott futó bolond.

  • Zsombor Huszár szerint:

   kartács
   takács
   csak hogy még mondjak párat

 6. Csaba'A'Nonhivo szerint:

  Jaaa, ez így má’ minnyá más, má’ kezdek hívő lenni, má’ látom is ajövőt, amiben a madzsarok fejedelemmé avanzsálódanak és uralkodának a jövő fiai felett mer’ Isten ki nevét Gáspár Győzőről kapta (Győző = győzni-fogunk-baszki) eztet akarja.

 7. Fispán Géza szerint:

  Agybaj..de még mindig jobb mint szegény hülye szaniszLÓ..akinek a családi neve tartalmazza az eleink gyakran használt ló…t. Tehát bár ő a moszkvai egyetemen szerzett diplomája MSZMP tagsága ellenére a RENDSZER üldözte. Beüldözte egészen a TV PANORÁMA c. műsorába..és bosszúból körbe utaztatta vele a Világot..:)

  A 30 000 éves nyelvünk 26500 évvel előzte meg a főníciaikét, tehát a Szelete barangból kilépő magyar ősember másnap írni kezdett. Majd felfedezte Amerikát..

  • Paloucz szerint:

   Fispán úr mindent jobban tud. Mindenkinél jobban és mindenkkor jobban tájékozott!
   Ki hevíti a kedvesnek nem mondhatnók, a magyarság ellen agitáló Fispan urat? Fishpan
   (hal edény ) úr ugyan nem a kommunista érában járt-e egyetemre, egy akkor bizony ellenséges, a mai napig fasisztoid országban? Amiről három napja az EB is megállapította, hogy benesi zsidó, bocsánat! német és magyarokra vonatkozó, hitlert megszégyenítő törvényei, annak jogrendjében máig érvényesek!!!
   Ebben a témában Fispan úr miért nem nyilvánít véleményt? Nem ezért fizetik netán?

   Tessék csak újra tájékozódni Fispan úr! http://beforeitsnews.com/beyond-science/2013/04/30000-year-old-bosnian-pyramids-built-with-man-made-cement-2441772.html A jégkorszakok alatt, között Ön szerint ugye nem volt élet mert a mamutok megették az embert! Súgok szakirodalom Würmi… Pollenkutatásról és kormeghatározásról nem hallott? Mondom, olvasnia kell! Ha nem megy az olvasás akkor ezen a képen láthat egy Magyar Királyt egy piramissal a háttérben. https://www.google.hu/search?q=magyar+k%C3%A9pes+kr%C3%B3nika+k%C3%A9pei&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=l5E5U-e0KYXOygOdu4LoBQ&ved=0CDMQsAQ&biw=1369&bih=713#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bPooLtKs2cZOvM%253A%3BGPOARt4udB0zhM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szittya.com%252FIIIistvan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szittya.com%252FUntitled_4.htm%3B250%3B348 Forrás? Képes Krónika. Ismerős? Nem? Nem csodálkozom!
   Biztos csak úgy az én kedvemért festették oda :)) pedig még csak király sem vagyok! de ha lennék, nem hazudhatnának nekem törit, ahogy Ciril és Metódról és Zvatapolougról hagy magának gyermekmeséket hazudni a szlovákság. Aki mellesleg vizigót származék lehetett és maximum 7 évet volt “hatalmon”. Árpád bejövetelekor pedig már régen halott volt.

  • Fispán Géza szerint:

   Mindössze 50 éve olvasok, a szépirodalmon kívül többnyire történelmet, de nem amatőröket, akik agybajukkal helyettesítik a valóságot és híveik egyre vehemensebben esnek neki a másként gondolkodóknak lévén ők nem gondolkodnak hanem ordítoznak és éppen olyan elfogultak mint anno a marxista “tudósok”…

   Így azután engedelmével tudok egy keveset, és nem zavar, ha mások meg mást hisznek, amíg az Önhöz hasonlók nem kezdenek egy féle hitet ráerőszakolni másokra.

   p.s.

   A helyesírásán még csiszoljon egy keveset!

  • Fispán Géza szerint:

   Az ostobaságának kristály tiszta formációja, a vak gyűlölet megnyilvánulása: “Fishpan
   (hal edény ) úr ugyan nem a kommunista érában járt-e egyetemre, egy akkor bizony ellenséges, a mai napig fasisztoid országban? ” aki 90 előtt járt egytemere az bizony nem járhatott máshová mint a komcsi egyetemekre, de hála Istennek Önhöz hasonló buta emberek nem kaptak diplomát..

   Fispán Géza
   Nem egy bonyolult név mé magának is sikerülhet helyesen leírnia Paloucz

  • Fispán Géza szerint:

   Ön 9 vagy 10 évig tanult angolul, de úgy tűnik ez eléggé kevés volt ugyanis a fis semmit viszont a fisch jelent halat…:) németül is amúgy. Sebaj, a többi is hülyeség volt.

   Fispán Géza

 8. midel szerint:

  Úgy tudom mi a Szíriuszról jöttünk. Amikor jött az ürhajó, a hűlyéket itt kirakták és ment tovább.

  Egyébként ha már nyelvészkedünk: MAGyaROK azaz a MAG= tudás az a rock. Éljen, mi találtuk fel a rock and rollt is.

 9. Töviskes Péter szerint:

  Bele kell gondolni abba,hogy akik a jelenlegi téves emberi civilizációs menethez valamilyen anyagi erkölcsi sőt hatalmi okból kötődnek és nem csak a megismerés hajtja őket egy egy ilyen felfedezésnél, azokban elsősorban az irigységgel és megdöbbenéssel vegyes görcsös ellenállás,fog kialakulni.Minden ami zsidó nép emberiség történelmi színpadán való megjelenését megelőzi az a jelenlegi “kultúrkampf” szerint alapjaiban irtandó.A több ezer éves az emberiségben szinte genetikai nyomokat hagyó hit és a rajta kialakult kultúrát csak magával az emberiséggel együtt lehet elpusztítani.S hogy ez a kultúra éppenséggel magyar arra magyarként méltán büszke is vagyok.Ettől a büszkeségtől kell félnie,-félnek is,ezért e gúnyolódás lefumigálás, svájcisapkázás, és mi minden még,, -a mostani sötét erőknek ,mert ebből lesz a feltámadás.

 10. Fispán Géza szerint:

  Bocsánat kedves Péter a “kultúrkampf” egészen mást jelent ne keverjük meg a zsenge ifjúságot e szó ide erőszakolásával a jelentése ismerete nélkül..Íme: “A Kulturkampf elsősorban a 19. század 70-es éveiben Poroszországban az állam és egyház, később Otto von Bismarck kancellár és a IX. Piusz pápa között kibontakozott politikai harc elnevezése. Szélesebb értelemben az állam és az egyház elválasztása körüli, a 19. és a 20. század fordulóján sok országban kialakult politikai küzdelmet értik alatta.
  A politikai küzdelem leginkább a polgári házasság intézményének bevezetése körül zajlott. Az egyházak, túlnyomórészt a katolikus egyház, erősen ellenezték ezt és befolyásuk csökkenésétől tartottak. A vallásilag megosztott Németországban ez a harc a jól szervezett katolikus kisebbség aránytalanul nagy állami befolyásának visszaszorításáról is szólt. Bismarck kemény eszközökkel lépett fel a katolikus egyház ellen, ami idővel még a protestánsok és a liberálisok kritikáját is kiváltotta. A katolikus egyház ellen diszkriminatív törvényeket hoztak, betiltották a jezsuiták, ferencesek, domonkosok rendjét.[1]
  Bismarck politikája végül is várakozásaival ellentétes eredményt hozott, mivel megerősítette a katolikusok elszántságát, akik komoly politikai erővé válva megalakították a Centrum Pártot. A Kulturkampf 1880 körül ért véget, amikor egy új pápa hajlandó volt tárgyalni Bismarckkal, az anti-katolikus liberálisok pedig kiléptek koalíciójából. Bismarck engedett, és így elnyerte a katolikus Centrum Párt támogatását a feltörekvő szocialisták ellen.”

  avagy 2. verzió: von PuPu ..:

  http://www.pupublogja.hu/2011/02/kultura.html

 11. Fispán Géza szerint:

  Ha a magyarság 30 000 éve már itt élt a Kárpát medencében, megdőlt a biblia állítása, mi szerint az emberiség 6000 éves mindössze..

  • Fakezű szerint:

   Kedves Fispán Géza arról a Bibliárol beszélünk ami egyetlen éjszaka alatt “állt” össze a Niceai Zsinatként elhiresült politika tivornyán?azt már nagyon sok minden és nagyon sokszor megdöntötte a TÖRTÉNELEM során csak a Szent Egyház elhallgattatta azokat akik ennek hangot adtak mert a Szent Egyház a világ legnagyobb és eddig legjobban működő üzlete!

  • Nádor István szerint:

   KEDVES FAKEZŰ!

   Tévedés, a Niceai zsinat mindössze kiválogatta ama 4-et a 76 (?) közül…egy éjszaka?
   Van erre valami bizonyíték vagy csa a kurvainfos?Honnan tudod?

   Nádor István

 12. Fispán Géza szerint:

  Persze mindez nem von le semmit a magyar nép hősies túlélési vágyából és szorgalmas munkájából..és reménytelen harcából azért, hogy egyszer talán _ már csak statisztikailag is törvényszerű lenne ennyi hülye után_ normális vezetése lesz…:(

  • arieshu szerint:

   Ami késik, nem múlik! Közeledik már a teljes váltás!!!

  • Nádor István szerint:

   Csak nem? Ha a JOBBIK-ra gondol, reménytelen az ügy, mert:

   1/ Nem fognak váltani

   2/ Nem lenne szerencsés 70 év után ismét egy nyilas pártot a hatalomba segíteni..

   3/ Úgy járnánk mint a székely katona a jószívű székely anyókával aki a kikötött katónáról a szúnyogokat hajtotta egy lombos ággal, mire a katona ennyit mondott:

   _ Ne hajtsa öreganyám, mert csak éhesebbek jönnek…:(

   Nálunk a politikusok zsákmányszerzésnek, szabad rablásnak tekintik Magyarországot…

   Nádor István.

 13. Káldi József szerint:

  Remélhetőleg nem a neonácik/neonyálasok, neohungaristák személyében…mert elődeik már megtették a magukét..

  • Paloucz szerint:

   Káldi József drámaíró, hisztériakeltő, legyen szíves elmerülni az EUs jogban! Olyan pártokat mikről Ön itt ódákat zeng nem lehet bejegyezni. Ergo, tessék csak azzal foglalkozni ami van. A cikk témája nem az amiről Ön társalog. Köszönöm, ha felébred é nem kezd el itt off topikolni. תודה 🙂

  • Nádor István szerint:

   Be vannak jegyezve, arról írok amiről akarok. Majd ha kinevezik körzetvezetőnek, kedves Dunyhás tesvér előírhatja, hogy miről szabad és miről nem…

   Nádor István

 14. Deák Bence szerint:

  Baromság. A rovásírásunk eleve kazár eredetű.(kazár-kabar-kavar, ugyanaz)
  Tovább szerintem nem kell ragozni.

  • Paloucz szerint:

   Deák Bence, mi az a kazár eredet? Kérem bővebben kifejteni, nem csak üres sémákat puffogtatni! Szívesen olvasnánk arról a kazár rovásról! Várjuk a linket!

 15. Henna1 szerint:

  Tudod Fispa Géza csak egy a probléma a tót az egy isten neve, és 790 töl az itt élö szlávok nyelve.csak jött a nyelvújítás és sturék összehoztak egy mü nyelvet amit az original tótok a mai napig nem tudnak helyesn írni és ezért gúnyolnak mindenkit ki nem a tiszta mü nyelvet beszéli.
  Tot a második Isten, a tudományok Istene büszkék lehettek volna , nem létrehozni egy semmit mondó mü nyelvet. Na ezt rakd a véleményedhez.

  • Fispán Géza szerint:

   🙂 OK! A tót egy isten neve..de miért ez a görcsös igyekezet , hogy a : “csak jött a nyelvújítás és sturék összehoztak egy mü nyelvet amit az original tótok a mai napig nem tudnak helyesn írni és ezért gúnyolnak mindenkit ki nem a tiszta mü nyelvet beszéli.”

   Miiért e görcsös igyekezet..? A szláv nyelvekben nyilván jól tájékozódsz 🙂 Én csak az oroszt, a szlovákot, csehet….ismerem, de érdeklődéssel várom a bizonyitétokat a műnyelviségre…:)

   Nem értem, mitől ez a kisebbrendűségi komplexus a Turulisták részéről…?
   És mitől ez a bizonyítási kényszer , hogy felsőbbrendűek vagyunk, mint a szomszédok?

   Fispán Géza

  • Paloucz szerint:

   Fispán Géza, ha betenéllek egy vychodňár faluba, köpni-nyelni nem tudnál. De nem csak te, hanem még a blavák, a pozsonyi szlovák se!
   http://vychodnare.webnode.sk/news/vychodnarsky-slovnik-1/
   http://vychodnare.webnode.sk/news/vychodnarsky-slovnik-2/
   Miért? Mert ahogy Eduard Benes is elmondta, a tót az csak egy cseh tájszólás!
   Én merészkednék hozzátenni, hogy nem cseh, hanem dél lengyel. Sokukat a terület elzálogosításakor telepítettek be északról, Gallíciából a Habsburgok.
   Zsolna polgármesterének széke mögött a bevándorlókat “üdvözlő” levél másolata lógot évekig. Persze Ján Slota elég primitív volt ahooz, hogy a latinul íródott levelet lefordítassa! Vagy éppen azért nem fordítatta le, mert pontosan tudta, hogy a levél, lerántaná a leplet a hazug szlovák történelemhamisításról.

 16. kaliban szerint:

  Pupu bácsi, tudod vannak akinek már a “magyarság” szó kijelentése kiveri a frászt valakikből, azok szóra sem érdemesek.
  Az meg hogy pampogsz szlávul, az nem jelenti az adott nyelv ismeretét és azt, honnan származik.
  Tessék, itt a lehetőség, bizonyítsd be melyik nyelv volt az adott előtt, hiszen Te értesz hozzá.
  Kisebbrendűségi (egy darab “S”) meg annak van, aki még magyarul sem tud írni.

  • Fispán Géza szerint:

   off csak nehezen hámoztam ki, hogy összekevertél, PuPu Bácsival…:)PuPu Bácsi itt ugyan meg sem szólalt, ha idézni szoktam és nem felejtem el…oda szoktam írni, von PuPu..:) Sajnos sem a tájékozottságom, em a humorom nem közelíti meg az övét, viszont szlovákul nem tud, ezzel szemben jogot végzett én meg mezei mérnök voltam…:)

   Nem vagyok nyelvész, de szegény Varga Csaba az volt..:)

   pálit=égetni
   pálená= égetett
   pálenka= pálinka…:)

   Ezt te is megérted.

   Egy másik
   kov= fém
   kováč=kovács

   Ha gondolod hozok még példákat…
   Mi is volt KrasnaHorka régi magyar neve,..még nem válaszoltál.

   Fispán Géza

  • Paloucz szerint:

   Fispán Géza, Egy “szakszerű” viccel kezdem, amit megérdemelsz, mert halottat gyalázol. A fish az hal, a pán pedig úr. Szóval te a halőrök családjából származol. Igazam van? Nem rossz foglalkozás, légy büszke rá!
   Nos, ennyit a te etimológiai hozzáértésedről.
   Ott követed el az égbekiáltó hibát, hogy a nyelvek mai formáját hasonlítod össze. Nem gond, titpikus kezdők esetében ez teljesen normális. Továbbá, nem veszel figyelmebe antropológiai tényeket sem. Ez sem gond, majd belejössz! A valóban kiábrándító viszont az, hogy máris oldalt választottál. Kétséget kizáróan a pánzsláv dogmát fújod, holott nincs rá bizonyíték. Ahogy a finnugor teória is TEÓRIA. Tudod miért? Soha nem volt bizonyítva!
   Akkor most gondolkodjunk együtt. Ismered az etimonok fogalmát? Nem? Na, itt az ideje, hogy utánaolvass!
   Addig is szórakozzunk egy kicsit! Látom, nagyon vágod a szlovák nyelvet.
   te mondod, hogy “Akkor folytassuk így -”
   “pálit=égetni, “—— viszont, égett = vyhorel! tűz =oheň, tehát már eleve a tűz szóhoz kellene kapcsolódnia a szónak, nem az igéhez!
   “pálená= égetett” ——— ez helytelen mert az égetett helyesen = spálený!!!
   “pálenka= pálinka :)”——– ez pedig a legnagyobb ökörség amit ma már csak nagyon agg nyelvészek hisznek igaznak. Nem kellene mindent elhinned amit a neten olvasol!
   Kezdjük azzal, hogy a vizet, gyümölcslevet nem lehet égetni. Te szoktad? Hát akkor nagy Mágus vagy! A víz ugyanis, sem a gyümölcslé nem éghető folyadék (Az olaj az, viszont a tótok/szlávok nem az éghető olajat hívják pálenkánat. Ugye? Érted már?)

   Még a szlovákoknál sem. A gyakorlatban a gyümölcspárlatot párolják!
   Ehhez mit szólsz Mágus?
   Magyarul tehát párlat. Jaj, hogy már a pára is szlovák szó ugye? Mert a görbelábú magyarok sztyepéjéről eljöttek a hunok, megkérdezni egy akkor még nem létező népséget, hogyan is kellene hívni azt a fehér izét ami reggelente felszáll a fűszálról, majd ezek után elnevezték a párlatot pálenkának!!! :)) NB: A hanggörgetés módszeréről meg már ne is beszéljünk! Hiszen hogyan is hebegte volna ki az öőüűt a helybéli szláv,keszenem szípen, vagy a latin a gyümölcsöt, gimilcíctul http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93magyar_M%C3%A1ria-siralom
   Szlovák Zmrzlina – magyar fagylalt- zúzmara magyar-avar…
   Pl., bor szavunk 8000 éves, tibetben a bor bor, a szlovákoknál víno, szlovák átvét a latinból… De ugye mint te tudod, a szlovák nyelv az eredeti. Tipikus hejszlovák logika!
   De hagyjuk is ezt! Inkább azt javaslom neked is mint Cinikus Józsefnek. Tanulmányozd Anton Bernolákot, plusz mivel büszkén vágod a “szlovák” nyelvet, tanulmányozd a víhodnyárokat, a záhorákokat, a gorallokat, vendeket, a rusznyákokat…!

   Arról már nem is beszélve, hogy mikor is kerültek be a szlávok a Kárpátok gyűrűjébe?
   De ismered a bugyeláris szót ugye? Neked is van! Bugiľar – Peňaženka, vagy a Cserép magyar szót, Čerep – Črepina, Lánc= Lanec – Reťaz http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Necyklop%C3%A9dia:V%C3%BDchodniarsky_slovn%C3%ADk
   Szóval több van itt annál, hogy te csak úgy halottgyalázkodjál! Szégyeld magad! Varga Csaba hobbi nyelvész volt, de világhírű volt animációban! Több tiszteletet a holtak iránt, halőr!

  • Fispán Géza szerint:

   Paloucz
   A hal fisch és nem fis.

   Ez olyan egyszerű, hogy még egy magafajta “oxfordi” nyelvzseni is tudhatná németül fisch , de angolul is fish…Pech.
   A pán a szláv nyelvekben úr, ám a olyan név eléggé ritka amely egyikfele német a másik meg szlovák, ez sem az .
   A többi butaságot inkább mellőzném, mert az roppant kínos lehetne önnek…”oxfodi” kolléga..:)

   Fispán Géza

  • Paloucz szerint:

   Az alábbihoz ráadásnak. A magyar szószerkezet nem szereti a mássalhangzó torlódást. A párlat, párlik szó, párlik (ige)
   Image:Párlik.jpg
   1. Anyag, folyadék nedvrészei gőzzé alakulnak.
   2. Zárt edényben valamely ételnemű a belőle kifejlődő párában, gőzben puhul, fő meg.

   Eredet [párlik < pár(o)l + -ik (igeképző)]a pállik szó mind nedvességel kapcsolatos. Amikor a nedv kicsapódik. Ennyit a pálinkáról és a szláv eredetről ahol a folyadék égethető! :)))

 17. Kovács József szerint:

  És akkor ez még elé sem jött..:)

  Szombatosok
  Ez a lap egy ellenőrzött változatarészletek megjelenítése/elrejtése
  [bevezető szerkesztése]
  A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
  Confusion.svg Nem tévesztendő össze a következővel: Szombatisták.
  A szombatosok, sabbatariusok, zsidózók, keresztény-zsidók keresztény eredetű felekezetek, amelyeknek története a reformáció idejére megy vissza. Erdélyben sok hívet szereztek már a 16. század végén, illetve a következő század elején.
  Nevüket arról kapták, hogy sokat visszaállítottak a zsidó egyháznak az ókeresztény korszakban eltörölt vallásos törvényeiből. Ezek közül a keresztények számára saját vallási szabályaikkal szemben a legszembeötlőbb különbség az volt, hogy a heti ünnepnapként a szombatot tartották, nem a vasárnapot.
  Az unitáriusokhoz hasonlóan Jézust embernek tekintették, ám hittek benne mint egyetlen és igazi Messiásban, akit illendő tisztelni. Miként a zsidók, a Bibliából csak az Ószövetséget tekintették szent könyvnek.
  Előfutáraiknak az 1. században élt ebioniták, szombatünneplésük (és nem egyéb hagyományaik) folytatóinak.
  A 16. század első felében Csehországban már voltak szombatosok és a vallási mozgalom átterjedt Sziléziára, Lengyelországra és Oroszországra (molokánusok, szubbotnyikok) és Magyarországra is (szombatosok). Csehországban a szombatos vallás egy későbbi, 18. századi változatának követői voltak az abrahamiták. Angliában szombatos szekta volt a 17. századi keresztény-zsidóké, majd a 18. században alapított újizraelita felekezet.
  Tartalomjegyzék [elrejtés]
  1 Magyarországon
  1.1 A Maros megyei bözödújfalusiak
  1.2 Szombatosok ma
  2 Az irodalomban
  3 Szakirodalom
  4 Külső hivatkozások
  Magyarországon[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  Magyarországon elsősorban Erdélyben vert gyökeret a szombatos vallás, már a 16. század utolsó harmadában. Hagyományosan elsősorban Marosszéken és Udvarhelyszéken gyökeresedett meg. A városok közül jelentős számban voltak Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Tordán. A hargitai Szenterzsébeten középiskolai szintű iskolájuk volt. Van adat róla, hogy magyar nyelvterületen Erdélyen kívül Makón is jelen voltak.
  Erdélyi alapítóinak az aranyosgeresdi Gerendi Jánost, illetve a székelyszenterzsébeti Eőssi András dúsgazdag székely főnemest tartják.
  Utóbbi eredetileg Dávid Ferenc unitárius (szentháromságtagadó) püspök híve volt. Fogadott fia, a héber nyelv ismerője, Péchi Simon Bethlen Gábor fejedelemsége alatt főkancellár lett és így még nagyobb befolyással terjeszthette tovább a szombatos hitelveket. Ez azért is lehetett hatásos, mert az új felekezet számára Péchi a reformáció jegyében magyar nyelvű irodalmat teremtette, egyházi énekekkel, teológia művekkel, vitairatokkal, zsidó vallásos könyvek fordításaival.
  I. Rákóczi György fejedelemségétől, az 1638-as dési terminust követően az erdélyi szombatosokat üldözték. (Korábban, 1636-ban Rákóczi még szabad vallásgyakorlatot engedélyezett nekik az unitárius püspök ellenőrzése alatt és eltörölte a korábbi országgyűlések ellenük hozott határozatait.) Rákóczi döntése ellenük nem vallási indítékokból fakadt, hanem mert a szombatosokat politikai ellenzékként látta. Sokan közülük Törökországba menekültek, mások titokban gyakorolták hitüket és voltak, akik a zsidó vallásra tértek át. Zömük a második világháború idején a zsidótörvények miatt, Degré Alajos miniszteri biztos rábeszélésére, az unitárius egyházhoz csatlakoztak.
  A Maros megyei bözödújfalusiak[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
  A Pallas nagy lexikona 1900 körül kihaltnak mondja az erdélyi szombatos egyházat. „Bözödújfaluban meghúzódott utolsó maradványaik, 39 család v. 170 lélekkel, 1868. a zsidó hitre tértek és izraelita prozelita hitközséget alakítottak” – írta a lexikon. Az áttérést az 1867-es emancipációs törvény (1867:XVII.tc.) tette lehetővé.
  A Magyar Nép Művészete című művében (1908) Malonyai Dezső leírta párbeszédét az utolsó szombatossal, Sallós Józseffel, a bíróval, aki egyszersmint katolikus presbiter is volt. „Megmutatta az imádságos könyveit. Két gyönyörűen írott, vastag könyv, a XVII. századból; cifrázott betű egy sincs bennök, de valamennyi, mint a gyöngyszem. Az első lapon, zsidóbetükkel, a Mindenható neve” – írta Malonyai. [1]
  Degré az 1940-es években azzal a szándékkal beszélte rá az áttért szombatosokat a zsidó hitről való kitérésre, hogy a zsidókkal szemben hozott jogszabályok ne sújtsák őket. A kitérők tanúsítványt kaptak tőle, Magyarország német megszállását követően azonban az erdélyi zsidókkal együtt őket is a marosvásárhelyi gettóba hurcolták. Ráduly István, Bözödújfalui katolikus plébános a tanúsítvány segítségével többeket ki tudott hozni a gettóból, a többieket azonban az auschwitzi megsemmisítőtáborba deportálták. Degré ellen a nyilas uralom alatt a szombatosok ügye miatt fegyelmi vizsgálat indult.
  Szombatosok ma[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
  A szombatosok mint közösség kihaltak a 20. században, ám szombatünneplő keresztény felekezet napjainkban is létezik. A szombatünneplés bibliai (nem pedig szombatos) örökségét továbbvivő adventizmus (amely nem az erdélyi szombatos mozgalom származéka!) a történelmi Magyarország területén elsősorban Erdélyben aktív.
  L. R. Conradi amerikai adventista misszióvezető Európában 1890-ben még találkozott Bözödújfalun annak az öt szombatos családnak a képviselőivel, akik társaiktól eltérően nem tértek át a zsidó vallásra.
  Az irodalomban[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  A korai 17. század szombatosairól szól Kemény Zsigmond A rajongók című regénye.
  Szakirodalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében. Bukarest: Kriterion, 1982 (részletes, XIX-XX. századi bibliográfiával)
  Dán Róbert: Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987
  Kovács András: Útfélen fejfa. Budapest-Bukarest: Balassi-Kriterion, 1995
  Kovács András: Mondjatok káddist egy székely faluért. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1997
  Kovács András: Az erdélyi szombatosság nyomában. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1999
  Bözödújfalvi szombatosok szertartási és imádságos könyve. Közzéteszi és a bevezetőt írta: Kovács András. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2000
  Szávai Géza: Székely Jeruzsálem. Bp.: Pont, 2000
  Pozsony Ferenc: Erdély népei: szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Kolozsvár: KJNT-BBTE, 2009
  Külső hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  Az adventmozgalom kibontakozása hazánkban
  vallás Vallásportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap
  Kategória: Magyarországi keresztény közösségek Judaizmus

  Kovács József

 18. Mara Tomi szerint:

  Édes jó Istenem, mennyi idióta barom…:( 34 000 évvel ezelőtt barlangokban laktunk, és nyers húst ettünk, a falra bölényt rajzoltunk és tagolatlanul beszéltünk, makogtunk….

  Mara Tomi

 19. Fakezű szerint:

  Tudjátok a fő probléma az ott kezdődik hogy mi?azok akik ezeket a sorokat ide irjuk és olvassuk valahol ugyanzt kutatjuk és szeretnénk tudni de igy ez nem fog menni nagyban sem amikor csak arrol szól a beszélgetés hogy hogy bizonyitsuk be azt hogy mindenki hülye csak épp a szó szóló nem!az a helyzet hogy az i.e. elötti történelmünk sajnos nagyon homályos és hézagos.a másik ami biztos hogy ha a töri órát elkezdjük 406-tól Atilla születésétől(amennyiben a dátumot elfogadjuk) napjainkig több mint 300 évvel nem tudunk elszámolni.Írásos emlékünk nagyon kevés van a honfoglalásig éppen ezért érdemes a körülöttünk élő népek ősi krónikáiban kutatni!Nem mellesleg hozzá tenném kedves Mara Tomi hogy ahogy most vannak elmaradottabb kulturák akik szavanákon élnek és vadászatból élnek ugy 34000 éve is lehettek ilyenek mert arra hogy akkor mi miért történt még nem kaptunk választ!ugyanis ha egyetemleges lenne az emberiség fejlődése akkor nem dumálják bele a keresztény egyház dogmáit az ősi Napimádó/Tűzimádó népekbe 🙂

  • Káldi József szerint:

   Egészen biztosan már éltek őseink 34 000 évvel ezelőtt, ( hiszen mindenkinek van édeanyja, nagymamája….ük ük ük ük ük……etc ük mamája is..:) )mi több járhattak erre is és azután vissza is térhettek Ázsiába. Miért ne…a legújabb kutatások szerint 6o 000 évvel ezelőtt az emberiség ősei mindössze 6 000 -en voltak és már a genetikusok meg is találták az ősanyánkat…:) Szóval tetszik, nem tetszik az emberek testvérek. Csak nem úgy viselkednek.

   Káldi

  • Káldi József szerint:

   jav. édesanyja
   Káldi

 20. Margit Kolcza szerint:

  tiszta Balkán amit itt csináltok,a normális magyar emberek már kihaltak?

  • Paloucz szerint:

   Nem haltak ki, csak újnák a vitát a magyarul beszélő idegenszívűekkel.

  • Káldi József szerint:

   Nyugodtan zsidózz …mert a végén nem értenek meg!..:)

   Káldi

  • Paloucz szerint:

   “Káldi: “Nyugodtan zsidózz …mert a végén nem értenek meg!..:)”

   Káldi József! Ne tegezzük egymást! Köszönöm.
   Amint látom, Ön Magyarországon szocializálódott, ahol sajnos elterjedt az az együgyű nézet, hogy csak a zsidók tehetők felelőssé minden rosszért. Ezt az Ön által elfogadott nézetet próbálja rám vetíteni. Hogy milyen okból, az számomra titok, valamint nem is érdekel! Ez Önről árul el többet, nem rólam.
   Az idegenszívűek kifejezés mindenkit takar, aki érti, beszéli a magyar nyelvet, magyar (többségű) közösségben él, de nem érzi magát magyarnak, a nemzetet nem tiszteli, támogatja, annak történelmét nem ismeri, a nemzet nagyjait nem becsüli… ebbe tartoznak a felvidéki kevert családok mára felnőtt gyerekei….
   Ön fentebb zsidózott? Miért rájuk gondolt? Kérem, ne zsidózzon! Érveljen, tényekkel, adatokkal, kutatási eredményekkel…! Köszönöm.

 21. Szalay szerint:

  Szalay Gyula USA
  Nem hiszek benne de erdekesnek talalom. Az igyekezetet nem szabad ,leszolni.

 22. Károlyné Deák szerint:

  Túl sok a bizonyíték és gyanúsan gyorsan igyekeznek eltüntetni azokat. Ez elég elgondolkodtató a hitetlenkedőknek is.

 23. Mara Tomi szerint:

  Nagyon sajnálom, hogy mi magyarok a múlban élünk, a múltba tekintünk visza …állandóan.

  Pedig az országunk éppen most ürül ki, a gyermekeink MOST mennek el…az itt maradók 4 ooo ooo most készül megfagyni, éhen halni..és mindez Most következik be…a hozzá értők MOST vannak elájulva az ezeréves ( 30 000 éves ) múltunktól…nem érzitek, hogy ez szándékos félrevezetése az “új elitnek” amely nem elit, csak egy összerabolt vagyonán ücsörgő újgazdag rablóbanda…

  Nézzétek meg kik is voltak a fideszisták pl:
  Egy szál lyuka alsógatyában _egy napi munkában eltöltött nap (!) nélkül_ bezuhantak a parlamentbe ..és nagyon örülnek az ilyen sehová sem vezető hülyeségeknek, legalább addig sem firtatják honnan is származik a 300 m2-e ház, a Kajmánszigeti számlák tömege…a rabolt vagyon.

  Nem sokban különböznek a többiek sem KDNP-s képviselő lehet a hajdanában a tv-be beüldözött komcsi sztár riporter, a z MSZMP-sek tömege a FIDESZ-ben, a KDNP-ben az MSZP-ben…mert nem neveltek fel szakembereket, a képviselők sikítva menekülnek a parlament folyosóin a kérdezgető riporterek elől…

  Ezzel szemben a rokkantak felül vizsgálatával több ezer nyomorékot zavartak vissza a nem

  létező Munka világába…:(

  Mara Tomil
  p.s.
  a náci bevonulás _ melyet a hivatalosság virágesővel fogadott _ halasztódott…é 600 000 gyermek éhezik, vagy cipő híján nem tud iskolába menni…a mi korosztályunk max. Móra Ferenc írásaiban olvashattunk ilyesmit ..Bravó!

  • Káldi József szerint:

   És ehhez jönnek az újjá született nácik körbe nyalása..:)
   Káldi József

  • Paloucz szerint:

   Káldi József! Sajnálom, hogy Ön nem tud mással foglalkozni mint jóformán minden témába belezsidózni és belenácizni. Minket ez a téma nem érdekel! Engem meg pláne nem! A politika nézeteiti kérem fejezze ki máshol és ne egy történelemmel foglalkozó fórumon! Nem is értem, miért nem törli az admin. További szép napot!

 24. Fispán Géza szerint:

  A legelső beírás könnyen bizonyítható, ifjúsági építő táborokat szervez a fideszista, krresztény demokrata neonáci párt ifjúsági KISZ szervezeteiből, oszt ott a bizonyíték!
  Miért e halogatás??? Persze a láncos kutyusékkal ki kéne békülni, de a turizmus bevételéből megtérülne..:)

  Fispán Géza

 25. Atlanthy szerint:

  A Kő a Ku,Ko,Ka,Kő,Ke, Ki és Kü alakokat viseli, a szumerban pl. Ku és Ki. Kap egy V-képzőt, azután az Ács magyar szót, ami nagyon régi, és az Ász szóval is rokon. Így a Köv-Ács a követ ácsolja, ez idomult Kov-Ács szóra, amit a szlovák utódok is átvettek. A szlovák Kov Fém letörli a náci szlovák képéről az aljasságot, mert éppen azt mondja, hogy a Kő Ácsoló Kovácsok majd később, a 7 fém feltalálásával fémeket kezdtek ácsolni. A magyar kőkorszaki szó pl. az angolban Coach, Kovács, Edző, aki a követ, majd a fémet, ma már a gyerekeket edzi.
  Kraszna Horka. Horka a magyar vezérek egyik tisztsége, Hor a reggeli Napisten, Ka a Háza, a fegyverzet és utánpótlás felelőse. Kraszna a Kar-Ász-Na rövidülése, Karja az Ászok (urak, királyok, törzsfők, családfők) Házának, Na itt Ház, mint sok nyelvben. Ő a későbbi Krasznár. Egy ilyen vezető Horkának volt a vára Karászna-Horka, rövidülve Kraszna-Horka.
  Mivel az orosz, angol (germán), latin, ind, perzsa és sok más nyelv magyar eredetű, amit indoeurópainak neveznek, ezért felesleges meghamisítani az igazságot. Még azt sem tudják, mi a szláv, rusz, orosz, semmit nem tudnak, mert minden szavuk magyar eredetű, és hatalmas arcuk megakadályozza őket az igazság felderítésében. Még a Pálit. Miért nincs “a” hangotok? Én tudom, de ti semmit sem tudtok. Többet nem jövök, de felbosszantott ez a Kovács szóról való bénázás, hogy szépen mondjam. A világon a legjobban a nácikat utálom.

  • Káldi József szerint:

   Érdekes krásná, krásny, krásno = szép szlovákul

   красный (krászínüj) oroszul pl = szép

   hora= hegy

   :))))))))))

   Káldi József

  • Paloucz szerint:

   Káldi József,
   Inkább arról filozolj már nekünk egy kicsit. Hogy ki is volt az az Anton Bernolák. Várj! Segítek! Píš, ako počuješ!
   Na, mivel ez érettségi téma, várom magasröptű és tényekkel alátámasztott érveidet. :)))
   1.Mi a többes száma a hegynek szlovákul. Írd ide nekünk Bernolák módszerével!
   2. kérdésem. Voltál-e te már Krasznahorkán? Láttad-e a környező hegyeket?
   3.Mit jelent magyarul a horký, sladkohorká…
   4. Mióta használja a szlovák a magyar kicsinyítő képzőket? Szóval? Semmi?
   5. Magyarázd már el nekünk kérlek, hogy mióta keserű ami gyönyürű!
   6. Ismered-e te a magyar hő és hágó szavakat? Igen. Bingó!
   7. Tudod-e, hogy hogyan és honnan lehet látni a Gömör-i, Pelsőc-i őrtüzeket? Nem? Nagy kár!
   Ülj le Józsika! Megbuktál. Kár volt iskolába járnod!

  • Paloucz szerint:

   Annyival egészíteném ki a mondandódat, hogy az angol Coach (ejtsd. kóucs) a magyar Kocs megfelelője. Köztudomású, hogy Mátyás királynak készítették az első kényelmes szekérfélét Kocs falucskában. Ebből lett a neve kocsi. Majd ezt vették át a kocsi terjedésével mások is. Az eredeti kocsi megfelelője elkészült pár éve, fűzfa fonatú kosár, fa vázon, kerekekkel, párnákkal bélelve.
   Azoknak a pánszláv eszmét és elavult dogmákat hangoztatóknak pedig, akik szerint maga az Úristen is szláv volt, ergo, a magyar is szláv szavakkal született, és azoknak is akik a zsarnok nyugatot istenítik lásd, tanulságul mit mondanak az angolok itt: http://www.etymonline.com/index.php?term=coach
   Tehát, amit mondtam volt, Magyar keltezésű, majd Német és Francia átvétellel került az Angol nyelvbe majd azzal az USAba.

  • Káldi József szerint:

   A pánszláv dogmák éppen olyan hülyeségek halmaza, mint a fentebb említettek, és éppen olyan hamisítványok, _bár én a mai cseh és szlovák szakirodalomban már alig alig találkoztam ilyesmivel_ mint amit szegény Varga csaba nyugodjék állított…holmi szláv nyelvtudás nélkül.

   off A Bíró féle golyós toll i biroként/biropen emlegetik, és nem az ” iroda” szó alapján..ebből a világhírű találmányból egy kicsit levon, hogy fogtetchnikus édesapját még Schweiger Mózes Mátyás-nak hívták, és neki az aktuális nemzetmentő/nemzet tisztogató zsidó törvények elől kellett külföldre mennie külföldre tanulni..és a találmányát bejegyeztetni.

   Káldi

  • Fispán Géza szerint:

   Paloucz Úr!

   Van még az angolban magyar eredetű szó? A franciában, olaszban, oroszban, spanyolban esetleg? Hiszen az Ön érvelése alapján mind a magyarból származik…

   Fispán Géza

  • Paloucz szerint:

   Atlanthy, engem érdekel mélyebben is a téma. Te melyik oldalakat látogatod és milyen irodalmat használsz forrásnak? köszönöm.

 26. Káldi József szerint:

  Mivel az orosz, angol (germán), latin, ind, perzsa és sok más nyelv magyar eredetű, :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  Káldi József
  a kezelést megint..

  • Paloucz szerint:

   Vannak Káldi Józsefnek érvei is, vagy csak témát szeretné lejáratni? Ha érvei nincsenek, csak gúnyos és kétértelmű megjegyzései, akkor az Ön által említett kezelést, legyen szíves önmagára alkalmazni!

 27. Paloucz szerint:

  Káldi József, tőled csak egyet kérdezek. Tudod-e, hogy az ókorban melyik nemzetet tartották a legősibbnek?

  • Káldi József szerint:

   Meséld már lécci…:)! Görög, római, zsidó….vagy a magyart?

   Káldi József

  • Paloucz szerint:

   A “kocsi” példáján is látszik, hogy Káldi úr nem járatos történeti tények felkutatásában. Kérem, hogy saját vélemémyét szíveskedjen legalább!!! pár perc “googizással” alátámasztani mint mérnük emertől ez elvárható. Pl. Kocs község http://www.kocs.hu/tortenelem.php és akkor talán több hitelt adok Önnek, mert míg ilyeneket ír, hogy “A pánszláv dogmák éppen olyan hülyeségek halmaza, mint a fentebb említettek, és éppen olyan hamisítványok,” minden ellenpélda nélkül, bizton nem fogok Önre több időt fecsérelni!

  • Paloucz szerint:

   Káldi József! Nem tegeződünk! Abból amit felsorolt azt vonom le következtetésül, hogy Ön 1. nem tudja el sem képzelni, hogy a zsidók, görögök és a rómaiak előtt vagy velük párhuzamosan már léteztek más civilizációk 2. földrajzilag nagy mértékben tájékozatlan, 3. nem veszi a fáradtságot, hogy utánanézzen, 4.gúnyolódik 5. mások idejét rabolja
   Viszlát!

 28. Paloucz szerint:

  Káldi József, maradjunk az angol nyelvnél. Tudod-e, hogy már Shakespeare nyelvét sem érti a mai angol? Tudtad? Tudod?
  Viszont mi még Balassi Bálintot is úgy olvassuk, mintha tegnap írta volna. Hány száz év telt el azóta? Melyik és milyen nyelv változott és mekkorát?
  Cinikus bejegyzésed sajnos arra enged következtetni, hogy az alap történelmi tényekkel sem vagy tisztában. Egy célod van csupán és azt sikerrel elvégezted. Magadról állítottál ki szegénységi bizonyítványt.

  • Káldi József szerint:

   Tudom, az angol gyorsabban fejlődött, mint a magyar, sajnálatos módon a török alatt elszenvedett 150 év + a Habsburg 450 év nem tett jót. Viszont az angol világnyelv lett a magyart meg 10 millióan beszéljük.

   Ezt a szemléletes példát ugyan az ómagyar Mária -siralomra szokás felhozni olyanok által akik viszont nem olvasták.
   Szóval nem értem mi ebben a meggyőző érv.

   Káldi

  • Paloucz szerint:

   Káldi József, újra maradjunk csak az angolnál. Te beszéled az angolt? Igen? Milyen szinten? Én 10 évet töltöttem Angliában. Felváltva London, Oxford és Cambridge érintésével. megj. nem mosogattam, tanultam. Ezt csak azért írom ide, mart Varga Caba hitelességét ahhoz kötöd, hogy nem beszélt szlovákul. Megj. szlovák nyelvészekkel dolgozott a szlovák a témán! Megj. én szlovákul szereztem az első diplomám, Kassán.
   A meggyőző érv megkérdőjelezését részedről, meglepőnek találom. Két okból. Mi a cime a blog bejegyzésnek? Ősi nyelv? Ha tehát a magyar ezer éve ugyanolyan, mégis életképes, míg az az angol nemzet meg nem is létezett ezer évvel ezelőtt akkor szerinted melyik nyelv az ősibb? Megj. http://hu.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ciai_Szent_Margit sem angol királyné 😉
   Említed a fejlődést. Nos, nem tudom te mit tartasz fejlődésnek, de az angoloknak pont az a bajuk, hogy nem fejlődik a nyelvük hanem korcsosul! Ezt ők maguk panaszolják.
   Szerintem amit te fejlődésnek tartasz az önmagában csak változás! Az angol a szlovák után az egyik legösszekölcsönzöttebb nyelv.
   Hasamra ütve adok egy példát, amit lengyel feleségem is hamar megértett, neked is menni fog.
   Függőleges – Vertical, Független-Independent, Függöny-Curtain, Összefüggés- Connection
   Most te is láthatod, hogy egy szócsoporthoz hány különböző élő és már nem élő nyelvből kölcsönöztek.
   Érzelmileg sem tudják magukat kifejezni. A szerelem szóra egy szavuk van amit ismersz. Love. A saját anyjukat ugyanúgy szerelmesen szeretik mint a biciklijüket, a kutyájukat és ételeiket. Nincs szerelem, szeretet. Megj. szer-elem, szer-tartás, rend-szer, táp-szer, szer-etet. A amit te fejlődésnek titulász, az az angolban csak változás, nem fejlődés! A magyar már ezer éve is ki volt fejlődve mint nyelv, nincs tovább hova fejlődni. Pl. az angol még annyira sem fejlett, hogy a “kiknek” kérdőszóra és logikai fordulatra szava volna. To who singular, to who prural. Kinek, kiknek!De menjünk tovább! Ez a lengyellel is így van! Dla kogo? Dla kogo? Kinek? Kiknek?
   De maradjuk az angolnál! Fejlett mi? Feltételes mód. Ha én gazdag volnék! Látsz benne többes számot? Nem? Mert nincs! Angolul “If I were a rich man!” tessék, máris bukta. Feltételes módban már nem tuja magák egyes számban kifejezni!!!
   Továbbá, pl. neked tanulságul, hogy mi a fejlettség. Meghívattathatnátok – egy szó. Angolul egy mondat: You could ask them to get me invited.
   Káldi József, utolsó megjegyzésed, hogy az a mérőfokod egy nyelv fejlettségére, hogy mennyien beszélik, most ne haragudj meg rám, de szamárság!
   1. A kínait többen beszélik. 2. Az angol végigrabolta és gyilkolta a világot, milliókat hurcoltak be angol nyelvterületre és gyarmatokat tartottak. Ez nem a nyelv fejlettségét tükrözi. 3. Az angol egyszerű az elején, utána már nem. Az a sok millió amiről te beszélsz, nem az angol irodalmi nyelvet beszéli, csak habog! Az amcsi csak les amikor, a skót falusi paraszt odavág neki valamit…
   Szóval szerintem ennyi. Ha vitázni szeretnél, állok elébe, de szerintem már nincs miről. Az öt nyelv közül amivel összehozott a sors a magyart tartom a legtökéletesebb felépítésűnek, a leg kifejezőbbnek, a legpontosabbnak, a leglogikusabbnak.

  • Káldi József szerint:

   Kérdezted, hogy tegeződünk -e? Nekem nem szokásom, de olvasd el ezt a röfidet!

   “Paloucz szerint:
   március 31, 2014 – 12:11 du.
   Káldi József, tőled csak egyet kérdezek. Tudod-e, hogy az ókorban melyik nemzetet tartották a legősibbnek?
   Válasz”
   Ki tegezett le kit?

   Hm?
   Amúgy
   úgy koromnál fogva nyugodtan tegeZhetlek, pláne, hogy Te tegeztél le előbb…

   Tudni illik, hogy mi illik ..Görög Ilona, Köves és T. Julianna művei..

   Káldi József

 29. Káldi József szerint:

  Káldi József,
  Inkább arról filozolj már nekünk egy kicsit. Hogy ki is volt az az Anton Bernolák. Várj! Segítek! Píš, ako počuješ!
  Na, mivel ez érettségi téma, várom magasröptű és tényekkel alátámasztott érveidet. :)))
  1.Mi a többes száma a hegynek szlovákul. Írd ide nekünk Bernolák módszerével!
  2. kérdésem. Voltál-e te már Krasznahorkán? Láttad-e a környező hegyeket?
  3.Mit jelent magyarul a horký, sladkohorká…
  4. Mióta használja a szlovák a magyar kicsinyítő képzőket? Szóval? Semmi?
  5. Magyarázd már el nekünk kérlek, hogy mióta keserű ami gyönyürű!
  6. Ismered-e te a magyar hő és hágó szavakat? Igen. Bingó!
  7. Tudod-e, hogy hogyan és honnan lehet látni a Gömör-i, Pelsőc-i őrtüzeket? Nem? Nagy kár!
  Ülj le Józsika! Megbuktál. Kár volt iskolába járnod!

  Nagyarcúságodnak tisztelettel:

  Anton Bernolák a nagyszombati püspöki vikariátus titkára volt, nagy műveltségű, több nyelven beszélő katolikus pap pl az első cseh-szlovák- német-latin szótár megalkotója, talán még a te nyelvtudásodon is túltett. A Ny-szlovák nyelvjárás szabályainak írásba foglalója, a szlovák nemzeti öntudat megerősítésének, a jozefinista reformok támogatója…akit ennél több is érdekel, érdekel a neten megtalálja angolul, németül, szlovákul..etc Az egyik problémát az elmélete elismertetésében az jelentette, hogy a szlovákok inkább evangélikusok voltak (mint pl Petőfi édesanyja). A katolikus- evengélikus szembenállás a nyelvművelői munkáját nem segítette.
  Megemlíthetnénk még Jozef Ignác Bajza, , Fándly György, Ján Hollý, Ján Kollár, Pavel Jozef Šafárik neveit mint a szlovák nyelv művelőit akik mellesleg elismert költők és írók
  voltak, de gondolom mindet ismered.

  “Inkább arról filozolj már nekünk egy kicsit. Hogy ki is volt az az Anton Bernolák. Várj! Segítek! Píš, ako počuješ!”

  Bizonyára filozofálj-t szerettél volna írni..de sebaj, még te is tévedhetsz..:)
  ” Píš, ako počuješ!” Talán vannak akik nem ismerik a szlovák nyelvet azok kedvéért : ezt jelenti: ” Írd ahogyan hallod! ” Annak idején a jottisták és az ipszilonisták nálunk is vére menő harcot vívtak a hasonlóan fontos ügyben..:)

  1.Mi a többes száma a hegynek szlovákul. Írd ide nekünk Bernolák módszerével!

  Mivel én magyarul érettségiztem Budapesten, és ez akkoriban nem volt tétel, továbbá, csak egy műszaki egyetemet végeztem, a hory-ra tippelnék…:)

  2. kérdésem. Voltál-e te már Krasznahorkán? Láttad-e a környező hegyeket?

  Voltam a Krasznahorkán. Láttam

  3.Mit jelent magyarul a horký, sladkohorká…

  keserű, édes-keserű

  4. Mióta használja a szlovák a magyar kicsinyítő képzőket? Szóval? Semmi?

  mala malicka, stol, stolicka _ (megcenem nincs bohuzial)_

  5. Magyarázd már el nekünk kérlek, hogy mióta keserű ami gyönyürű!

  Gyönyörű-re tippelek, bizonyára ezt szeretted volna írni, kb 4 osztály…nálunk.
  A hora hegy, a krásná szép A szlovák jelentése némi fantáziával:szép hegy.szerintem, a szláv szavak felsorolásával mindössze a szlovák nyelvnek a szlávok családjába való tatozására céloztam, de túl bonyolultra sikerült.
  De érdeklődéssel várnám, tévedésem esetén az eredeti kérdésre adott válaszodat:
  _ Krasznahorka régi magyar nevét.

  6. Ismered-e te a magyar hő és hágó szavakat? Igen. Bingó!

  Ismerem, mi köze Krasznahorkához?

  7. Tudod-e, hogy hogyan és honnan lehet látni a Gömör-i, Pelsőc-i őrtüzeket? Nem? Nagy kár!

  Sajnos éppen esett az eső, az őrtüzek nem látszottak…:(

  Ülj le Józsika! Megbuktál. Kár volt iskolába járnod!

  Lehetséges, bár eleddig sok hasznát vettem.

  Kedves Paloucz!

  Talán kisebb lett az arcod ezek után, ha nem akkor is szívesen válaszolok a kérdéseidre, ha kissé visszafogottabb lesz benne az öntömjénezésed, hatalmas tárgyi tudásodat illetően..:)

  Káldi József

  • Paloucz szerint:

   Káldi József!

   Emlékszel miért nem hiteles számodra Varga Csaba? Mert nem beszélt szlovákul. Nos, álljon itt neked tanulságul, NAGYARCÚSÁGODNAK amit te mondtál magadról “Mivel én magyarul érettségiztem Budapesten, és ez akkoriban nem volt tétel, továbbá, csak egy műszaki egyetemet végeztem” Szóval a történek it be is fejeződött.
   Ezen a példádon pedig jót nevettem stol, stolicka – asztal és szék. Köszönöm.

  • Káldi József szerint:

   Örülök, hogy megnevettettelek …a kicsinyítő képző pontosan megfelel a kért példának.
   A történet nem fejeződött be..mert 5 évig még alkalmam volt Szlovákiában tanulnom….:) Tehát szegény Varga Csabával szemben van némi előnyöm.
   Mos akkor vissza térhetnénk a tételesen feltett kérdéseidre adott válaszaimra.

   Mivel nem írtál keresztnevet ..Palouczka..:Nagyarcúságodnak tisztelettel:

   Anton Bernolák a nagyszombati püspöki vikariátus titkára volt, nagy műveltségű, több nyelven beszélő katolikus pap pl az első cseh-szlovák- német-latin szótár megalkotója, talán még a te nyelvtudásodon is túltett. A Ny-szlovák nyelvjárás szabályainak írásba foglalója, a szlovák nemzeti öntudat megerősítésének, a jozefinista reformok támogatója…akit ennél több is érdekel, érdekel a neten megtalálja angolul, németül, szlovákul..etc Az egyik problémát az elmélete elismertetésében az jelentette, hogy a szlovákok inkább evangélikusok voltak (mint pl Petőfi édesanyja). A katolikus- evengélikus szembenállás a nyelvművelői munkáját nem segítette.
   Megemlíthetnénk még Jozef Ignác Bajza, , Fándly György, Ján Hollý, Ján Kollár, Pavel Jozef Šafárik neveit mint a szlovák nyelv művelőit akik mellesleg elismert költők és írók
   voltak, de gondolom mindet ismered.

   “Inkább arról filozolj már nekünk egy kicsit. Hogy ki is volt az az Anton Bernolák. Várj! Segítek! Píš, ako počuješ!”

   Bizonyára filozofálj-t szerettél volna írni..de sebaj, még te is tévedhetsz..:)
   ” Píš, ako počuješ!” Talán vannak akik nem ismerik a szlovák nyelvet azok kedvéért : ezt jelenti: ” Írd ahogyan hallod! ” Annak idején a jottisták és az ipszilonisták nálunk is vére menő harcot vívtak a hasonlóan fontos ügyben..:)

   1.Mi a többes száma a hegynek szlovákul. Írd ide nekünk Bernolák módszerével!

   Mivel én magyarul érettségiztem Budapesten, és ez akkoriban nem volt tétel, továbbá, csak egy műszaki egyetemet végeztem, a hory-ra tippelnék…:)

   2. kérdésem. Voltál-e te már Krasznahorkán? Láttad-e a környező hegyeket?

   Voltam a Krasznahorkán. Láttam

   3.Mit jelent magyarul a horký, sladkohorká…

   keserű, édes-keserű

   4. Mióta használja a szlovák a magyar kicsinyítő képzőket? Szóval? Semmi?

   mala malicka, stol, stolicka _ (megcenem nincs bohuzial)_

   5. Magyarázd már el nekünk kérlek, hogy mióta keserű ami gyönyürű!

   Gyönyörű-re tippelek, bizonyára ezt szeretted volna írni, kb 4 osztály…nálunk.
   A hora hegy, a krásná szép A szlovák jelentése némi fantáziával:szép hegy.szerintem, a szláv szavak felsorolásával mindössze a szlovák nyelvnek a szlávok családjába való tatozására céloztam, de túl bonyolultra sikerült.
   De érdeklődéssel várnám, tévedésem esetén az eredeti kérdésre adott válaszodat:
   _ Krasznahorka régi magyar nevét.

   6. Ismered-e te a magyar hő és hágó szavakat? Igen. Bingó!

   Ismerem, mi köze Krasznahorkához?

   7. Tudod-e, hogy hogyan és honnan lehet látni a Gömör-i, Pelsőc-i őrtüzeket? Nem? Nagy kár!

   Sajnos éppen esett az eső, az őrtüzek nem látszottak…:(

   Ülj le Józsika! Megbuktál. Kár volt iskolába járnod!

   Lehetséges, bár eleddig sok hasznát vettem.

   Kedves Palouczka!

   Talán kisebb lett az arcod ezek után, ha nem akkor is szívesen válaszolok a kérdéseidre, ha kissé visszafogottabb lesz benne az öntömjénezésed, hatalmas tárgyi tudásodat illetően..:)

  • Paloucz szerint:

   Káldi József! “Örülök, hogy megnevettettelek …a kicsinyítő képző pontosan megfelel a kért példának.”
   Nem, nem felel meg. A Stol – asztal, a stolicka = szék, Érti? Nem székecske!!
   Még ha igaz is lenne, akkor sem arra válaszolt arra amit kérdeztem. Olvasson figyelmesebben!
   Az, hogy 5 évig tanult Szlovákiában mit sem jelent. Én 18 évig tanultam ott, és folyékonyan beszélem a mai napig. Varga Csaba pedig szlovák nyelvészekkel dolgozott együtt az etimonok világában. Tehát Önnek olyan nyelvi és nyelvészeti lemaradása van, amit nem fog tudni behozni. Elárulom még Önnek, hogy a Sorbonne egyetem tanulmánya szerint a világ legnehezebb nyelve a szlovák! Aztán a kínai és azután a magyar. Tehát Ön, minden tiszteletem ellenére sem vitatárs, mivel ahhoz, hogy valaki hibamenetsen használja a szlovák nyelvet, minimum kilenc évet határoztak meg, aktív nyelvkörnyezetben eltöldendőt!!! Sajnálom Káldi úr. Majd máskor lesz Önre időm. Viszlát!

  • Káldi József szerint:

   De érdeklődéssel várnám, tévedésem esetén az eredeti kérdésre adott válaszodat:
   _ Krasznahorka régi magyar nevét…?

   Káldi

   kov – kováč-kovács
   páleka-pálinka

   Nem kéne mániákusan ilyen lehetetlen esetekben MINDEN szó esetében a magyar eredetét a szlovák szavaknak…:)

   Káldi

  • Káldi József szerint:

   Íme a neves gyűjtemény,
   http://www.varga.hu/OSKOR_ELO_NYELVE/SZLOVAK-%20MAGYAR%20SZOEGYEZESEK_bejezetlen%20jegyzet%202.htm “kultúrkampf”
   Még a szlovákul nem tudók számára is kiderül, hogy a szlovák nyelv nem a magyar leány nyelve…gondolom ez számodra is világos.

   Káldi

  • Káldi József szerint:

   :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   “Tehát Ön, minden tiszteletem ellenére sem vitatárs, mivel ahhoz, hogy valaki hibamenetsen használja a szlovák nyelvet, minimum kilenc évet határoztak meg, aktív nyelvkörnyezetben eltöldendőt!!! Sajnálom Káldi úr. Majd máskor lesz Önre időm. Viszlát!”

   Viszont Varga Csaba hiteles, aki egy szót sem tudott szlovákul…vaslogika, hm…

   Szóval az a vitapartner aki úgy vitatkozik mint Ön…az nem vita partner, hanem provokátor.

   Káldi

  • Káldi József szerint:

   stol = asztal, stolicka =asztalka (szék) még egy nehezebb felfogású számára is nyilvánvaló. kicsinyítő képző

   Egy népet átirányítani egy másik nyelvre, egy nap alatt vagy egy év alatt lehetséges? A szlovák meglehetősen hasonlít a cseh nyelvre, és a többi szláv nyelvre, tehát nem holmi elrabolt, elkorcsosult magyar. Épp nyelvérzékkel, épp ésszel nem olyan nehéz felfogni.

   Káldi József

  • Káldi József szerint:

   Maradjunk a kérdéseidnél, válaszoltam, te meg terelsz.

 30. Káldi József szerint:

  Paloucz szerint:
  március 31, 2014 – 3:44 du.
  Fispán uram, tessen már olvasni a krónikákban! A követeket akik a hírt hozták, hogy át akarnak vonulni az országon Bécs alá, Önhöz hasonló cinikus cselszövők fejezték le, még Erdélyben. A tatár támadás is bosszú volt, pont ilyen eset miatt. Erről is maradt adat.
  Nem ellenünk indultak ezek a támadások. Törökországban, vagy ha nem hiszi kérdezzen rá török ismerősénél, mit tanítanak Magyarisztánról! Tessék csak tessék! Nem itt kell ironizálni, ott tessék kérdezősködni! Tovább megyek! Hol húzta meg magát Kossuth? Rákóczi? Bem?
  Szóval Fispán úr, én elhiszem hogy Ön Csehszlovákiában diplomázott, de amint látom, Ön szívet is cserélt a pénzéért, nem csak hasztalan tudást szerzett.

 31. Fispan Geza szerint:

  Paloucz Úr!

  Ön kissé el van telve magától, az angol és szlovák nyelvtudása miatt. Viszont a magyarjáról is ejthetnénk néhány szót, mert majd minden hozzá szólásában elkövet néhány szavas hibát. Talán erre is kéne némi gondot fordítani.

  Fispán

 32. Fispan Geza szerint:

  Krasznahorka…tényleg szép, magyaros hangzású név. A szlovákokat lefajzott nyelvű népnek tartani azért mondjuk ki eléggé párját ritkító butaság, és meglehetősen hasonlít a cseh nyelvre amúgy. Varga Csaba teóriája a zsideri gyűlöletének igazolásán kívül nem sok mást igazol. Érdeklődéssel várom a román, a ruszin és a szerb nyelv magyar eredetének nagydoktori értekezését is…

  Fispán Géza

 33. Káldi József szerint:

  Paloucz Úr!

  Miután rájött, hogy maga kezdte a tegezést, elfelejtett bocsánatot kérni, ami az olyan úri társaságban ahová tartózónak véli magát elengedhetetlen.
  Az angol nyelv ismerete felől ne legyen gondja 12 évet élte Kanadában, és tanítottam is pár évig angolt, de emellett kényszerűségből z hodu okolnisti franciául is meg kellett tanulnom, bár azt nem szeretem, mi több fordítani is kényszerültem egyik nyelvből a másikba …holmi alantas anyagiak mián.
  Spanyolul Kubában tanultam, ahová elvtársi segítség nyújtás okán kerültem, de csak 3 évet tölthettem ott. Az orosz 12 éve alat csak a bukás elkerüléséhez szükséges mennyiséget tanultuk meg, hülye fejjel…
  Németül csak a legszükségesebbeket tudom kb egy turista szintjén..natürlich.

  a leghalványabb tisztelet jele mellőzésével:
  :

  Káldi József

 34. Beleolvastam a nyelvi vitába, ahhoz szólok, a többi most nem érdekel.
  Fispán Géza úr említ két szót: PÁLINKA, KOVÁCS. Úgy éreztem, hogy nagy megelégedéssel tölti el a szógyökegyezés, és ennek alapján máris szlovák eredetűnek nyilvánítja a fenti szavakat.
  Kedves Fispán úr, nem oda Buda!
  Egy szó nem csak a kezdő gyökből áll, a továbbiaknak is illeniük kell az értelem szerint a szó végső, teljes mondanivalójához.
  Ezt írja Ön:
  pálit=égetni
  pálená= égetett
  pálenka= pálinka…:)
  majd:
  kov= fém
  kováč=kovács
  Kérdezem én: Más, komolyabb érvei vannak, vagy csak ennyi?
  Bekezdésként el kell mondanom, hogy minden egyes hangnak, ősgyöknek, gyökszónak legkevesebb három irányba elvihető értelme van.
  A PÁLINKA szó több gyökből áll, és egy megnevezés kialakulásakor egyenként minden hangnak szerepe van.
  Olvassa el figyelmesen:
  PÁLINKA – Borból, cefréből lepárlással készített, 40 – 60% alkoholtartalmú szeszes ital. [A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: szlovák] A PÁLINKA szó P.L – L.P gyökből képzett: PáL – LéP. A szó a PÁ ősgyökből indul, amely védelmet, takarást jelent a PAjzs, PÁzsit, ütést a PAll, násPÁgol, de folyadékot is jelent az IPOly, PÓ, POtomac, PAtak szavakban. A PÁL gyök L hangja az iLLanás – PÁLLÓ. A PÁRLÓ szó R hangja az iLLanást előidéző eRő. Ami PÁLlik, az eltűnik, mondhatnánk megLÉP. Tehát a PÁL magyar gyök. Az IN értelemadó kellemi ősgyök a magyar nyelvben. Jelen van a fINom, csINos, pINa stb. szavakban A CzF Szótár szerint a LINKA, linkó, linkás ingoványos talajt jelent. A paláNK szónál is említettem: az NK páros a nem teljes érték jelölője a csoNKa, maNKó és más szavakban. A leNG, kileNG, iNGó, NG párosa az NK > NG váltása, s a bizonytalan, iNoGó járást leíró. A szókezdő PÁ P hangja B hang zöngétlen párja. A B hang Bolondos esetek értelemadó hangja. Aki kissé több PÁLINKÁt iszik, jelképesen elüti (páhol), néha kileng vagy beleng, Bólongat, Bólingat, PÁLINGAt, de inog alatta az anyaföld, így néha a paláNKon, máskor az orrán támaszkodik. A PÁLló, PÁLlik, vagyis fülled, erjed, vagy a PÁROLog szavak utalnak a cefre erjedési, főzési műveletére, amely nyomán előállítják a PÁLINKÁt. Ám névadó jellemzőinek egyike a BÓLINGAtó INGAtagság is, mert hiszen a szóban benne van a következmények teljes leírása. A G és K hangok váltását ismerjük. Az IN kellemi vagy kedélygyök a fINom, csINtalan és más szavakban, de az INog, hINta szavakban az ide-oda mozgás, kilengés értelemadó gyökszava is. BólINGAT, PÁLINGAt, mindenképp megINGAt a PÁLINKA. A CzF Szótár szerint: „Eredetileg szláv szó, s ’égettet’ jelent, pálim = égetek; honnan égettbor-nak is nevezzük.” Ám a valóság, hogy a PÁLló, PÁLlik, PÁROLog magyar szavakból ered a szlovák PÁLim, vagyis az sem saját szavuk, hanem a magyar nyelvből átvett. A PÁLINKÁnak semmi köze a szlovák nyelvhez eredet szempontjából. Hol voltak ők – néhány száz éves nép – az első PÁLINKA főzésekor? A CzF Szótár itt nagyot téved az eredet megállapításban!

  Egy szó eredetének megállapításához minden szóalkotó elem értelmét meg kell keresni a feltételezett eredő nyelvben!
  Ez fontos.

 35. KOVÁCS – Kalapálással formált vasalások, tárgyak, alkatrészek készítésével, illetve patkolással foglalkozó iparos. [A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: szláv] A KOVÁCS K.V – V.K gyökbővítmény: KoV – VáK (k > g: vág). Mi kellett valaha a tűzgyújtáshoz? KOVA! Két KOVÁt ÁCSoltak (ütöttek), hogy szikra pattanjon ki: KOVÁCS. Mi kell a tűz felfokozásához? KOHolás: KOHÁCS. Mely fém a legjobban KOVÁCSolható? VAS, VAS-KÓ – KOVAS. Mi a CSInál szó egyik ősi változata? ÁCSiál, ÁCSol: KOVÁCSol. A KOVÁCS keményen odaVÁG. A vas alakításakor CSAVaró műveleteket is végeznek (csav – vacs – vács). A csűrés-CSAVarás VACSkoló átalakítás. Persze, itt átvitt értelemben, hiszen a KOVÁCSolás tüzes vassal történik. A VAS több néven volt nevezve az ősmag(yar)-nyelven: VAS, KOVAS (kőből olvasztott), VASKÓ, FERŐS. A CzF Szótár leírása: „Minthogy a kovács koholva, kalapálva, vasat ütve verve dolgozik: legvalószinübb, hogy e szó gyöke a hangutánzó ko. Mi az ács végzetet illeti, ez kétfélekép értelmezhető, vagy a latin faber-nek megfelelő ács főnév, miszerint kovács annyi volna, mint ko-ács, mely szebbhangzat miatt v kapocshangot vett föl; vagy átalakult ás, mint bogács bogás, kalács kalás, bordács bordás, kajács kajás, tanács tanás, s több másokkal, miután több szavainkról világosan tudva van, hogy ily hangcserével keletkeztek, pl. ordas néhutt ordacs, bekes máskép bekecs. Ha továbbá azt is tekintetbe vesszük, hogy a h és v mint rokonok fölcseréltetnek, ennél fogva kovács annyi volna, mint a koha törzsökből eredett kohás, kohács, kovács.” Több névadó jellemző összhangja, de mindannyi a MAGYARázó nyelven.

 36. Azért még nézze meg ezt is:
  VARKOCS – Hajfonat. [A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: szlovák] A VARKOCS szó is a V.R – R.V gyökből indul: VaR – RaV. A VARKOCS nem szlovák szó, pedig még a CzF Szótár sem vette föl elemzésre, idegen szóként kezelve. A szlovák vrkôčik (v/a/rkôč/ik) módosult a magyar VARKOCSból. A szlovák szavak jó része magyar nyelvi eredetű, de gyökszavaik teljes egészében. Ez esetben az RK páros, mint alvógyök jelenléte is mutatja. A hajjal kapcsolatos a baRKó, a lófaRKas kötés, a hajzat a taRKónál ér véget. A szép hajfonat kéRKedésre is okot adó. A haj seRKenve nő, és ezt azért hozom föl, mivel seRKen a szorzati SER gyökre épülő szó, akár a szőr. A szőr pedig haj. A fonott VARKOCS kibontva huRKás göndörítésűnek tűnik. Még hozzátenném, hogy a régi időkben a hajviselet beszédes jel volt az egyén hovatartozása, rangja és egyebek végett. A VAR gyök a hang, beszéd – VARrog, VERbál, VORbál gyökszava, amely fordítva RAV, ROV gyök a régi írást jelenti. De nem is akármilyen beszéd, mivel az R.K – K.R gyök: a RiK – KiR hangjai RIKkant, KIRívó, RIKító jegyként azonosítja. Tehát a VARKOCS beszélt a viselőjéről, annak egyéniségéről, és akár KIR, azaz ÚR minősítése is kiolvasható volt VARKOCSából. Ehhez csak az ókori falfestményeket, domborműveket kell megnézni, kiértékelni. A KOCS, a fonat hajlítottságára KACSosságára mutat, a VARKOCS KECSes görbületeire, CSIGáira (kecs – csek, csik k > g, csig). De a VARKOCS KOCS gyökszava fordítva CSOK, a hajfonat az összes haj mennyiségének CSÖKevényes végződése. Ha a szlovák VRKÔČIK nyomán ennyi jellemzőre való vonatkoztatást, magyarázatot tudnak adni a szerkesztők a szlovák nyelvből, akkor elhihető a szlovák eredet.

  Ha máskor védelmébe vesz egy szóeredetet, előbb elemezze ki alkotó részeit. Utána lehet töprengeni, hogy még mi mindent nem tudunk!
  Tisztelettel, Kolumbán Sándor

 37. Tisztelt Kolumbán Sándor! Kicsit megkésve ugyan, de élvezettel olvastam megfejtéseit és higgadt hangnemű érvelését. Köszönet érte és minden elismerésem.
  Szívesen beszélgetnénk Önnel egy előadás keretében egy keddi napon (Hétvezér Estén) Székesfehérvárott. (http://fejerszovetseg.blogspot.hu/p/hetvezer-est.html)
  Ferenc (az öreghegyi)
  fejerszovetseg@gmail.com

 38. Visszajelzés: Wass Albert üzenete a Magyar Nemzetnek | Szkíta-Hun-Magyar

 39. Visszajelzés: A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse! | Szkíta-Hun-Magyar

 40. Visszajelzés: #A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse! | 1magyaremberblog

 41. Kis Pisti szerint:

  KERION HOZZÁSZÓLÁSOK

  ( Mindegyik hozzászólás más cikkhez íródott, ettől el kell vonatkoztatni, és a lényeget kell megérteni ! )

  ( Az itt leírtak nem mind a 100%-ával értek egyet ! )

  Kerion 2014. július 17. 22:45

  1956 október 23.- az elnyomatással jól előkészített un. “56-os” /=11/ forradalom kiprovokálása a rádiónál “kapható” fegyverekkel.
  1956 október 29 /=11/ – az izraeli csapatok “titkos” amerikai, angol és francia “felkérésre” megindulnak Egyiptom ellen.
  Tehát az előzőleg – éppen 6 napja – kirobbantott budapesti eseményekkel álcázták a Nasszerék által még nyáron államosított Szuez-i/Zeusz-i “csatorna” elfoglalását. A 11 = a magasabb szintű újbóli ELEVEN-ségre jutás száma. 11 : 11 = csillagkapu.
  2014 július 17 – délután Ukrajnában lezuhan egy maláj Boeing 777-es – már a 2. az idén. A “kiválasztott valakik” – például valutaspekuláns tőzsdecápák – nagyon haragszanak Malaysia-ra és persze a 17-esre /=a szíriuszi-orioni “halászat”száma/ és a 777-esre /=a Sárkány-Pásztor, a földi gonosz/ságo/t megfékező táltos-avatár/Kalki, Jézus, Quetzalcoatl stb. száma.
  2014 július 17 – este Izrael elrendeli a gázai offenzívát – miután az ukrajnai 295 ártatlan áldozattal a médiában már elterelődött a figyelem a Közel-Keletről.
  A gonosz módszerek tehát 58 év után sem változtak semmit- véres figyelem-elterelés után jól előkészített véres bosszú illetve ál-bosszú. Teljesen egyértelmű hogy kiknek is az érdekei szerint zajlanak az események – hogy kik is a véres “megjelenítők” – s hogy mit is akarnak ezzel prolongálni.

  Kerion 2014. október 19. 20:14

  A “gonosz” egyik vég-idei taktikai húzása az hogy felfedi az arcát, mintegy leleplezi önmagát. Itt is erről van szó. Most éppen – a cikkben is elhangzik – az ebola-fertőzött területhez közel lakó ghánaiak szájába van adva a leleplező szó. Egyébként az eb-ol-a/a ló eb egy a Szíriuszra/”kutya csillag-fehér ló” misztériumra utaló fekete-mágiás masonic szóösszetétel – magyarán Szíriusz-pocskolás. Ugyanaz amit Szíriában is művelnek az ISIS-el mivel Szíria is a Szíriuszt hivatott megjeleníteni. Szíriusz meg persze = Ízisz mint ahogy Orion = Ozirisz. Tehát a Szíriusz/Ízisz/Sánta Kata/Teremtő Ősanya bemocskolása folyamatos a 6alom részéről – nyilván fél-elem-ből. Érzik a végüket.
  A még regnáló un. “irányítók” legnagyobb problémája most az hogy az emberiség általuk való agymosása-elhülyítése immár túl sikeressé vált. Olyan fokú hogy a tömegek még a nyilvánvalóra sem reagálnak mert már magába a mindennapos gonoszságba is belefásultak. A 6almi bio-robotok túl jól végezték a munkájukat. Persze az emberek azért a tudat alatt érzik, tudják hogy nem is kell reagálni mert éppen azt várják tőlük.
  Ugyanis a c-ion-ista “terv” az lett volna hogy a 6alom mindenképpen fellázítja önmaga ellen a tömegeket. S egy un. végső bibliai “apokaliptikus armageddonban” – persze magát az úgymond “antikrisztus” vezette lázadó emberiséget kiáltva ki a sátáni gonosznak – véglegesen dűlőre viszi a 6alom kérdését. Egyfajta egyébként is tervezett népesség-csökkentést végrehajtva likvidálná az ellene fegyveresen lázadókat és az őket támogató polgári lakosságot. Ennek az éles “gyakorlata” folyik most Kelet-Ukrajnában. A maradék emberiség potenciális hangadóit pedig FEMA-táborokba, stadionokba zárva különítené el – erre is megtörtént már az előzetes felkészülés.
  Amennyiben nem sikerül a “terv” – márpedig úgy néz ki hogy nem fog – a 6alom kénytelen lesz önmaga ellen menni és végső soron önmagát felemészteni. Ezt úgy kell elképzelni hogy a genetikailag “kiválasztottként” megvezetettek egymás ellen majd irányítóik ellen mennek. Nem tudnak mást tenni mert az állandó harcra, harácsolásra, a “győzelemre” vannak programozva, predesztinálva. Legyőzni pedig a még mindig “talpon lévőt” kell, vagyis a hozzájuk hasonlót, vagy a felettük állót – ez nyilvánvaló. A már rabszolgát – mint például a valódi magyart – már nem kell legyőzni hisz már rajta taposnak. Attól már nincs mit elvenni – legalábbis olyat ami őket érdekli.
  A Magasabb Teremtés-nek semmi más dolga nincs mint az hogy a már “senki övéit” a mindenfajta ellen-meneteltől megóvja, eltántorítsa. Ezt teszi éppen Magyarországon is – de az egész bolygón. Nem véletlen hogy a magyar az úgymond “legBirKább”. A Bir Ka persze = Ka-t/Kígyó-t Bír-ó – Kígyótartó. A Kígyótartó meg un. beavató-csillagkép a Nyilas és a Skorpió szomszédságában. 3-an őrzik a Tejút-centrumot ahonnét a “feltámadási energiák” jönnek. A főnix/turul-madarként való újjászületéskor a BirKa- magyarban “megszületik” a Bárány-magyar vagyis a KRiSZTuS/a KeReSZTeS/a KöRoSZTóS maga. Ezután jön az – az őskeresztény hitvallásokban – hogy a “Ragyogó Krisztus” kígyó /=skorpió/ képében megjelenve már hatásosan világosítja fel az embereket fénymag-természetükről. Ez az ami aztán végleg felszabadítja a jóravaló embert. A magyar 1 skorpió-lényegű nyilas/kentaur/centaur/10-es úr/nő/ – AZaz EGY.

  Kerion 2014. október 20. 20:55

  Hogy a 6almasoknak mennyire útjában van a Bárány-mentalitású magyar lélekminőség az naponta meg-tapasztalható. “Mindenórás” a magyarság/Magyarország lejáratására, negatív kontextusba való helyezésére való médiotikus kabbalista szabadkőműves törekvés. Például az ál-magyar index.hu szalagcíme is erre utal: “Az étolajon csúszott el a MAGYAR mutyi”. Itt is természetesen – mint minden egyéb esetben – nem magyar hanem zsidó vagy “zsidó-csahos” mutyiról van szó. A végidőben “senki” vagyontalan és pozicionálatlan szeretetelvű magyar egész egyszerűen nem tud mutyizni, sem vesztegetés tárgya lenni. Arról már nem is beszélve hogy mindez távol is áll tőle. Tehát a Szíjjártó-Kerry vircsaft tulajdonképpen egy jól megkomponált magyar és Magyarország-ellenes usraeli-zsidesz fekete-mágiás megjelenítés. Azt remélik ettől is – hogy majd a “világ” meggyűlöli a magyart illetve Magyarországot. A folyamatos globális ébredés miatt azonban ez már nem lehetséges. Egyre többen tudják ugyanis hogy az éppen “Soros-an” villogó páholytag csak a nevében magyar. Meg hogy Magyar-ország valójában Madár-ország – a Földre szállt Menny-ország – LESZ hamarosan.
  Ebből is látszik hogy mennyire fontos a magyarság és Magyarország. Bár nincs okuk rá félnek is tőlünk rendesen. Ezért is jöttek ide, foglaltak el bennünket, gyűrtek maguk alá és próbálnak meg kaméleonkodva a bőrünkbe bújva mindent ellenünk – akár a lejáratással akár a magyarkodással pro és kontra. Az már most látszik hogy egyik próbálkozás sem jött be – a kaméleon Magyar Bálintos-Szegedi Csanádos módszer meg lelepleződött. Nem lett sem politikai sem etnikai polgárháború a fidesz és emeszpé hívők illetve a magyarok és a cigányok/zsidók között – bár mindkettőt provokálták. Az 50. un. kis-főnix-idejű évfordulóra 2006-ban, sem azóta nem tört ki új 56 /=11/ sem – bár nagyon szerették volna azt is hogy tovább ritkíthassák a magyart. Most a maradék-magyarországi gazdaság tönkretételével próbálnak exodusra kényszeríteni bennünket, de ez sem jött be igazán mert azért milliók nem mentek külföldre mint például a románok vagy a lengyelek esetében. Nagy csalódás ez a hatalom és emberei számára úgy hogy el kéne már gondolkozniuk végre. Hogy hogyan tovább, mert előttük is nyitva áll/t/ az ÚT. A gyűlölködő önző harácsolva-törtetés, lefelé-taposás helyett lehetne választani a mindenfelé kisugárzó szeretet-orientált jóakaratúságot is. A jószívű naponta AD-O létezést, pláne ha az eddig “sértett” bennszülöttek amúgy még ráadásul megbocsátó természetűek is. Most – tetszik vagy nem tetszik- mindenki AZ 1-ÉN-i önMAGa “megváltásának vagy nem-megváltásának” a kovácsa…

  Kerion 2014. október 21. 15:05

  A most hatalmaskodó szabadkőművesek köztudottan főként az anno általuk is megreformált ősi magyar nyelvet használják a megjelenítő szómágiájukban. És persze a latin betűs teljes magyar ABC 44 betűjét meg az un. gemátriában. PL.: FA=111/3/, ABBA=1331/8-Est-Hajnal-csillag/, M/agyar/M/essiás/=2121=33=HAT, ISTEN=110/15+31+33+9+22/ stb. A 44=4×11-es/”eleven oldalú” 4zet ami 1 stilizált kocka vagyis a Föld/.
  Ha az ebola szóösszetételt a szokásos “verdikt” szerint például a Szuez/Zeusz, a Sumér/Rémus vagy a GíZa-GéZa/aZéG mintájára megfordítjuk akkor az olvasható hogy: “a ló be” – köztudott hogy 2014 a Ló éve. Tehát a “fehér ló” és persze a lovasa belép/ett/ a földi téridőbe-körforgásba. Lásd Biblia “Jelenések Könyve”: az apokalipszis lovasai, angliai lóábrák stb. Ez is egy “olvasat” a “ló és eb” megjelenítésen kívül. Mindannyiszor a Szíriuszra vagyis “Sánta Katára” történik negatív utalás – mivel az “ebola egy szörnyű kórisme”. A Szíriuszt a 17-essel is azonosítják ami az un. Szíriusz-i/IstenAnya-i “HALászat száma” – hal alatt persze a Halak korszakbeli embert kell érteni. Lásd a Bibliában Jézus feltámadása utáni halászatát. 1+2+3+…+17=153=17×9 – tehát a 153 hal = a 9-es ember/nov-ember/új ember/a tengerből a 7,3 milliárd közül kiHALászott ember. Közismert videoklip a: “NovEmber Rain” melynek valódi jelentése: “9-es-Ember-Eső”
  A páholyokban sertepertélő “fekete szómágusok” nem hülyék, pl. Julius Oppert németországi zsidó régész az 1860-as években kitalálta nekünk a sumér népnevet – ami persze a megfordított/”titkosított” Rémus – az ős-szkítaság-magyarság úgymond “rémusi” módon való elveszejtésére. Ez teljesen egyértelmű, mert addig ezt a népet úgy emlegették hogy: “ősszkíták/ősi szkíták”. Még azt is tudta előre hogy éppen a fekete mágiával “elveszejtendők”, vagyis a “sumér” rokon magyarok fogják ezt a “rejtett Rémus-t” a leggyakrabban használni.
  A mostani végidőben a magyar éppen kihalássza vagy már ki is kihalászta önmagát a “tengerből” – vagyis szellem-tudatilag/spirituálisan feltámadt. Ez a szeretetelvűségének és azáltali magasabb belső rezgésének köszönhető. Az effajta “feltámadás” nem enged “mutyizni”, de félni és hazudozni sem. Ha a szintlépés megtörtént – márpedig megtörtént – már nem lehet úgymond “visszaesni” mutyi ügybe keveredni. Már nem lehetséges újból gazemberré válni. Ha valaki ezt még nem érti az sajnálatos. Egyébként meg nem a világ bántja a magyart hanem a zsidó vagy álzsidó aki a magyarnak valamilyen oknál fogva az ősi ellensége. Lásd a kánaáni Sólyomvár/Hierosolyma vagy éppen Hirosima és lakói elpusztítása. Hogy mi a felháborító ? Többek között az hogy az un. kazár zsidók sutyiban – Galíciából beszivárogva – a magyarok által hívatlanul elfoglalták az egész Kárpát medencét. Azon belül pedig az utóbbi 150 évben minden politikai, gazdasági, médiabeli, kulturális stb. pozíciót elfoglaltak maga alá gyűrve, kirekesztve és kifosztva a magyarságot. Hát ha valami égbekiáltóan felháborító – ez AZ.

  Kerion 2014. október 21. 20:22

  Arra hogy kik is verik a végidei “tamtamot” – nem csak Nyugat-Afrikában ebola, Szíriában és Irakban ISIS valamint Ukrajnában orosz ügyben, hanem itthon is – nagyon jó példa most a “rassz-ista” keceli polgármester körüli pumperlávé. Szóval ez a “jó ember” – valamikor még jó régen – tarkón-lövésről hadovált méghozzá a zsidók és cigányok vonatkozásában. Ezt a szöveget aztán “véletlenül” felvették és a minap megint csak “véletlenül” nyilvánosságra hozták. Miért is ? Hát csak azért hogy lássék már hogy milyen is egy magyarországi magyar, mellesleg meg fideszes polgármester. Aki persze úgy magyar mint a magyar hottentotta. Vagyis sehogy. Ugyanis bármily furcsa nem mindenki magyar aki magyarul /is/ beszél. Pláne nem egy ilyen megjelenítő szerep-játékos polgármester. Szóval megint a képünkbe van tolva a bennünket lejáratni szándékozó valóság, ami persze azért nincs a nevén nevezve. Fejtsd meg. Meg persze az is sugallva van hogy “ha már eddig nem tetszettek tessenek már végre forradalmat csinálni” – ennyi körmönfont magyar-ellenes gonoszság láttán. Hát nem tetszünk, akkor sem ha kifutnak az időből és már nyilvánvalóan önmagukat leplezik le hogy velünk valamire jussanak. A következő youtube videó az úgymond “Jób/b/ik-szimpatizáns ősmagyar” keceli Haszillóról – talán elég bizonyítéknak. Persze lássunk – Uram bocsá, ha kell rassz-jegyeket is – ne csak nézzünk:
  “Haszilló Ferenc beszéde 2013″
  Lassan minden/ki/ lelepleződik és a helyére kerül. Az idegen csontvázak kiesnek a szekrényből, a fátyol pedig lehull.

  Kerion 2014. október 22. 9:48

  Most már naponta látjuk a mindenáron forradalmi tettekre való felbujtást Magyarországon. Mivel a fidesz van 6almon tőle. Az USÁ-val együtt kieszelt NAV/”VAN”- mutyizás után jött a keceli fidesz-polgármester majd 3 éves libsi-zsidó-cigány tarkólövéses sztorija. Ennek még el sem ültek a hullámai máris itt van az internetadó-riogatás. Már szerveződnek is az ellen-menetelők a félszbukon meg máshol is. Ez is a cél. Hogy előbb vagy utóbb de elszakadjon a tömegek agyában a cérna és harc legyen – lehetőleg élet-halál harc – ugyanis anélkül nem tudnak már meglenni. És persze anélkül nem tudnak továbblépni a magasabb belső rezgést igénylő aranykori illúzióba sem. Csak akkor ha fizikailag áldozattá válnak, mert akkor nem kell még a magasabb rezgést a szeretet-elvűséggel abszolválni. Illetve kell csak egy későbbi időben – így kapnának még egy esélyt a további létezésre. Egyiptomban nagyon szépen ott van a sírok falfreskóin hogy mi is történik amúgy a bebetonozódott “gonoszsággal/gonosszal”. De persze már csak ők harcolnak egymás ellen. Hol kamuból, hol élesben.
  Ez persze nem jelenti azt hogy nem disznóság amit csinálnak és nem lenne üdvözítő eltakarítani őket valahová. De ez nem egy másik ember hanem a Teremtés feladata: “Ne ítélkezz mások felett hogy Te se ítéltess meg mások által” – ez még a Bibliában is ott van és nagyon igaz. A Teremtés időnként – most éppen azt az “időt” éljük – odahat hogy az “gaz ocsú önként a komposztálóba menjen” – a tiszta búza-mag meg újra el legyen vetve általa.

  Kerion 2014. november 3. 23:42

  Az Antares nem felrobbant hanem felrobbantották. Mégpedig a tulajdonosai, akik úgymond látták hogy “gáz van”. Erről számtalan cikk beszámol. Az Antares hordozórakétával együtt persze a szállított Cygnus-modul is megsemmisült. Ezután nem sokkal a Virgin Galactic magán-űrrepülőgép zuhant le “véletlenül” szintén az USÁ-ban.
  Abszurd, de a 6alom úgymond az Éggel/”Égi Birodalommal” szemben folytat totális háborút. Égi objektumokról elnevezett űreszközöket semmisít meg, természetesen nem bevallottan direkt módon. Ezzel “mágiáskodva” próbálja az égi jelképeket a földön ellehetetleníteni, negatív kontextusba helyezni, mintegy jelképesen elpusztítani.
  Ez nyilvánvaló ha tudjuk hogy például az AntAres a háborút jelképező Ares/Mars ellen-pólusaként – mint a Skorpió szíve, alfája – a feltétel nélküli krisztusi szeretet etalonja spirituális körökben. Egyébként meg egyedüli ekliptikán-Napúton álló óriás-csillagként az univerzum 2ős, un. alvilági és felvilági tartóoszlopa is. Szóval valakiknek nagyon nem tetszik a szeretet és a béke – annál inkább a gyűlölet és a háború. A Cygnus/Hattyú csillagképet Északi Kereszt-nek is nevezik az alakja miatt, egyébként meg a legenda szerint Zeusz/Jupiter jelent meg hattyú képében hogy Léda szerelmét elnyerhesse. Tehát Zeusz/Jupiter – közvetetten a magyar – is útjában van nyilván a szaturniálisoknak. Ezért is kellett megsemmisíteni a “hattyút”. A Virgin Galactic/Szűz Galaxis lezuhanása a köztudottan Halakban ható Szűz “csillagzat végét” lenne hivatott megjeleníteni. Nyilván valakik nagyon várják már a Vízöntőben ható Oroszlánt – ezért is a milliónyi 6almi jelkép oroszlán szobor – akár szárnyas kivitelben is – szerte a bolygón. Csak elfelejtik hogy kik is azok az “esztergomi oroszlánok” valójában: Isztár-gaM/Mag-jai azaz a magyarok. A régi szakrális és új vallási központ Esztergom sem véletlenül terül el az Ister partján. Ahol persze nem az “orosz lány” az oroszlán hanem a magyar “erős lány” az oroszlán. Mivel az összetett szó oroszlán rejtett jelentése erre is utal. Apropó, nem Eszter volt előbb hanem Isztár. Artaxerszész idején “véletlen” egy Eszter rendeztetett vérfürdőt Perzsiában – a név-felvétellel is megpróbálván lejáratni az ősi szkíta Teremtő Ősanyát. Az anno cirka 70 ezer leölt áldozatra “emlékszik” – eléggé elborzasztóan – a tavaszi un. Purim “vidámság-ünnep” a mai napig.

  Kerion 2014. november 10. 19:49

  Semmi sem véletlen és ok nélkül sincs semmi. A WHO-s, távlatilag meddőséget okozó tetanusz-oltás képében tetszelgő gonosz furmányos módon – most éppen a kenyai katolikus orvosokat, papokat bevetve – leplezteti le önmagát. Tanulva az ebola-elleni oltásokkal kapcsolatos hasonló mizériából. Ott még “csak” az egyszerű afrikai honpolgár volt a “nagy leleplező”. Ebben az esetben kellett már egy hitelesebb leleplezőgárda meg a külföldi laborvizsgálat-sorozat is. Így gördülékenyebb a dolgok menete az irányban hogy végre valahára már felébredjenek az emberek. Természetesen nem a gonoszság meghaladására és az azt kikerülő okos felülemelkedésre, hanem az éktelen haragra és ellen-menetelre. Ezt várnák el ugyanis. Hogy aztán kitörjön az a várva várt globális népfelkelés a még mindig regnáló, már a tehetetlen hatalmába is belefásult gonosz ellen. A mozgalom élére – például Kenyában – a most helyzetbe hozott “beavatott” katolikus orvosok, papok állnának. Akik persze könnyen lehet hogy ugyanúgy a hatalom emberei, csak már az új, immár NWO-s elité. Akik aztán egy népesség-csökkentő apokaliptikus armageddonban legyőzve a gonosz régi NWO-s elitet hoznák el a Kánaánt – vagy nem hoznák el. Kilóg a lóláb – a precessziós végidei korszakváltás Bibliában is lefektetett antikrisztusi menetrendje. Amely folyamatban persze az új Antikrisztus Krisztusnak van álcázva. Jó tudni: egy valódi Krisztus/Keresztes/Körosztós nem megy senki ellen és nem is öl meg senkit. A kereszt, a kereszteződés mindig a centrumban, középpontban vagyis a forrásban van – odafent a Tejúton is meg idelent a Földön is. A földi forrás pedig Európa szíve a Kárpát medence. Ahonnét a főnix-madar most is feltámad és “kiárad”…mint már annyiszor.

  Kerion 2014. november 10. 20:50

  A földönkívüliek az égből jöttek. Úgy is mondhatjuk hogy a “gólya hozta” őket, mégpedig a 2-ős-ségnek megfelelően a fekete és a fehér gólya. Ezek a “gój-a” madar-fiókák tök véletlenül a magyarok. Kiknek a “fészke” a Tejút központi forrás + eződésének megfelelő Föld-i központi forrás + eződés – Európa szíve a Kárpát medence. Innen repülnek ki – úgy mondják hogy főnix-madarként – minden aranykori korszakváltás alkalmával, hogy jobbá, jóvá tegyék a világot. Amikor a “nagy váltás” van a FŐ madar/ak/ is kirepül/nek/ a fészekből – a Skorpió-lényegű Mérleg-elő Nyilas/Kentaur/Centaur = a Fő 10-es Úr/Nő/

  Kerion 2014. november 10. 20:15

  Az elit csak úgy nem robbanthat ki semmit. Pláne nem termonukleáris atomháborút. Ezt egy “felsőbb szinten” mindenképpen megakadályoznák. Titkos fegyverei meg nincsenek mert már mind lelepleződött vagy éppen lelepleződőben van. Már nem csak a támogatottsága gyér az elitnek – dacára a totális politikai-katonai-gazdasági-média-6alomnak – hanem a tömegekre való ráhatása is igen korlátozott. Az ébredés már általános, ezért sem sikerült a mintegy 25 milliós, mindenütt ott-sertepertélő “elit-gárdának” a kreált háborús gócpontokat – egyiket sem – kiszélesítenie. Újakat meg már nagyon nehezen tudnak létrehozni. Tehát – még utoljára – úgy viháncolnak hogy a kezük-lábuk már meg van kötözve.

  Kerion 2014. november 13. 23:22

  A hatalom emberei mindig is háborúkban gondolkodtak. Az is ebben gondolkodik aki – látszatra vagy valóságosan – a hatalom ellen megy. És például – éppen hogy a hatalom szája ízének megfelelően – azt mondja, vizionálja hogy: “egy utolsó nagy háborús lökés várható”. Ez a 3. világháború egy már a Bibliában is lefektetett végidei program az un. apokaliptikus armageddon nem más mint az NWO-s hatalmi megújulás.
  Azonban semmi ilyesmi nem fog bekövetkezni. Egyszerűen azért mert az emberek már nem vevők erre, sőt ennek éppen az ellenkezőjét – a békés korszakváltást – akarják. Ez az a tömeges “éteri üzenet” amit mindenáron felül akar írni a hatalom az ellen-menetel és a világégés sulykolásával például B.F. által is. Lehetetlen a dolog mert az anyagban csak annyi bomba csapódhat le amennyi odafönt a spirituális térben teremtődik. Így aztán ha a hatalom mindenáron el akar veszni – nem akar valakiből senkivé válni – kénytelen lesz önmaga kardjába dőlni.

  Kerion 2014. november 13. 23:43

  Ez egy NWO-s program ami már nem fog megvalósulni. A pénz, de bármilyen más un. “értékmérő” is egyre kisebb szerepet játszva fokozatosan megszűnik. Helyét az ajándékozás váltja fel, a minden feltétel nélküli adakozás mások számára. Ezzel a bőségszaru kinyílik. Mindez azért fog bekövetkezni mert az emberek a Teremtés által erre vannak/lesznek késztetve, predesztinálva. Ezt az ellenállhatatlan “aranykori sugallatot” kapják. A világbank és informátora máris elindulhat a senkivé válás útján – ha jót akar.

  Kerion 2014. november 15. 0:01

  Az egyik gyarmattartó – Oroszország, Kína, USA – a határait kiterjesztve, míg a másik – Spanyolország, Portugália, Hollandia, Belgium, Anglia, Franciaország stb. – távoli kontinenseken rabolt területeket magának. Az emberirtó gyarmatosításokat mindenütt ugyanazok a bankárdinasztiák finanszírozták. Az egyik rablógyilkos tehát ugyanolyan mint a másik – semmivel sem különb. Tökmindegy hogy melyik mindig is “háborúban utazó” gonosz erő lőtte le a Boeing 777-est. Mindenki aki fegyvert fog a még regnáló, kormányokat is irányító háttér6alom embere. Mert annak a programját hajtja végre – pusztán az öléshez való hozzájárulásával. Tudván tudva hogy egyébként a Földön az élet a legszentebb dolog. Az egyes országokban hatalmaskodók egyazon alom kölykei – mind egy húron pendülnek. Tehát nincs köztük jó vagy gonosz mert mindegyik csak egy lelketlen szerep-játékos. A karmester irányításával a megadott hangszeren játszik jó pénzért a nagyérdeműnek – ha az még vevő a hang-zavar-ra.

  Kerion 2014. november 15. 22:37

  Az un. “oroszok” 18 millió km2-nyi területet raboltak össze ami még több is volt. És persze legyilkoltak milliókat, még maguk közül is. Teljesen abszurd és értelmetlen azt feltételezni hogy ezek után joguk volna bármihez is az un. “határaik mentén” és pláne hogy igazat mondanak amikor éppúgy káinisták és a “hazugság az atyjuk”. Az hogy a másik hozzájuk teljesen hasonló gonosz birodalom az USA és a csatlós EU most éppen támadja őket – csupán az emberiséget megvezető szemfényvesztés.
  A végüket járók mindenáron egy világégést szeretnének kirobbantani – ennek szeretnék megnyerni most mindkét, jónak és rossznak beállított “oldalon” az embereket – ezért az ellen-meneteles hajcihő. A lapok le vannak osztva: most az USA játssza a gonoszt míg a “SZU” az ártatlant. Ez egyébként azért is van mert Rasz-/Rossz-Putyinban egyfajta Antikrisztust próbálnának az emberiségre ráerőltetni. Ez csak úgy megy ha először “ártatlan a szentem”‘. Aztán a történet végén – a valóságosnak tűnő de kamu színielőadásnak megfelelően – leveretnék Putyint egy úgymond Krisztust-“alakítóval”. Ez az NWO-s végidei “megújuló” verdikt egy régi már a jelenések könyvében is előre megjósolt, tehát programozott masonic-illuminati vágyálom.
  A vaskor végi 6alomban lévők most az un. “valakik”. Eljutottunk oda hogy ők már kizárólag csak azok akik cirka 6 ezer éve történt színre lépésük óta mostanára jutottak el 6almuk csúcsára. Amely “állapotuk” egyben a földi tevékenységüknek a végét is jelenti. A precessziós korszakváltó “végidő” maga arról szól hogy az emberiség válaszút előtt áll. Erre utal az is hogy kiléptek a homályból, a mély álomból az un. végidei “senkik” is a 6almon még regnáló végidei “valakik” ellensúlyozására. Az emberek a lélek-minőségi szándék szerint most Szét/h/-válnak – önMAGukban Egy-Én-ileg – mégpedig jobbára a “valakik és a senkik” követőivé. Az “orosz valakik”: Putyin, Medvegyev, Zsirinovszkij stb. pl. úgy oroszok ahogyan Soros, Gyurcsány, Orbán meg magyar – vagyis sehogy. Tehát semmi sem az aminek látszik még származási tekintetben sem. A zsidó valakik és a magyar senkik számára is a sötétség és a világosság között hullámzó tenger, a szürke tömeg megnyerése a cél. Az egyes ember választhat: vagy az illúzió, vagy a valóság. Az anyagba feszt beleágyazódó alacsony belső rezgésű zsidó lélek-minőség vagy az anyagból kiszabaduló magas belső rezgésű magyar lélekminőség között kell dönteni. Most valamilyen irányba mindenképpen el kell indulni.

  Kerion 2014. október 31. 21:21

  Minden csak kamu és megvezetés. A látszatra úgymond NWO-ellenes csoportok ugyanúgy NWO-sok. Tehát nincsenek jóságos vaskor végi “végidei VIP-es valakik” csak emberiség-ellenes VIP-es valakik vannak. Obama vagy Putyin, Merkel vagy Orbán, NATO vagy BRICS, Koponya és Csontok vagy Fehér Sárkány Társaság teljesen mindegy – ugyanannak az irányítói 6alomnak a csicskái, szektái. Aki valójában a jó az mindig a “senki” aki persze a cion-médiában nincs reklámozva. Az az ember aki nem ellen-menetelő hanem meghaladó-felülemelkedő.
  A földi színpadon látszó harc a még mindig regnáló eszement 6alom berkein belül folyik. A “Cameron bekeményített, nem fizet Brüsszelnek” sztori is erről szól. David nem fizet Góliátnak. A szidó nem fizet a szidónak – és ?
  A washingtoni “usraeli” kormányzat éppen kitiltja a “6-ok maradék-magyarországi bandáját” az USÁ-ból. Már az is látens-antiszemitizmus hogy éppen 6-ot. Az meg már valódi hogy az úgymond “NAV”-os 6-ok mind “kiválasztottak”: Ildikó Vida, Árpád Habony, Péter Heim, András Giro-Szász, Miklós Seszták, János Lázár – a la “Pester Lloyd” sajtó-orgánum. Akkor most ki is az antiszemita – természetesen a mindig mindent és mindenkit szidó a dettó hozzá hasonló szidóval az. Mint mindig.

  Kerion 2014. november 20. 19:09

  Az illúzió, a látszat csal – működik a paradoxon. A valóságban inden pont fordítva van ahhoz képest ahogyan a cikkben az le van írva. A belső zavar, elégedetlenség – ami aztán külsőleg is megnyilvánul – egy teljesen egyértelmű visszahúzó erő. Az emberi ébredésnek, megvilágosodásnak és feltámadásnak semmi köze az elégedetlenségben egzaltált állapothoz. Ellenkezőleg, a szeretetelvűséggel párosuló végtelen nyugalomhoz és türelemhez van köze, melynek segítségével az ember képes meghaladni-elhagyni a hatalom által számára kreált mókuskereket. A hatalom birtokosai 6almukat éppen hogy az emberek állandó ütköztetésének, lázításának, megosztásának köszönhetik már évezredek óta. Ezért a mai démon-i pártoskodó világ-berendezkedés is. A hatalomnak az a legrosszabb ha már senkit sem tud megvezetni, megtéveszteni, a folyamatos elégedetlenség-okozással egymás ellen vagy önmaga ellen uszítani. A tévesen kábultságnak, lenyugtatottságnak, közömbösségnek hitt “fel-emelkedett” egyéni- és tömeg-állapot a 6alom számára a vég. Mert kódolva van belé az állandó harc – a mindent és mindenkit eltipró káini típusú küzdelem víziója – az arra való buzdítás és annak az irányítása. Ha nincs alany nem tehet mást mint hogy önmaga ellen megy, hogy felemészti önmagát. Teljesen mindegy hogy mit tesz a hatalom – a Teremtés egyébként ennek határt szab – a tevékenységét figyelembe sem kell venni és amennyire lehetséges úgy kell tenni mintha nem is létezne. Ebbe aztán a hatalom rövid úton beleőrül, mert nem tud magához lehúzni a materiális ingoványba – ami a célja. Így aztán az akár fegyveres, öldöklő ellen-menetelre is való késztetés csúfos kudarcba fullad. Az egyén, tömeg, nemzet, emberiség pedig már törvényszerűen fölébe-emelkedik az eszement 6alomnak – aminek egyszerre csak vége szakad.

  Kerion 2014. november 21. 14:59

  Isten, Teremtő, Teremtés – nevezzük bárhogy – minden embert egyformán szeret. Tehát a “szemében” minden ember egyenlő. Viszont nem egyenlőek az egyes emberek cselekedetei a végelszámoláskor. Isten senkit sem irányít, a földi körforgásban csak az un. “játékszabályokat” alkotja meg – “hisz az élet egy játék”. Ezt aztán mindenki másképp “hasznosítja” – sokszor a már elért belső “állapotának”/rezgésszintjének megfelelően. Az adott körforgás felezőjén és végén – cirka 13 ezer évente – egyfajta mérlegelés, tabula rasa van a leszületett, testet öltött lelkek számára. Ezt az időszakot éljük most.
  A végidőben 6almon lévők vannak ilyenkor a legrosszabb helyzetben. Ezt még a Biblia is leírja amikor arra utal hogy egy 6almasnak, gazdagnak nehezebb átbújnia a tű fokán – belépnie az “aranykapun” – mint egy tevének. Az erre az időszakra a saját hazájában nem véletlenül senkivé vált, tulajdonképpen már ország-nélküli – mert kilopták alóla – magyar van a legjobb helyzetben. Mert már mindenét elvették vagy odaadta másoknak amije csak volt. Ennek ellenére mégis szeretetelvű, félelem nélkül élő, a semmiből is jószívű adakozó, megbocsátó stb, – tehát magas belső rezgésű. S mint ilyen már most alkalmas a Vízöntő aranykorának abszolválására. Voltaképp – a Teremtés főnix-madarként feltámadt táltos-avatárjaként – a magyar teremti meg az Aranykort a Földön, indítja be a magasabb rezgéskiterjedésű új körforgást/illúziót. Ezt már számtalanszor – például legutóbb is 13 ezer éve – megtette. A 13 ezer földi év alatt a dolgok mindig akkor “kutyulnak el” amikor a magyar felrezeg/elrezeg az un. aranykor végefelé, vagy ekkor egyfajta a végidőkig is eltartó “túlélő álomba” szenderül az 500 évenkénti “kis-feltámadásokkal” tartva életben magát. A maradék, végidőre itt maradt magyarság éppen ebből az álomból ébredt fel/ébred fel, főként 2009 óta folyamatosan. Nem véletlen a “birka-természet” sem amit szitokszóként használnak a magyarra. Holott a “BirKa-ság” eredetileg a KA/kígyó BÍRása vagyis a Kígyótartó-természet. A “kézben tartott” kígyó pedig maga a tudás a lélek és test gyógyítására és persze a csakrák/kundalini működtetni tudása is, valamint az uroborosz/időkígyó feletti uralom. A Bárány-okat/Krisztus-okat is a BirKa “szüli”. Az ősi mezopotámiai pecséthengereken gyakran látható a – skorpió lényegű nyilas magyarra utaló – kentaur/centaur/10-es úr/nő/- Mégpedig a Teremtő mellett – hasonló méretben – mint annak avatárja/”hat-hor-us”-a.
  A 6almasokat hatalommal nem Isten látta el, hanem ők maguk látták el önmagukat azzal. Mégpedig úgy hogy szektákba, érdekszövetségekbe tömörültek mások leigázására. Rengeteg ilyen a hatalmat biztosító szervezet van a jezsuitáktól, máltaisoktól, szabadkőművesektől kezdve a bilderbergesekig, trilaterálisokig, cfr-esekig, koponya és csontok tagjaiig és hosszan lehetne sorolni. A Jó Ember a végidőben már nem szövetkezik mások ellen mert tudja hogy akkor maga alatt vágná az /élet/fát. Egyébként meg az a hitvallása hogy: “nincs ki ellen”. Ezért tudja ilyenkor úgymond “leigázni” a rossz ember a jót. Csak hát ezzel önmagát ír6ja ki a létezésből, fel kéne már végre fognia hogy mit is csinál. Anno Jézus is rámutatott arra hogy ezek az emberek sajnos “nem tudják hogy mit cselekszenek” – ezért meg is bocsát nekik. A bibi csak az hogy az egomentes egyéni “belső mérleg” viszont a 13 ezer éves korszakváltás idején mindig levonja a konzekvenciát – úgy is mond6juk hogy számára: “nincs bocsánat”. Akkor most ki is a “hülye” ?

 42. Kis Pisti szerint:

  •A Fény győzelme – Kaland a kvantumfizika világában•

  2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/07/a_feny_gyozelme

 43. kispisti szerint:

  Ezt kérném az első cikkhez rakni, ha lehetséges, mert én nem tudtam.

  Köszönöm

  Petőfi Sándor újratemetése 2015.07.17-én

  http://amivilagunk11-12.blogspot.co.at/2015/07/petofi-sandor-ujratemetese-20150717-en.html

 44. kispisti szerint:

  Ez is kérném előre tenni, köszönöm :

  EU-USA szabadkereskedelmi tárgyalások: az Európai Parlament cserbenhagyta a polgárokat

  http://www.mtvsz.hu/eu_usa_szabadkereskedelmi_targyalasok_az_europai_parlament_cserbenhagyta_a_polgarokat

  A TTIP és a CETA ellen!

  Mondj NEMet a trójai egyezményekre!
  Írd alá a nemzetközi petíciót!

  http://www.mtvsz.hu/trojai

 45. kispisti szerint:

  Na mindegy !

  Kedves József Káldi, köszönöm kedves véleményét, de már egy hideg téli estén kezdődött.

  A másik pedig, hogy a tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója.

  Minden jót !

 46. Attila Kovacs szerint:

  Kovács jelentése: kovával foglalkozó, azaz,Ő volt a kovás ember, ha sokszor ismételjük a kovás szót,az átalakul kovács-ra

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s